Hyppää pääsisältöön
Kuva
Säästöpossu

Kaupungin talouden tasapainottamistarve kasvoi tilikaudella 2019, mitä lisää koronaepidemian aiheuttamat kustannukset. Kaupungin vuoden 2019 tuloslaskelman alijäämä on -31 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että taseeseen jää noin 20 miljoonan euron puskuri tulevia vuosia varten. Kaupunkikonsernin tuloslaskelman alijäämä on -29 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että taseeseen jää vähän yli 4 miljoonaa euroa ylijäämää.

Lue lisää arviointikertomuksen luku 2.5

Kaupungin talouden tasapainoisuuteen liittyen

- Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarviosta, että  tilikaudentulos on 0,3 miljoonaa euroa negatiivinen ja tilikauden ylijäämä 0,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2020 lopussa olisi arvion mukaan 16,7 miljoonaa euroa, mikäli vuodet 2019 ja 2020 toteutuvat arvioidun mukaisesti.
- Korona-viruksen aiheuttamien vaikutusten vuoksi kaupunki tullee tekemään alijäämäisen tuloksen ja mahdollisesti kumulatiivinen ylijäämä muuttuu negatiiviseksi vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kaupungin liikkumavara on heikko verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.
- Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että talouden tasapainottamistoimiin ryhdytään välittömästi.

Tarkastuslautakunnan suositus kaupungin talouden tasapainoisuuden arviointiin liittyen

- Tarkastuslautakunta esittää, että vuoden 2020 tilinpäätöksestä alkaen raportoidaan myös kriisikuntakriteerit vuoden 2022 kriteereiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan suositus kaupungin talouden tasapainoisuuden arviointiin liittyen

- Kaupungilla ja konsernilla on huolestuttavan vähän kirjanpidollista kumulatiivista ylijäämää käytössään.
- Korona-viruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen vuoksi talouden tasapainottamistoimet on käynnistettävä välittömästi.

Kaupungin yhtiön myynti ja liikelaitosten toiminnan muutokset

- Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaisivaltuustolleselvityksen, miten omistajapolitiikka ja järjestelyille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä mainituissa järjestelyissä ( Total Kiinteistöpalvelut Oy, Talouskeskus liikelaitos, Altek Aluetekniikka liikelaitos, Työterveys Aalto liikelaitos)