Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttöjen HIPPO-turnaus 2019 pelataan Jyväskylässä. Kuvaaja Aki Järvinen.

Tarkastuslautakunta selvitti kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista tilinpäätöstietojen perusteella. Tavoitteilla valtuusto ohjaa kaupungin palveluyksiköiden ja liikelaitosten toimintaa.

Valtuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa konsernihallinnolle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sivistyspalvelujen lautakunnalle, kaupunkirakennelautakunnalle, Keski-Suomen pelastuslaitos, Kylän kattaus, Altek aluetekniikka ja Tilapalvelu-liikelaitoksille yhteensä 68 toiminnallista tavoitetta, joista 41 toteutui.

Alva-yhtiöille, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:lle, Mustankorkea Oy:lle Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle, Jykia Oy:lle, Jyväs-Parkki Oy:lle, Education Facilities Oy:lle, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle, Jyväskylän paviljonkisäätiölle ja Jyväskylän jäähallille valtuusto asetti yhteensä 27 sitovaa toiminnallista tavoitetta, joista 20 toteutui.

Lue lisää arviointikertomuksen luku 2.1

Konsernihallinto

Henkilöstömäärän muutokseen kohdistuneet tavoitteet:
- Kaupungin toimialojen henkilöstömäärän nettokasvu oli 239 htv (4%). Suurinta kasvu on ollut sivistyksen (206 htv) sekä perusturvan toimialoilla (50 htv). Kasvu kohdistui pääasiassa opetus-sekä lasten ja perheiden palvelujen laajentamiseen valtuuston päätösten mukaisesti. Jotaintehtäviä, esimerkiksi perusturvan lääkärivakansseja ei saatu suunnitellusti täytettyä.
- Konsernihallinnon toimialalla henkilöstömäärä väheni 25 htv:lla(7 %).
- Miten palvelu-ja henkilöstörakenteen suunnittelussa otetaan huomioon sekä väestönkasvu että trendiennusteen mukainen lasten määrän väheneminen javanhusten palvelutarpeen kasvu?

Sosiaali-ja terveyspalvelut

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta:
- Miten avosairaanhoidon palvelurakennetta ja toimintatapoja muutetaan, jotta hoitotakuu ei ylity poikkeustilan jälkeen?

Kaupunkirakenne

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta:
- Onko kaupungilla vertailutietoa muiden kuntien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyajoista?
- Missä vaiheessa on rakennuslupaprosessien automatisointi?
- Miten ympäristöterveydenhuoltoa kehitetään niin, että tavoitteet saavutetaan tavoitetasoa alentamatta?

Liikelaitokset

Tarkastuslautakunnan huomioita liikelaitosten tavoitteiden toteutumisesta:
- Keski-Suomen pelastuslaitos: Mitä kaupunkikonsernissa aiotaan tehdä, jotta ensimmäisessä riskiluokassa ensimmäisen yksikön saapumisen tavoiteaika ja tehokkaan pelastustoiminnan toimintavalmiusaika toteutuisi?

Tytäryhteisöt

Tarkastuslautakunnan huomioita tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta:
- Valtuuston asettaman tavoitteen toteutumista ei ole kaikissa tapauksissa raportoitu tilinpäätöksessä. Tavoitteen tulisi olla niin selkeä, että sen toteutumista olisi mahdollista seurata kaupungin tilinpäätöstietojen perusteella.
- Alva-yhtiöt Oy: Tilinpäätöksessä on kerrottu, että muutama yksittäinen mittari ei toteutunut. Mitä nämä mittarit ovat?
- Jykia Oy: Kuinka mitataan ketteryys ja joustavuus yhtiön tavoitteena?
- Mustankorkea Oy: Taloudellisuuden arviointia varten ei ole asetettu talousarviossa/tilinpäätöksessä mittaristoa. Kokonaistaloudellisuuden arviointia ei voi tehdä kaupungin tilinpäätöstietojen perusteella.
- Education Facilities Oy:n tilinpäätösraportoinnista ei selviä yksiselitteisesti, onko asetettuun tavoitteeseen päästy.

Kaupunkikehitysalustat

Tarkastuslautakunnan huomioita kaupunkikehitysalustojentavoitteiden toteutumisesta:
- Mitä haasteita Hippos-hankkeen mahdollinen pitkittyminen tuo alueen infrastruktuurille sekä toimijoille ja miten niihin on varauduttu?
- Miten kaupunkirakennelautakunnassa 26.11.2019 hyväksytyt korkean rakentamisen linjaukset käytännössä näkyvät uusissa kaavahankkeissa?
- Tarkastuslautakunta esittää, että Kankaan alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen raportoitaisiin tilinpäätöksessä.

Kehittämishankkeet

Tarkastuslautakunnan huomioita kehittämishankkeiden raportoinnista:
- Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kehittämishankkeiden tulokset ja niiden vaikutus kaupungin palvelurakenteeseen, toimintatapoihin ja palvelun kustannustasoon raportoidaan tilinpäätöksessä/toimintakertomuksessa (kokonaiskuvan saaminen palvelukokonaisuuksista).