Arviointikertomus 2019: Kaupungin sitovien tavoitteiden toteutuminen

Konsernihallinto

Henkilöstömäärän muutokseen kohdistuneet tavoitteet:
- Kaupungin toimialojen henkilöstömäärän nettokasvu oli 239 htv (4%). Suurinta kasvu on ollut sivistyksen (206 htv) sekä perusturvan toimialoilla (50 htv). Kasvu kohdistui pääasiassa opetus-sekä lasten ja perheiden palvelujen laajentamiseen valtuuston päätösten mukaisesti. Jotaintehtäviä, esimerkiksi perusturvan lääkärivakansseja ei saatu suunnitellusti täytettyä.
- Konsernihallinnon toimialalla henkilöstömäärä väheni 25 htv:lla(7 %).
- Miten palvelu-ja henkilöstörakenteen suunnittelussa otetaan huomioon sekä väestönkasvu että trendiennusteen mukainen lasten määrän väheneminen javanhusten palvelutarpeen kasvu?

Sosiaali-ja terveyspalvelut

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta:
- Miten avosairaanhoidon palvelurakennetta ja toimintatapoja muutetaan, jotta hoitotakuu ei ylity poikkeustilan jälkeen?

Kaupunkirakenne

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta:
- Onko kaupungilla vertailutietoa muiden kuntien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyajoista?
- Missä vaiheessa on rakennuslupaprosessien automatisointi?
- Miten ympäristöterveydenhuoltoa kehitetään niin, että tavoitteet saavutetaan tavoitetasoa alentamatta?

Liikelaitokset

Tarkastuslautakunnan huomioita liikelaitosten tavoitteiden toteutumisesta:
- Keski-Suomen pelastuslaitos: Mitä kaupunkikonsernissa aiotaan tehdä, jotta ensimmäisessä riskiluokassa ensimmäisen yksikön saapumisen tavoiteaika ja tehokkaan pelastustoiminnan toimintavalmiusaika toteutuisi?

Tytäryhteisöt

Tarkastuslautakunnan huomioita tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta:
- Valtuuston asettaman tavoitteen toteutumista ei ole kaikissa tapauksissa raportoitu tilinpäätöksessä. Tavoitteen tulisi olla niin selkeä, että sen toteutumista olisi mahdollista seurata kaupungin tilinpäätöstietojen perusteella.
- Alva-yhtiöt Oy: Tilinpäätöksessä on kerrottu, että muutama yksittäinen mittari ei toteutunut. Mitä nämä mittarit ovat?
- Jykia Oy: Kuinka mitataan ketteryys ja joustavuus yhtiön tavoitteena?
- Mustankorkea Oy: Taloudellisuuden arviointia varten ei ole asetettu talousarviossa/tilinpäätöksessä mittaristoa. Kokonaistaloudellisuuden arviointia ei voi tehdä kaupungin tilinpäätöstietojen perusteella.
- Education Facilities Oy:n tilinpäätösraportoinnista ei selviä yksiselitteisesti, onko asetettuun tavoitteeseen päästy.

Kaupunkikehitysalustat

Tarkastuslautakunnan huomioita kaupunkikehitysalustojentavoitteiden toteutumisesta:
- Mitä haasteita Hippos-hankkeen mahdollinen pitkittyminen tuo alueen infrastruktuurille sekä toimijoille ja miten niihin on varauduttu?
- Miten kaupunkirakennelautakunnassa 26.11.2019 hyväksytyt korkean rakentamisen linjaukset käytännössä näkyvät uusissa kaavahankkeissa?
- Tarkastuslautakunta esittää, että Kankaan alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen raportoitaisiin tilinpäätöksessä.

Kehittämishankkeet

Tarkastuslautakunnan huomioita kehittämishankkeiden raportoinnista:
- Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kehittämishankkeiden tulokset ja niiden vaikutus kaupungin palvelurakenteeseen, toimintatapoihin ja palvelun kustannustasoon raportoidaan tilinpäätöksessä/toimintakertomuksessa (kokonaiskuvan saaminen palvelukokonaisuuksista).

 

Tarkastuslautakunta selvitti kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista tilinpäätöstietojen perusteella. Tavoitteilla valtuusto ohjaa kaupungin palveluyksiköiden ja liikelaitosten toimintaa.

Valtuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa konsernihallinnolle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sivistyspalvelujen lautakunnalle, kaupunkirakennelautakunnalle, Keski-Suomen pelastuslaitos, Kylän kattaus, Altek aluetekniikka ja Tilapalvelu-liikelaitoksille yhteensä 68 toiminnallista tavoitetta, joista 41 toteutui.

Alva-yhtiöille, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:lle, Mustankorkea Oy:lle Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle, Jykia Oy:lle, Jyväs-Parkki Oy:lle, Education Facilities Oy:lle, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle, Jyväskylän paviljonkisäätiölle ja Jyväskylän jäähallille valtuusto asetti yhteensä 27 sitovaa toiminnallista tavoitetta, joista 20 toteutui.

Lue lisää arviointikertomuksen luku 2.1

Konsernihallinto

Henkilöstömäärän muutokseen kohdistuneet tavoitteet:
- Kaupungin toimialojen henkilöstömäärän nettokasvu oli 239 htv (4%). Suurinta kasvu on ollut sivistyksen (206 htv) sekä perusturvan toimialoilla (50 htv). Kasvu kohdistui pääasiassa opetus-sekä lasten ja perheiden palvelujen laajentamiseen valtuuston päätösten mukaisesti. Jotaintehtäviä, esimerkiksi perusturvan lääkärivakansseja ei saatu suunnitellusti täytettyä.
- Konsernihallinnon toimialalla henkilöstömäärä väheni 25 htv:lla(7 %).
- Miten palvelu-ja henkilöstörakenteen suunnittelussa otetaan huomioon sekä väestönkasvu että trendiennusteen mukainen lasten määrän väheneminen javanhusten palvelutarpeen kasvu?

Sosiaali-ja terveyspalvelut

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta:
- Miten avosairaanhoidon palvelurakennetta ja toimintatapoja muutetaan, jotta hoitotakuu ei ylity poikkeustilan jälkeen?

Kaupunkirakenne

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta:
- Onko kaupungilla vertailutietoa muiden kuntien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyajoista?
- Missä vaiheessa on rakennuslupaprosessien automatisointi?
- Miten ympäristöterveydenhuoltoa kehitetään niin, että tavoitteet saavutetaan tavoitetasoa alentamatta?

Liikelaitokset

Tarkastuslautakunnan huomioita liikelaitosten tavoitteiden toteutumisesta:
- Keski-Suomen pelastuslaitos: Mitä kaupunkikonsernissa aiotaan tehdä, jotta ensimmäisessä riskiluokassa ensimmäisen yksikön saapumisen tavoiteaika ja tehokkaan pelastustoiminnan toimintavalmiusaika toteutuisi?

Tytäryhteisöt

Tarkastuslautakunnan huomioita tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta:
- Valtuuston asettaman tavoitteen toteutumista ei ole kaikissa tapauksissa raportoitu tilinpäätöksessä. Tavoitteen tulisi olla niin selkeä, että sen toteutumista olisi mahdollista seurata kaupungin tilinpäätöstietojen perusteella.
- Alva-yhtiöt Oy: Tilinpäätöksessä on kerrottu, että muutama yksittäinen mittari ei toteutunut. Mitä nämä mittarit ovat?
- Jykia Oy: Kuinka mitataan ketteryys ja joustavuus yhtiön tavoitteena?
- Mustankorkea Oy: Taloudellisuuden arviointia varten ei ole asetettu talousarviossa/tilinpäätöksessä mittaristoa. Kokonaistaloudellisuuden arviointia ei voi tehdä kaupungin tilinpäätöstietojen perusteella.
- Education Facilities Oy:n tilinpäätösraportoinnista ei selviä yksiselitteisesti, onko asetettuun tavoitteeseen päästy.

Kaupunkikehitysalustat

Tarkastuslautakunnan huomioita kaupunkikehitysalustojentavoitteiden toteutumisesta:
- Mitä haasteita Hippos-hankkeen mahdollinen pitkittyminen tuo alueen infrastruktuurille sekä toimijoille ja miten niihin on varauduttu?
- Miten kaupunkirakennelautakunnassa 26.11.2019 hyväksytyt korkean rakentamisen linjaukset käytännössä näkyvät uusissa kaavahankkeissa?
- Tarkastuslautakunta esittää, että Kankaan alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen raportoitaisiin tilinpäätöksessä.

Kehittämishankkeet

Tarkastuslautakunnan huomioita kehittämishankkeiden raportoinnista:
- Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kehittämishankkeiden tulokset ja niiden vaikutus kaupungin palvelurakenteeseen, toimintatapoihin ja palvelun kustannustasoon raportoidaan tilinpäätöksessä/toimintakertomuksessa (kokonaiskuvan saaminen palvelukokonaisuuksista).