Altekin kilpailutukset

Louhinnan kilpailutukset
Maa-ja kiviaineksen kilpailutukset
Rakennusmateriaalin kilpailutukset

Dynaamiset hankintajärjestelmät

Infotilaisuuden 21.4.2016 materiaalit

Muut kilpailutukset

Tällä hetkellä ei ole muita kilpailutuksia.


Dynaaminen hankintajärjestelmä on toistaiseksi harvoin käytetty hankintamenetelmä, jossa tarjoajat ilmoittautuvat puitejärjestelmän kaltaiseen menettelyyn jättämällä alustavan tarjouksen. Hyväksytyn alustavan tarjouksen tehnyt toimija saa oikeuden osallistua järjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin. Niiden perusteella valitaan kulloisenkin kilpailun voittaja(t).

Dynaaminen hankintamenetelmä on joustava ja se toteutetaan kokonaan sähköisesti. Järjestelmän sisällä toteutettavat kilpailutukset voivat olla paljon totuttua nopeampia. Sisältö voi myös vaihdella kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Tarjoajat voivat liittyä hankintajärjestelmään alussa tai missä tahansa vaiheessa järjestelmän ollessa voimassa. Alustavan tarjouksen on aina oltava tilaajan määrittelemien vaatimusten mukainen. Tilaaja käsittelee alustavia tarjouksia sitä mukaan kuin niitä tulee ja hyväksytyn tarjouksen jättänyt toimija pääsee mukaan ensimmäiseen seuraaviin käynnistyviin tarjouskilpailuihin lain määrittelemässä ajassa.