Uima-altaat

Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja

p. 040 755 1444 
p. 050 054 2255
p. 050 534 7189 (Äänekosken alue)

ymparistoterveys(at)jyvaskyla.fi 

Instagram

@jklymparistoterveys

Vinkkejä uimareille

Allasveteen kulkeutuva lika ja mikrobit heikentävät klooridesinfioinnin tehoa. Suurin likakuorma aiheutuukin yleensä uimareista. Ohjeita noudattamalla huolehdit omasta ja kanssauimareiden terveydestä. 

Terveydentila 

Jos sairastat tarttuvaa tautia tai sinulla on avohaava, on uimahallikäyntiä syytä siirtää siihen saakka, kunnes tauti tai haava on parantunut. 

WC:ssä käynti

Huolehdi, että käyt ja erityisesti lapset käyvät WC:ssä ennen altaaseen menoa.

Peseytyminen

Peseydy huolellisesti aina ennen altaaseen tai saunaan menoa, vaikka olisit juuri peseytynyt muualla. Peseydy aina WC:ssä käynnin jälkeen. Sido pitkät hiukset kiinni tai käytä uimalakkia. 

Saunominen

Uima-asussa ei ole syytä mennä saunaan, koska niistä haihtuva kloori voi aiheuttaa terveyshaittaa ja hikisen uima-asun mukana allasveteen kulkeutuu likaa. 

Piilolinssit

Suositeltavaa on ottaa piilolinssit pois silmistä ennen uintia tai käyttää kertakäyttölinssejä, jotka poistetaan heti uimisen jälkeen. Piilolinssit päässä uiminen lisää esimerkiksi silmätulehduksen riskiä

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisiä uimahalleja, kylpylöitä sekä yleisiä virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaita terveydensuojelulain mukaisesti. Voit kääntyä ympäristöterveystarkastajan puoleen mikäli sinulla on uima-altaiden valvontaan tai allasveden laatuun liittyvää asiaa. 

Valvonta-alueellamme on seitsemän uimahallia/kylpylää. Jyväskylästä löydät Aalto Alvarin, Wellamon ja Scandic Laajavuoren kylpylän. Muuramessa voit uiskennella Muuramen uimahallissa ja Leivonmäellä Joutsan uimahallissa. Äänekoskella voit virkistyä Uimahalli Vesivelhossa ja Suolahden uimahallissa.

Uimahallien ja kylpylöiden lisäksi valvomiamme altaita on myös hotelleissa, kouluissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa. Laitoksen ylläpitäjän tulee huolehtia siitä, että valvontatutkimusten viimeisimmät tulokset ovat selkeästi altaan käyttäjien nähtävillä. Allasvedestä tutkitaan sen mikrobiologista laatua ja fysikaalis-kemiallista laatua. 

Yksityisten henkilöiden tai taloyhtiöiden uima-altaita emme valvo, mutta neuvomme pyydettäessä myös yksityishenkilöitä allasveden terveellisyyttä koskevissa asioissa. 

Infoa toiminnanharjoittajille

Uimahallin, uimalan tai kylpylän perustamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituslomakkeen löydät täältä. On kuitenkin suositeltavaa olla yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon jo hyvissä ajoin siinä vaiheessa kun uutta kohdetta ryhdytään suunnittelemaan.

Uimahalli- ja kylpylätoiminnan ylläpitäjän on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että siitä aiheutuvat terveyshaitat pystytään estämään mahdollisimman hyvin.

Terveydensuojelulain mukaan toiminnanharjoittajaa koskee omavalvontavelvollisuus. Omavalvontaan kuuluu esimerkiksi laitoksen käyttötarkkailu ja tilojen puhtauden valvonta. Lisäohjeistusta uima-altaiden omavalvontaan liittyen ja moneen muuhun tärkeään asiaan löydät esimerkiksi allasvesiasetuksen soveltamisohjeesta.

 

 

Vinkkejä uimareille

Allasveteen kulkeutuva lika ja mikrobit heikentävät klooridesinfioinnin tehoa. Suurin likakuorma aiheutuukin yleensä uimareista. Ohjeita noudattamalla huolehdit omasta ja kanssauimareiden terveydestä. 

Terveydentila 

Jos sairastat tarttuvaa tautia tai sinulla on avohaava, on uimahallikäyntiä syytä siirtää siihen saakka, kunnes tauti tai haava on parantunut. 

WC:ssä käynti

Huolehdi, että käyt ja erityisesti lapset käyvät WC:ssä ennen altaaseen menoa.

Peseytyminen

Peseydy huolellisesti aina ennen altaaseen tai saunaan menoa, vaikka olisit juuri peseytynyt muualla. Peseydy aina WC:ssä käynnin jälkeen. Sido pitkät hiukset kiinni tai käytä uimalakkia. 

Saunominen

Uima-asussa ei ole syytä mennä saunaan, koska niistä haihtuva kloori voi aiheuttaa terveyshaittaa ja hikisen uima-asun mukana allasveteen kulkeutuu likaa. 

Piilolinssit

Suositeltavaa on ottaa piilolinssit pois silmistä ennen uintia tai käyttää kertakäyttölinssejä, jotka poistetaan heti uimisen jälkeen. Piilolinssit päässä uiminen lisää esimerkiksi silmätulehduksen riskiä

Asiasanat: