Nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyynti

Yhteystiedot

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 050 305 4434

Ympäristöterveystarkastajat

p. 050 054 2258

p. 040 548 4849

Lisätietoja

Maksutaksa

Lääkelaki (395/1987)

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa. Nikotiinivalmisteiden myynnistä säädetään lääkelaissa.

Vähittäismyyntilupahakemus

Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Vähittäismyyntilupamaksu määräytyy ympäristöterveydenhuollon maksutaksan perusteella.

Yhteystiedot

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 050 305 4434

Ympäristöterveystarkastajat

p. 050 054 2258

p. 040 548 4849

Lisätietoja

Maksutaksa

Lääkelaki (395/1987)