Vapautus liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon tai hulevesijärjestelmään

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n 2 momentin mukaan kunnan määräämä viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistön hulevesien johtamisesta kunnan hulevesijärjestelmään. Johtamisvelvollisuudesta vapauttaminen ei vaikuta kiinteistön omistajilta tai haltijoilta perittävään vuosittaiseen hulevesimaksuun.

Asiaa koskeva hakemuslomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti. Sen voi myös tulostaa, täyttää kynällä ja lähettää postitse. Lisäksi hakemuksen voi tehdä kaupungin sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172