Resurssiviisauden tekijät

Jyväskylän kaupunki on mukana YMPYRÄKS - Keski-Suomen yritystysten ympäristövastuullisuus -verkostossa, joka aloitti toimintansa keväällä 2020. Lue lisää toiminnasta!

Yhteystiedot:

 • Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
 • Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
 • Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen
 • Ympäristöasiantuntija Outi Manninen

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki rakentaa alueellista yhteistyötä resurssiviisaan toiminnan mahdollistamiseksi ja luo yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa paikallisia ratkaisuja ilmastomuutoksen ja maapallon kantokyvyn globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Kaupunki edistää resurssiviisautta paitsi paikallisesti, myös kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta. Lisäksi kaupunkikonserni huomioi resurssiviisauden omassa toiminnassaan. 

Sidosryhmäyhteistyö - hankkeet ja verkostot

Kaupunkikonsernin oma toiminta

Jyväskylän kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä strategisena kärkenä on resurssien viisas käyttö. Strategisen ohjelmatyön johtamisen tukena toimii kaupunginhallituksen nimeämä ohjausryhmänä, johon kuuluvat:

 • Ilona Helle (luottamushenkilö)
 • Kati-Erika Timperi (luottamushenkilö)
 • Matleena Käppi (luottamushenkilö)
 • toimialajohtaja Erja Saarivaara (kaupunkirakennepalveluiden edustaja)
 • kansliapäällikkö Heli Leinonkoski (konsernihallinnon edustaja)
 • toimialajohtaja Eino Leisimo (sivistyspalveluiden edustaja)
 • palvelujohtaja Päivi Kalilainen (sosiaali- ja terveyspalveluiden edustaja)
 • ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen (ohjausryhmän esittelijä)
 • ympäristöasiantuntija Mervi Saukko (ohjausryhmän sihteeri)

Resurssiviisausryhmä käynnistää ja kokoaa kaupunkikonsernin eri toimialoilla, konsernihallinnossa, liikelaitoksissa ja yhtiöissä tehtävää resurssiviisautta edistävää työtä sekä rakentaa resurssiviisauden tavoitteita palvelevaa yhteistyötä myös konsernin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Resurssiviisausryhmään kuuluu yhteensä 27 jäsentä, jotka edustavat kaupunkiorganisaation seuraavia toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä:

Resurssiviisaustiimi koordinoi kaupunkikonsernin resurssiviisaustyötä:

 • Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
 • Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
 • Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen
 • Ympäristöasiantuntija Outi Manninen

Yhteystiedot:

 • Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
 • Ympäristöasiantuntija Mervi Saukko
 • Ympäristöasiantuntija Veli-Heikki Vänttinen
 • Ympäristöasiantuntija Outi Manninen

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat: