Ajankohtaisia metsäasioita

Metsien hoito päävirkistyalueilla

Kaupungin kaikille päävirkistysalueille tullaan laatimaan erilliset hoitosuunnitelmat, joilla suunnitellaan alueiden metsien hoitoa ja käyttöä tarkemmin. Hoitosuunnitelmia on valmistunut tänä vuonna Laajavuoreen, Keljonkankaalle ja Muuratsaloon. Tutustu virkistysmetsien hoitoon ja valmistuneisiin hoitosuunnitelmiin.

Asutuksen lähimetsien hoito

Lähimetsien hoitotöitä tehdään elokuusta 2020 alkaen  Sarvivuoren, Kinkovuoren, Säynätsalon, Lehtisaaren ja Muuratsalon alueilla.  Kesken olevilla alueilla Nenäinniemessä, Sääksvuoressa sekä Kuohun ja Vesangan suunnalla hoitotöitä jatketaan syksyn 2020 ja talven 2021 aikana. Lue lisää lähimetsien hoidosta.

Metsäohjelman toteutumisen toimintakertomus 2019

Metsänhoidon strategiset linjaukset on hyväksytty lautakunnassa kesäkuussa 2018. Metsäohjelma linjaa metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2030 saakka. Ohjelmakauden aikana tehdään vuosittain raportti, jonka avulla seurataan ohjelmassa linjattujen toimenpiteiden toteutusta. Tutustu vuoden 2019 toimintakertomukseen.

Metsäsuunnitelman päivitys Metsäohjelman linjausten mukaiseksi on käynnissä, karttapalvelun kautta pääset tarkastelemaan muun muassa kuviokohtaisia tietoja metsäsuunnitelmasta.

Metsäkysely 2019 valmistunut

Metsäkyselyillä kartoitettiin Jyväskylän asukkaiden metsiin liittämiä arvoja sekä kaupungin omistuksessa olevien metsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta. Tutustu kyselyn tuloksiin.