Yksityinen varhaiskasvatus ja palveluseteli

Lisätietoja

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Yksityisen varhaiskasvatuksen tarkistettavien asiakirjojen lista

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta, ohjaus ja neuvonta

 

Yksityiset päiväkodit 
Palvelukoordinaattori Heli Arnberg 014 266 7746
Palvelukoordinaattori Sari Koivisto 014 266 3102

Yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Palvelukoordinaattori Leila Hämäläinen 014 266 4964
Palvelukoordinaattori Auli Majuri-Naappi 014 266 3103
Palvelukoordinaattori Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset
Heidi Hyvärinen 014 266 1397
Kirsi Hiironen 014 266 7054

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Perhe sopii suoraan yksityisen päiväkodin, ryhmiksen tai perhepäivähoitajan kanssa varhaiskasvatuksen aloituksesta. Perhe voi myös halutessaan tehdä sähköisessä asioinnissa hakemuksen yksityiseen varhaiskasvatukseen.  Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Palveluseteli

Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin. Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta, jolla on paikka yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kun varhaiskasvatuksen aloituksesta on sovittu yksityisen palveluntuottajan kanssa, perhe voi hakea palveluseteliä sähköisessä asioinnissa

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi Jyväskylän kaupunki ohjaa ja neuvoo hyväksymiään yksityisiä palveluntuottajia. Jyväskylän kaupunki noudattaa ohjauksessa ja valvonnassa yksityisen varhaiskasvatuksen sääntökirjaa sekä varhaiskasvatuslakia

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Jyväskylän kaupungin hyväksytyt varhaiskasvatuksen palveluntuottajat löytyvät päiväkodit- ja perhepäivähoitosivustoilta. Käyttäessään yksityisen hoidon tukea tai ostaessaan muuta tilapäistä varhaiskasvatusta yksityiseltä palveluntuottajalta, perheitä pyydetään tarkistamaan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta, että yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan (Varhaiskasvatuslaki 44 §).

Kun perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa, suositellaan perhettä tutustumaan ohjeeseen palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn (pdf).Yksityisen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Myös muuta palautetta varhaiskasvatusyksikön toiminnasta voi antaa suoraan palveluntuottajalle tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaaville palvelukoordinaattoreille. 

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Ennen palvelusopimuksen laatimista on tärkeä tutustua palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn liittyvään ohjeeseen:
Ohjeita palvelusetelin hakemiseen ja lapsen varhaiskasvatusajan määrittelyyn (pdf)

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita myös Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Lisätietoja

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Yksityisen varhaiskasvatuksen tarkistettavien asiakirjojen lista

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta, ohjaus ja neuvonta

 

Yksityiset päiväkodit 
Palvelukoordinaattori Heli Arnberg 014 266 7746
Palvelukoordinaattori Sari Koivisto 014 266 3102

Yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Palvelukoordinaattori Leila Hämäläinen 014 266 4964
Palvelukoordinaattori Auli Majuri-Naappi 014 266 3103
Palvelukoordinaattori Sari Ruokolainen 014 266 7591

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset
Heidi Hyvärinen 014 266 1397
Kirsi Hiironen 014 266 7054