Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset istuvat lattialla ja pelaavat lautapeliä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi myös 

Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin. Kun varhaiskasvatuksen aloituksesta on sovittu yksityisen palveluntuottajan kanssa, voi perhe hakea palveluseteliä sähköisessä asioinnissa. Perhe voi myös halutessaan tehdä sähköisessä asioinnissa hakemuksen yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Palveluseteli maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen eikä yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea voi saada samanaikaisesti.

Palvelusetelin laskennallinen asiakasmaksu on varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain suuruinen asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta.

Tulotietojen tarkistus ja tuloliitteiden toimitus

Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tuloselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa. Jos perheen tulot muuttuvat myöhemmin, kannattaa palvelusetelin tulorajat tarkistaa ja tarvittaessa toimittaa uudet tuloliitteet sähköisessä asioinnissa. Jos perhe ei toimita tulotietojaan, määräytyy asiakasmaksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi kaupunki ohjaa ja neuvoo hyväksymiään yksityisiä palveluntuottajia. Kaupunki noudattaa ohjauksessa ja valvonnassa yksityisen varhaiskasvatuksen sääntökirjaa sekä varhaiskasvatuslakia

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Jyväskylän kaupungin hyväksytyt varhaiskasvatuksen palveluntuottajat löytyvät päiväkodit- ja perhepäivähoito-sivustoilta. Kun käytetään yksityisen hoidon tukea tai ostetaan muuta tilapäistä varhaiskasvatusta yksityiseltä palveluntuottajalta, perheitä pyydetään tarkistamaan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta, että yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan (Varhaiskasvatuslaki 44 §).

Kun perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa, suositellaan perhettä tutustumaan ohjeeseen palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn(pdf).Yksityisen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä epäkohtailmoitus/muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Myös muuta palautetta varhaiskasvatusyksikön toiminnasta voi antaa suoraan palveluntuottajalle tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaaville palvelukoordinaattoreille. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita myös Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Haitari

Lisätietoja

Ohje palvelusetelin hakemiseen ja lapsen hoitoajan määrittelyyn

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 1.8.2023 alkaen

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 1.3.2023 alkaen

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2023 alkaen

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta, ohjaus ja neuvonta

Yksityiset päiväkodit 

  • palvelukoordinaattori Heli Arnberg p. 014 569 7746 
  • palvelukoordinaattori Outi Kumpu p. 014 569 3102 

Yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

  • palvelukoordinaattori Leila Hämäläinen p. 014 569 4964
  • palvelukoordinaattori Susanna Anttila-Viikki p. 014 569 3103

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Palvelusetelin arvo/suuruuspäätökset

  • asiakasmaksusihteeri Jaana Svärd p. 014 569 7054 
  • asiakasmaksusihteeri Anne Friman p. 014 569 3096 

Sähköposti: varhaiskasvatus.asiakasmaksut@jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
lapsi
yksityinen
päiväkoti
perhepäivähoito
tulotiedot
toimittaminen
tuloselvitys
varhaiskasvatus