Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati

Jätä kommentteja tai kysy Vaskoolilta

Kasvun ja oppimisen palveluiden asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn sähköpostitse:

kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi

Lisätietoja Vaskoolin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, puh. 014 266 3102 

Vaskooli - Kasvun ja oppimisen asiakasraati jatkaa laajennettuna Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin toimintaa. Vaskooliin ilmoittautui 25.9. mennessä mukaan 26 huoltajaa kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista sekä perusopetuksen ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta eri puolilta Jyväskylää. Vaskoolissa huoltajat voivat osallistua ja vaikuttaa sekä kehittää yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.  

Vaskooli kokoontuu noin 6 kertaa toimintavuoden aikana. Vaskoolin tapaamisisissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajankohtaisia asioita. Tapaamiset järjestetään eri puolilla Jyväskylää sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Koronaepidemia-aikana kokoontumiset hoidetaan poikkeuksellisesti etäyhteydellä.

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on toiminut vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen kanava, asiakasraati, vuodesta 2008 lähtien. Raadin toiminta on tarjonnut huoltajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuspalvelujen arviointiin ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimintakauden 2019-2020 tapaamisissa kuultiin muun muassa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä, lapsen joustavan opinpolun rakentumisen käytänteistä, kiusaamisen ehkäisystä, kaveri- ja tunnetaitojen kehittymisestä sekä ympäristökasvatuksesta.

Yhtenäinen opinpolku ja palveluverkko Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisen teemana

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisessa 11.11.2020 teemana oli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhtenäinen opinpolku ja palveluverkko. Raatilaiset pääsivät kertomaan näkemyksiään yhtenäisen opinpolun jatkumoon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä kuulemaan Vesangan päiväkotikoulun kokemuksia heillä meneillään olevasta Reppueskari-toiminnasta. Selvitystyö palveluverkon osalta esiopetuksen siirtämisestä koulujen yhteyteen on menossa päätöksentekoon ensi keväänä.  

Yhtenäisestä opinpolusta Vaskoolin jäsenille olivat kertomassa palvelujohtajat Päivi Koivisto ja Sami Lahti sekä rehtori Joel Linna ja pedagoginen johtaja Anu Lievonen Vesangan päiväkotikoulusta. Palveluverkosta kertoi illassa hankearkkitehti Kaisa Jokinen Tilapalvelusta.

Yhtenäisen opinpolun jatkumo helpottaa lapsen sujuvaa siirtymistä esiopetuksesta kouluun, jolloin myös oppilastuntemus lisääntyy. Tutut kaverit, ympäristö ja aikuiset edesauttavat lapsen siirtymävaihetta. Yhtenäinen pedagogiikka, siirtymävaiheen häivyttäminen ja yhteiset tavoitteet edistävät joustavan ja yhtenäisen opinpolun onnistumista.

Meneillään oleva varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitystyö on ensimmäistä kertaa yhteinen palveluverkkosuunnitelma. Esiopetus kouluille -selvitys sisältää myös lapsivaikutusten arvioinnin. Raatilaiset kokivat esiopetuksen siirtämisen osalta tärkeäksi huomioonotettavaksi seikaksi muun muassa turvallisen kouluympäristön takaamisen esiopetusikäisille lapsille esimerkiksi käytävä- ja ulkoilutilanteissa. Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun tiloissa koettiin myös tärkeäksi.

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli on varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajien osallistumisen ja vaikuttamisen foorumi. Vaskoolissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan sekä kehittämään yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.

Jätä kommentteja tai kysy Vaskoolilta

Kasvun ja oppimisen palveluiden asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn sähköpostitse:

kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi

Lisätietoja Vaskoolin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 014 266 7746  
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, puh. 014 266 3102