Liikelaitos

Jyväskylän Tilapalvelu on Jyväskylän kaupungin omistama liikelaitos. Vastaamme hallinnassamme olevien julkisten kiinteistöjen ja huoneistojen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme Jyväskylän kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut.

Hallinnassamme on noin 570 000 m2:n kiinteistöomaisuus. Tästä kaupungin omia tiloja on noin 431 000 m2 ja kaupungin yksiköiden käyttöön markkinoilta vuokrattuja tiloja noin 93 000 m2.

Pääasiakkaitamme eli tilojen käyttäjiä ovat kaupungin eri palveluyksiköt, esim. koulut, päiväkodit, kirjastot sekä sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Vuosittainen liikevaihtomme on noin 99 miljoonaa euroa. Investoimme perus- ja vuosikorjauksiin vuodessa noin 40 miljoonaa euroa. Olemme merkittävä kiinteistö- ja tilapalveluiden ostaja 35 miljoonan euron vuosiostoilla, joka koostuu esim. kiinteistönhoidosta ja siivouksesta. Noudatamme toiminnoissamme hyväksyttyä laatu- ja ympäristöjärjestelmää.

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta

Tilapalvelu-liikelaitoksen tehtävänä on ohjata ja valvoa Tilapalvelun toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteutumista. Johtokunta päättää toimivaltansa puitteissa myös kaupungin peruspalvelutiloihin liittyvistä uus- ja korjausinvestoinneista, ostoista ja myynneistä sekä ylläpidon strategiasta. Tilapalvelun johtokunnan kokoonpano on sama kuin konsernijaostossa. Johtokunnan jäsenille on valittu henkilökohtaiset varajäsenet.

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunnan kokoukset pidetään keväällä 2020 seuraavasti: 7.1. (ylim. kokous), 20.2., 6.3. (ylim. kokous sähköisenä), 31.3., 5.5. ja 9.6.2020. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Johtokunnan tarkastettu pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville Jyväskylän kaupungin verkkosivulle kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

 

Asiasanat: