Maakunnallinen nuorisotyö Keski-Suomessa

Ajankohtaista


Murros 2 -seminaari 3.12.2019 

 • Tervetuloa Murros2 -seminaariin Jyväskylän Paviljonkiin 3.12.2019 

 

Tulossa: 

Kanuunan verkostoja ja koulutuksia https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/etusivu

AVIn koulutukset/kalenteri https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset

Vertaistuelliset nuorisotyöpäivät Marttisilla 4.-5.12.2019 (Marttinen, AVI) 

Yhteystiedot


Pauliina Lahtinen
Jyväskylän kaupunki, Nuorisopalvelut

p. 014 2668717

050 4620813 txt, Whatsapp
pauliina.lahtinen(at)jyvaskyla.fi
Hannikaisenkatu 11-13, 3.kerros
40100 Jyväskylä

Maakunnallisen nuorisotyön koordinointihanke käynnistyi Keski-Suomessa maaliskuussa. Hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto (AVI) ja sitä toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen kuntien kanssa. Tarkoituksena on kehittää nuorisotyötä ja nuorisotyön verkostoa kuntarajat ylittäen.

Toimintasuunnitelma:

 • Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja nuorisotyön toiminnan kartoitus sekä vahvistaminen
 • Vertaistuen jakaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
 • Tuki kuntien nuorisotyöntekijöille
 • Koulutustarpeiden kartoitus ja koulutusten toteuttaminen 
 • Nuorisotyön laadun ja arvioinnin kehittäminen yhteistyössä nuorisotyön toimijoiden kanssa

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kehittää Keski-Suomen kuntien nuorisotyöntekijöitä, järjestötoimijoita ja muita tahoja kokoava nuorisotyöntekijöiden verkosto. Verkoston tehtävänä on parantaa nuorisotyön laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea nuorisotyön kehittämistä. Lisäksi vahvistetaan maakunnan nuorisotyöntekijöiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä parannetaan tiedonkulkua toimijoiden välillä. Välillisesti verkostolla pyritään vaikuttamaan myös keskisuomalaisten nuorten kasvu- ja elinoloihin.

Koordinaattorin työnkuvaan kuuluu mm:

 • Alueellisten tapaamisten ja koulutusten järjestäminen (toimintasuunnitelman mukaisesti)
 • Yhteystietolistan ylläpitäminen 
 • Tiedottaminen omalla alueella ja alueelta muualle (AVI, OKM, Osaamiskeskukset) 
 • Yhteistyö AVIn kanssa 
 • Hyvien käytäntöjen jakaminen (oma alue, muut koordinaattorit) 
 • Arjen ja käytännön kysymyksiin vastaaminen ja neuvonta
 • Konsultatiiviset vierailut kunnissa
 • Verkostojen koordinaatio ja mukana olo (järjestöt, nuorisotyö ja yhteiset) 
 • Toimintasuunnitelman tekeminen alueellisesti verkoston kanssa

Yhteystiedot


Pauliina Lahtinen
Jyväskylän kaupunki, Nuorisopalvelut

p. 014 2668717

050 4620813 txt, Whatsapp
pauliina.lahtinen(at)jyvaskyla.fi
Hannikaisenkatu 11-13, 3.kerros
40100 Jyväskylä