Täydennyskoulutukset

Kulttuuriaitta järjestää vuosittainen opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle täydennyskoulutusta. Koulutusten sisällöt määräytyvät kentältä tulevien kulloistenkin tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

PERUTTU!
Jyväskylän kaupunginteatteri: KASVATTAJA, ÄLÄ SUOSTU LUUSERIKSI! -koulutus
- voimaa ja keinoja haasteiden kohtaamiseen

HUOM! Koulutus on peruttu koronaviruksen vuoksi. Tiedotamme mahdollisesta uudesta koulutusajankohdasta myöhemmin. 

3.4. ja 4.4. (sama sisältö molempina päivinä)
Jyväskylän kaupunginteatteri, os. Vapaudenkatu 36, käynti Kilpisenkadun puolelta henkilökunnan ovesta

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja osallistujille maksuton. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä osallistujaa. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille ja ohjaajille, sekä muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
Ilmoittautuminen 27.3.2020 klo 16 mennessä.
Ilmoittautumislomake 3.4. koulutukseen
Ilmoittautumislomake 4.4. koulutukseen

Koulutus antaa välineitä kohdata vaikeita tilanteita ja haasteellisia oppilaita työarjessa. Se lisää osallistujien omia voimavaroja sekä mahdollistaa luottamuksellisessa ilmapiirissä vertaisryhmäkeskustelun. Päivän aikana osallistujat pääsevät työskentelyn pohjalta jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä niin haastavissa tilanteissa kuin palautumisessaan niistä. Työskentelyyn osallistuminen tapahtuu jokaisen omista lähtökohdista ja tarpeista. Tule sellaisena kuin olet! Lähestymme aihetta myös huumorin ja ilon kautta.

Aikataulu

9-9.30 ilmoittautuminen ja kahvit + sämpylät

9.30-11.30 Läsnäolo-luento osallistavin menetelmin 

11.30-12.30 lounas (omakustanteinen)

12.30-14.30 Forum-teatteriprosessi 

14.30-16.00 Purku ja päivän päättäminen. Loppukahvit + palaute

Sisällöt

Klo 9.30-11.30 Läsnäolon kokemukset työssä parantavat kohtaamisten laatua, lisäävät luovuutta ja yhteistä ymmärrystä. Yhteisökouluttaja, filosofian tohtori Virpi Koskela
Virpi Koskela alustaa läsnäolon kokemusten merkityksestä ihmisten väliselle kohtaamiselle sekä fasilitoi ryhmälle aiheeseen liittyviä,
kokemuksellisia tehtäviä. Kahden tunnin kokonaisuuden tavoitteena on omien läsnäolokokemusten mieliin palauttaminen ja niiden
lisääminen työarjen kohtaamisiin. Menetelminä kohtaamisessa ovat hiljentyminen, muistelu ja kokemusten jakaminen.

Klo 12.30-14.30 Osallistavan teatterin mahdollisuudet koulukiusaamisen ehkäisyssä. Teatteri-ilmaisunohjaaja amk Hannu Rantala
Työpajassa tutustutaan toiminnallisin menetelmin ja draamaharjoitteiden avulla osallistavan teatterin tarjoamiin keinoihin koulukiusaamisen
ehkäisyssä. Työmuotona käytämme Forum-teatteria, jossa keskiössä on osallistujaryhmän vuorovaikutuksellinen matka.

Klo 14.30-16.00 Purku ja päivän päättäminen. KM, teatterikuraattori Antti Niskanen
Antti Niskasen vetämässä osuudessa kootaan ajatuksia koulutuspäivästä. Aihetta lähestytään dialogisesti ja välineinä käytetään
toiminnallisia, draamalähtöisiä menetelmiä.

Lisätietoja:

Hilkka Hyttinen, teatterinjohtaja, Jyväskylän kaupunginteatteri
Mobile p. 050 311 8705, hilkka.hyttinen(a)jyvaskyla.fi