Hankinnat

Jyväskylän kaupungin hankintaohje löytyy täältä: Hankintaohje 1.1.2019 alkaen

Jyväskylän kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalvelut toimii osana konsernihallintoa laki- ja kilpailuttamispalvelut-yksikössä. Kilpailuttamispalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille. Lisäksi se vastaa Jyväskylän kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista.

Erillishankinnat ja urakkakilpailutukset kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Toimialat vastaavat näiden osalta hankintapäätöksen tekemisestä ja sopimusseurannasta.

Tavoitteenamme on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja. Edistämme sopimuksin ja toiminnallamme Jyväskylän kaupungin hankintojen strategisia linjauksia ennakoivasta ja avoimesta toiminnasta, prosessien sähköisyydestä, ympäristöystävällisestä ja kestävästä kehityksestä sekä yritysyhteistyöstä.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Tarjouspalvelu-portaalissa. Pienhankinnoista kaupunki ilmoittaa Pienhankintapalvelu-portaalissa. Löydät linkit eri julkaisukanaviin välilehdeltä Kilpailutuskalenteri.

Ajankohtaista

Jyväskylän kaupungin hankintamarkkinat 9.5.2019 - tilaisuus peruttu

HUOM. Tilaisuus on peruttu vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. 

Mikä?
Jyväskylän kaupungin hankintamarkkinat, jossa kaupunkikonserni esittelee loppuvuonna 2019 kilpailutukseen tulevia hankintojaan. Luvassa rentoa keskustelua, kysymyksiä ja pohdintaa ostamisen ja hankkimisen parissa!
Tilaisuudessakin esiteltävät, tulevat kilpailutukset päivitetään kaupungin nettisivuille huhti-toukokuun aikana. Löydät kilpailutuskalenterin täältä: https://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/kilpailutuskalenteri
Tule tapaamaan kaupungin eri toimialojen ja yhtiöiden edustajia ja tutustumaan!
Tilaisuudessa tänä keväänä mukana mm. "ideapöytä": paikka jonne yrittäjät voivat tuoda omia ideoitaan esille. Pöydän tarkoituksena on haastaa kaupunkiakin pohtimaan, "voisiko tämän tehdä entistä paremmin", eli miten kaupunki palveluitaan ja toimintojaan järjestää.
Kenelle?
Erityisesti Jyvässeudun alueen yrittäjille, yrityksille ja toimijoille
Milloin ja missä?
Torstaina 9.5.2019 klo 16.30 - 18.00 Jyväskylän kaupungintalolla, 2. krs (Vapaudenkatu 32, 40100 Jyväskylä)
Ohjelma
16.30 Avaussanat, tilaisuuden esittely
16.35 Puheenvuoro: "Miten löytää kaupungin kilpailutettavat hankinnat? Miten lähestyä kaupungin hankkijoita?"
16.45 - 18.00 Vapaata kiertelyä ja keskustelua kaupunkikonsernin esittelypisteillä, edustettuina mm. perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialat ja niiden tulevat hankinnat
- Kilpailuttamispalveluiden ideapöytä: kerro ideasi meille - olisiko sinulla esittää toimivampi ratkaisu kaupungin toimintojen toteuttamiseen esim. uudenlaisella palvelukonseptilla tai tuotteella? Kerro siitä meille!
17.00 Oheistilaisuus: "ALTEK-liikelaitoksen dynaamiset hankintajärjestelmät: miten ne toimivat ja miten pääsen mukaan niihin?"
- ALTEK:n edustaja Teemu Liimatainen pitää puheenvuoron ALTEK:n hankinnoista ja miten dynaamista menettelyä niihin sovelletaan yrittäjän näkökulmasta
- oheistilaisuus on kohdistettu erityisesti kaikista ALTEK-liikelaitoksen hankinnoista kiinnostuneille
 

Yhteystiedot

Hankintapäällikkö Pauliina Virtanen, puh. 014 266 1410
Erityisasiantuntija Annika Temonen, puh. 014 266 8787
Hankinta-asiantuntija Joona Kankainen, puh. 014 266 1980
Hankinta-asiantuntija Hanna Siirtola, puh. 014 266 3071
Hankinta-asiantuntija Mari Sakala, puh. 014 266 8788
Hankinta-asiantuntija Raisa Niskasaari, puh. 014 266 1656
Hankintasuunnittelija Jari Jaatinen, puh. 014 266 1407
Hankintavastaava Merja Syvänoro, puh. 014 266 1411

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto / Laki- ja kilpailuttamispalvelut
PL 1008, 40101 JYVÄSKYLÄ

Käyntiosoite
Kilpisenkatu 1, 2. krs, 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungin hankintaohje löytyy täältä: Hankintaohje 1.1.2019 alkaen