Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelun lomakkeet

Alta olevista linkeistä avatuu joko asianomainen lomake suoraan taikka sivusto, josta pääsee edelleen ao. lomakkeeseen. Lomakkeet ovat täytettävissä omalla tietokoneella pdf- taikka wrd-muotoisina ja sen jälkeen tulostettavissa allekirjoittamista ja lähettämistä varten.

Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa (pdf)
Kiinteistön jätevesiselvitys (ympäristöhallinto)
Koeluonteinen toiminta (ympäristöhallinto)
Lannan patterointi (ympäristöhallinto)
Maa-ainesten oton ilmoituslomake (suomi.fi)
Maa-ainesten otto (suomi.fi)
Meluilmoitus (ympäristöhallinto taikka sähköisesti Oma Jyväskylä -asiointipalvelun kautta).
Moottoriajoneuvon maastoajokilpailu tai -harjoitus (pdf)
Moottorivenekilpailu tai -harjoitus (pdf)
Ympäristölupa (ympäristöhallinto)
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti (yleisohje)
( toimialakohtaiset ohjeet: energiantuotantolaitos, jakeluasema, asfalttiasema)

Seuraavat lomakkeet on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti suoraan tietokoneelta. Ne voi myös tulostaa, täyttää kynällä ja lähettää postitse.

Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
Lannan luovuttaminen ja vastaanottaminen
Vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittämisestä

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta