Suoraan sisältöön

Meluntorjunta

melueste

Ympäristönsuojelun tehtävänä on huolehtia meluhaittojen ehkäisystä kaupungin alueella mm. ympäristölupien käsittelyn yhteydessä ja osallistuessaan maankäytön suunnitteluun. Lisäksi ympäristönsuojelu käsittelee ns. meluilmoitukset, joita edellytetään tehtäväksi erityisen häiritsevää melua aiheuttavilta tapahtumilta ja toiminnoilta (Katso Lupa- ja ilmoitusasiat: Melun tai tärinän aiheuttaminen).

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 28 §:ssä on linjattu, milloin melu on katsottava erityisen häiritseväksi. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissä on rajoitettu äänentoistolaitteiden käyttöä ulkotiloissa (29 §) sekä erityisen häiritsevää melua yöaikaan (30 §).

Liikenteen ja teollisuuden melusta kaupunkialueella on laadittu erillisselvityksiä ja niiden pohjalta meluntorjuntaohjelma.

Ympäristötarkastaja (014) 266 5175 (meluilmoitukset ja palaute)

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta