Suoraan sisältöön

Palokan mittausasema

Ilmanlaadun indeksi ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvaavat esikaupunkitaajaman yleistä ilmanlaatua, johon taajaman tuntumassa olevat vilkkaat liikenneväylät vaikuttavat.

Palokan mittausaseman tulokset (mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja):

Ilmanlaatuindeksi viimeisten 24 tunnin ajalta.

Mitatut pitoisuudet viimeisten 24 tunnin ajalta.

Hiukkaset ja typpidioksidi viimeisten seitsemän vuorokauden ajalta.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvo ei ole ylittynyt Palokan asemalla tänä vuonna (2017) lainkaan. Viimeisin ylitys tapahtui 22.3.2016. Sallittu ylitysten määrä vuodessa on 35.


Suomen ympäristökeskuksen internet-sivulta löytyy tietoa ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista.

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta