Suoraan sisältöön

LÄHIMETSIEN HOITO

Lähimetsiä hoidetaan Jyväskylässä metsänhoidollisten tarpeiden ja alueiden asemakaavojen mukaisesti. Myös asukkaiden toiveita kuunnellaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Lähimetsien hoidossa painopiste on erityisesti metsien viihtyisyys-, maisema- ja suoja-arvoissa. Taloudellisia tuottovaatimuksia ei lähimetsien hoidolle aseteta.

Hoitotoimia tehdään alueilla lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti. Pieniä, yksittäisiä, hoito-ohjelman ulkopuolisia kohteita hoidetaan tarvittaessa, mikäli turvallisuussyyt sitä edellyttävät.

Lähimetsien hoitotöiden ohjelma vuosiksi 2012-2016 (pdf)

Hoitotöistä tiedottaminen

Kohdealueiden talouksiin jaetaan paperimuotoiset tiedotteet ennen kuin työt lähimetsässä käynnistetään.Tiedotteesta ilmenee hoidettavan alueen laajuus, työn etenemisaikataulu sekä muut tarpeelliset lisätiedot. Tiedotteessa kerrotaan myös asukkaiden mahdollisuudesta vaikuttaa työn lopputulokseen.

Tiedote Kortepohjan ja Haukkalan lähimetsien hoidosta 2015 (pdf)

Tiedote Kukkumäen lähimetsien hoidosta 2015 (pdf)

Tiedote Väinölän, Jyskänvuoren, Haapaniemen ja Hupelin lähimetsien hoidosta 2015 (pdf)

Palaute ja kyselyt

Metsäasioista voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta. Asiakaspalvelu hoituu myös Rakentajantalon Palvelupiste Hannikaisessa.

Kaupunki selvittää asukkaiden mielipiteitä lähimetsien hoidosta myös säännöllisesti tehtävien kyselyiden avulla. Kyselyistä saatavaa tietoa hyödynnetään yhdessä muun palautteen kanssa lähimetsien hoidon kehittämisessä.

Lähimetsien arvo, asukaskyselyn raportti (2010) (pdf)

Mielipidekyselyiden raportit (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 • Sivun alkuunTietoja sivustosta