Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Terveyspalvelut » Terveyskeskussairaalat

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskussairaalat

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen terveyskeskussairaalat toimivat Kyllössä ja Palokassa. Sairaaloiden osastoilla hoidetaan lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita. Osastot eroavat toisistaan hoidettavien potilaiden sairauksien mukaan, mutta kaikilla osastoilla pystytään hoitamaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta. Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin.

Sairaaloissa työskentelee osastonlääkäreitä, osastonhoitajia, osastonsihteereitä, sairaanhoitajia, perus-/lähihoitajia ja laitoshuoltajia. Terveyskeskussairaaloissa työskentelee lisäksi kaksi yhteyshoitajaa, hygieniahoitaja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, puheterapeutti, sosiaalityöntekijöitä ja kaksi sairaalapappia.

Potilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja potilaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Kaikessa toiminnassa pyritään ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteena on saada potilaan toimintakyky sellaiseksi, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa.

Suositeltava vierailuaika osastoilla on klo 12 - 20. Muina aikoina vierailuista pyydetään ottamaan yhteyttä henkilökuntaan.

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje