Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Fysioterapian ja kuntouttavan liikunnan ryhmätoiminta aikuisille

Oletko suunnitellut säännöllisen liikuntaharrastuksen aloittamista? Kaipaatko kipujen tai muun syyn vuoksi yksilöllistä ohjausta turvalliseen liikkumiseen?

Tarjoamme useita erityistarpeisiin kohdennettuja ryhmiä. Osa lääkinnällisestä kuntoutuksesta järjestetään vertaisryhmässä. Ryhmät kokoontuvat terveysasemilla, terveyskeskussairaalassa, kouluilla, vanhusten palvelutaloissa ja päiväkeskuksissa tai muissa kaupungin liikuntatiloissa.

Fysioterapiaryhmien sekä liikunta- ja ohjausryhmien ryhmätoiminta on pääasiassa maksullista, 1.1.2018 alkaen 33,90€/lukukausi. Poikkeuksina liikunta- ja ohjausryhmissä AaltoAlvarin ryhmissä asiakas maksaa AaltoAlvarin hinnaston mukaisen sisäänpääsymaksun. Odottavien äitien liikuntaryhmät ovat 1.1.2018 alkaen 20€/lukukausi ja odottavien äitien liikuntaneuvonta on maksutonta. Kipuallasryhmä on 20€ / 7 peräkkäistä käyntiä. Sydänasiakkaan starttiryhmä on 20 € / 5 peräkkäistä ryhmäkäyntiä. Sydänliiton jäsenet saavat sydänryhmistä 10 % alennuksen. Päiväkeskus- ja palvelupäiväasiakkaiden ryhmät sisältyvät ko. palvelujen toimintamaksuihin, joten heiltä maksua ei peritä.

Fysioterapiaryhmät

Aikuiset

Järjestämme fysioterapian ryhmätoimintaa esimerkiksi kipuasiakkaille ja ikääntyneille Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella. Ryhmät on suunnattu henkilöille, joilla toimintakyky on alentunut tai joiden äkillisiin oireisiin ja vaivoihin tarvitaan yksilöllistä ohjausta ennen omatoimisen harjoittelun aloittamista. Ryhmissä harjoitetaan lihaskuntoa, tasapainoa, liikkuvuutta ja nostetaan sykettä ohjatusti. Ryhmiä ohjaavat fysioterapeutit. Ryhmiin ohjaudutaan Jyten fysioterapeutin arvioinnin perusteella.

Kysy lisää ryhmätoiminnasta omalta fysioterapeutiltasi. Aikuisten ja kouluikäisten fysioterapian yhteystiedot

Palokan fysioterapiaryhmät

Kuntosaliryhmä

Palokan kuntosaliryhmä on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on merkittävästi heikentynyt, kotona selviytyminen vaikeutunut ja näiden vuoksi yleisillä kuntosaleilla harjoittelu ei ole turvallista. Kuntosaliharjoittelijaksi pääsee Jyten fysioterapeutin arvion kautta. Käynnillä fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja sopivuuden ryhmäläiseksi sekä tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Kuntosaliharjoittelu sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelua laitteilla, tasapainoharjoittelua ja lihasvenyttelyä. Harjoittelun tuloksellisuutta seurataan toimintakykymittauksilla.

Yksi henkilö voi osallistua ryhmään 10 peräkkäisen viikon ajan. Ohjattujen ryhmäkäyntien jälkeen harjoittelua on mahdollista jatkaa itseharjoittelijana, mikäli ryhmän ohjaajat ja asiakas kokevat tämän turvallisena. Jatkossa harjoittelupaikkana voi toimia esimerkiksi kuntouttavan liikunnan ryhmät, Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelut tai yksityinen sektori.

Aika: Torstaisin klo 1415-15.15. Kesto 60min.
Paikka: Palokan terveysasema, Ritopohjantie 25.
Ilmoittautuminen: Ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Uuraisten fysioterapiaryhmä

Ryhmä on suunnattu henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut jonkin pitkäaikaissairauden vuoksi. Yhteisen alkulämmittelyn jälkeen ryhmässä harjoitetaan kokonaisvaltaisesti lihasvoimaa kiertoharjoitteluna kuntosalilaitteilla. Ohjaajat muokkaavat harjoittelua jokaiselle sopivaksi sekä takaavat harjoittelun nousujohteisuuden. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Jyten fysioterapian ja Uuraisten vanhuspalvelun sekä vapaa-aikatoimen kanssa.

Aika: keskiviikkoisin klo 12-13. Kesto 60min.
Paikka: Uuraisten koulukeskuksen kuntosali, Kuukantie 18
Ilmoittautuminen: Ryhmään hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksen kautta, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Vaajakosken fysioterapiaryhmät

Neurologinen ryhmä

Ryhmä on suunnattu erityisesti neurologista sairautta sairastaville henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut sairauden vuoksi. Ryhmässä harjoitetaan lihasvoimaa, tasapainoa niin oman kehon painolla kuin kuntosaliharjoittelunakin. Laiteharjoittelun lisäksi ryhmässä tehdään yhteisiä ja yksilöllisiä tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, joiden tavoitteena on lihasvoiman lisääminen, tasapainon varmentuminen kehon puolierojen lievittyminen. Ohjaaja muokkaa harjoittelua jokaiselle yksilöllisesti sopivaksi ja varmistaa harjoittelun nousujohteisuuden. Ryhmään voi osallistua liikkumisen apuvälineen kanssa.

Aika: Keskiviikkoisin klo 12-13. Kesto 60min.
Paikka: Palvelutalo Väkkärä Vaajakoskella, Väkkärätie 3.
Ilmoittautuminen: Ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Väinönkadun fysioterapiaryhmät

Seniorikuntosaliryhmä

Seniorikuntosaliryhmä on tarkoitettu yli 65-vuotiaille jyväskyläläisille, joiden toimintakyky on merkittävästi heikentynyt, kotona selviytyminen vaikeutunut ja näiden vuoksi yleisillä kuntosaleilla harjoittelu ei ole turvallista. Kuntosaliharjoittelijaksi pääsee fysioterapeutin vastaanoton kautta. Käynnillä fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja sopivuuden ryhmäläiseksi sekä tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Seniorikuntosaliharjoittelu sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoittelua laitteilla, tasapainoharjoittelua ja lihasvenyttelyä. Harjoittelun tuloksellisuutta seurataan toimintakykymittauksilla.

Ohjaaja arvioi käyntimäärän tarpeen. Ohjattujen ryhmäkäyntien jälkeen harjoittelua on mahdollista jatkaa itseharjoittelijana, mikäli ryhmän ohjaajat ja asiakas kokevat tämän turvallisena. Jatkossa harjoittelupaikkana voi toimia esimerkiksi kuntouttavan liikunnan ryhmät, Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelut tai yksityinen sektori.

Aika: Useita ryhmiä viikossa eri kellonaikoina.
Paikka: Väinänkadun palvelukeskuksen kuntosali, Väinönkatu 44
Ilmoittautuminen: Ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Neurologinen kuntosaliryhmä

Neurologinen kuntosaliryhmä on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on pitkäaikaisesti alentunut jonkin neurologisen sairauden vuoksi. Harjoittelijaksi ryhmään pääsee lääkärin suosituksesta ja tämän jälkeen fysioterapeutin arviointikäynnin kautta. Ennen ryhmäkuntoutusta kuntosaliharjoitteluun tutustutaan fysioterapeutin yksilöohjauksessa, jolloin laaditaan yksilöllinen harjoitteluohjelma. Yksilöllinen harjoitteluohjelma sisältää alkulämmittelyn, toiminnallisia harjoitteita, lihaskunto- ja tasapainoharjoitteita sekä lihasvenytyksiä. Harjoittelun tuloksellisuutta seurataan toimintakykymittauksilla vuosittain.

Aika: Ajankohta vaihtelee.
Paikka: Väinänkadun palvelukeskuksen kuntosali, Väinönkatu 44
Ilmoittautuminen: Ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Selkäryhmä

Selkäryhmä on tarkoitettu asiakkaille, joilla on pitkittynyttä selkäkipua. Harjoittelijaksi ryhmään ohjaudutaan Keskussairaalan fysiatrian poliklinikalta tai fysioterapeutin vastaanoton kautta. Ryhmässä käydään 3-6 kertaa fysioterapeutin arvion mukaan. Harjoittelu toteutetaan kuntosalilaitteilla ja tavoitteena on oppia turvallinen ja tehokas harjoittelutapa selän kuntouttamiseksi. Ohjauskertojen jälkeen asiakas jatkaa omatoimisesti esimerkiksi itseharjoittelijana, kuntouttavan liikunnan ryhmissä, Jyväskylän kaupungin Liikuntapalveluissa tai yksityisellä sektorilla.

Aika: Ajankohta vaihtelee.
Paikka: Väinänkadun palvelukeskuksen kuntosali, Väinönkatu 44
Ilmoittautuminen: Ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Lapset

Motoriikkaryhmä

Lasten motoriikkaryhmät on suunnattu 4-6-vuotiaille lapsille, joilla on haasteita motorisessa kehityksessä. Ryhmissä harjoitellaan monipuolisesti karkeamotoriikan eri taitoja, mm. tasapainoa, hyppyjä, kiipeilemistä, kuperkeikkoja ja pallon käsittelyä. Ohjaajina toimivat lasten fysioterapeutit.

Aika: Ajankohta vaihtelee.
Paikka: Palokan terveysasema ja Asemakadun toimipiste
Ilmoittautuminen: Ryhmiin ohjaudutaan Jyten fysioterapeutin arvioinnin perusteella. Lasten fysioterapian vastaanotolle ohjaudutaan pääasiassa lähetteellä neuvolan, psykologin, puhe- ja toimintaterapeutin tai keskussairaalan ohjaamana. Voit varata lapselle ohjauskäynnin myös itse.
Maksut: Lasten ryhmät ovat maksuttomia.

Kuntouttavan liikunnan ryhmät

Fysioterapiaryhmien jälkeen on mahdollista jatkaa harjoittelua kuntouttavan liikunnan ryhmissä. Järjestämme ryhmätoimintaa esimerkiksi neurologisille asiakkaille, senioreille, sydänasiakkaille, tuki- ja liikuntaelimistön oireista kärsiville sekä pitkäaikaissairaille. Lisäksi tarjoamme liikuntaryhmiä ja maksutonta liikuntaneuvontaa raskaana oleville naisille. Ryhmiä ohjaavat liikunnanohjaajat.

Terveyspalvelujen kuntouttavan liikunnan ryhmät on suunnattu henkilöille, joiden toimintakyky on pysyvästi tai väliaikaisesti alentunut. Ryhmiin osallistuvat tarvitsevat ohjausta liikkumiseen, mutta eivät toimintakykynsä puolesta pysty osallistumaan esimerkiksi Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelujen tarjoamiin kevennettyihin ryhmiin.

Ryhmiin ohjaudutaan ryhmästä riippuen joko itsenäisesti, fysioterapeutin vastaanoton kautta, liikuntasuunnittelijan kautta tai oman reumahoitajan kautta. Tarkista tarkemmat tiedot ryhmäkohtaisesti alta tuntikuvausten yhteydestä. Ryhmiin voi ilmoittautua Sydänstarttia lukuunottamatta läpi kauden.

Lisätietoja kuntouttavan liikunnan liikuntaryhmistä: liikuntasuunnittelija Kata Isotalo p. 014 266 2006.

Kevätkausi 2018

Kevätlukukausi järjestetään 8.1.-11.5.2018, poikkeuksena Sydänasiakkaan starttiryhmät 9.1.-6.2. sekä 6.3.-3.4.2018. Ryhmiä ei järjestetä talvilomaviikolla (viikko 9) tai juhlapyhinä. Kevään juhlapyhiä ovat pääsiäinen 30.3. ja 2.4. sekä vappu 1.5. Puistokoulun, Monitoimitalon, jäähallin, Aalto Alvarin ja Kansalaisopiston ryhmät jäävät kesätauolle viikolla 17. Terveysasemilla ryhmät jatkavat viikolle 19 saakka.

Kevään 2018 ryhmäkalenteri

Odottavien äitien ryhmätarjonta, kevät 2018

Neurologisten asiakkaiden liikuntaryhmät

Aivohalvausasiakkaiden kuntosaliryhmä

Ryhmä on suunnattu henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut aivohalvauksen aiheuttamien muutosten vuoksi. Ryhmässä harjoitetaan lihasvoimaa ja tasapainoa kuntosaliharjoitteluna. Laiteharjoittelun lisäksi teemme yhteisiä ja yksilöllisiä tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, joiden tavoitteena on tasapainon varmentuminen sekä kehon puolierojen lievittyminen. Ryhmään voi osallistua kaiken kuntoiset harjoittelijat ja laitteille pääsee myös pyörätuolilla liikkujat. Ohjaaja muokkaa harjoittelua jokaiselle sopivaksi sekä takaa harjoittelun olevan nousujohteista, ja laiteharjoittelu mahdollistaa myös ilman apuvälineitä liikkuville tehokkaan harjoittelun.

Aika: Torstaisin klo 9.00-10.30. Kesto 90 min.
Paikka: Aalto Alvarin seniorikuntosali, Pitkäkatu 2.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Kuntoliikuntaa neurologisille asiakkaille

Ryhmät on suunnattu erityisesti neurologista sairautta sairastaville henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut sairauden vuoksi. Ryhmissä harjoitetaan lihasvoimaa ja tasapainoa sekä oman kehon painolla että Palokan ja Kyllön terveysasemien ryhmissä myös kuntasaliharjoitteluna. Laiteharjoittelun lisäksi ryhmässä tehdään yhteisiä ja yksilöllisiä tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, joiden tavoitteena on lihasvoiman lisääminen, tasapainon varmentuminen ja kehon puolierojen lievittyminen. Ohjaaja muokkaa harjoittelua jokaiselle yksilöllisesti sopivaksi ja varmistaa harjoittelun nousujohteisuuden.

Aika ja paikka: Monitoimitalon palloilusali tiistaisin klo 9.45-10.45 (hyväkuntoiset, ilman apuvälineitä liikkuvat), Kyllön terveysasema torstaisin klo 11.30–12.45 ja Palokan terveysasema perjantaisin klo 13–14. Yhden kerran kesto 60 min.
Ilmoittautuminen: Monitoimitalon ryhmään ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua, ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Kyllön ja Palokan ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksen kautta, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Odottavat äidit

Odottavien äitien maksuton liikuntaneuvonta

Ryhmässä saa ohjausta raskausajan liikuntaan ja odottavan äidin hyvinvointiin. Erityisesti ohjausta annetaan selän terveyteen, lantionpohjan lihasten vahvistamiseen, kanto- ja imetysasentoihin sekä turvallisen liikunnan sykerajojen ja kuormittavuuden arviointiin.
Aika: keskiviikkoisin 7.2., 21.3. ja 25.4.2018.

Kaikki tapaamiset ovat saman sisältöisiä. Kesto 90 min.

Paikka: Väinönkadun palvelukeskus, Väinönkatu 44.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua.
Maksut: Osallistuminen on maksutonta

Odottavien äitien jooga

Ryhmä on suunnattu raskaana oleville äideille. Ryhmässä harjoitetaan liikkuvuutta, voimaa, hengitystä, keskittymistä ja rentoutumista jooga-asennoissa. Jooga-ohjaaja on perehtynyt raskausajan harjoitteluun ja harjoitteet on suunniteltu kehon muutokset raskausaikana huomioiden. Ohjaaja antaa yksilöllisiä ohjeita, jolloin liikkuminen on mielekästä ja turvallista raskausaikana. Harjoitteluun sisältyy oleellisesti myös rentoutumista, joka on tärkeä osa odottavan äidin terveyttä.

Aika: keskiviikkoisin klo 18-19.30. Kesto 90 min.
Paikka: Kansalaisopiston musiikki-liikuntaluokka, Vapaudenkatu 39-41.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 20€ toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Odottavien äitien kuntovoimistelu- ja rentoutusryhmä

Ryhmässä harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä lihaskuntoa sekä oman kehon painolla että välineitä hyödyntäen. Harjoitteet on suunniteltu raskausajan keho huomioiden. Liikunnanohjaajat ohjaavat osallistujia myös yksilöllisesti, jolloin liikkuminen on mielekästä ja turvallista. Harjoittelemme myös rentoutumista, joka on tärkeä osa odottavan äidin terveyttä.

Aika: maanantaisin klo 19–20. Kesto 60 min.
Paikka: Puistokoulu, Puistokatu 7-9.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 20€ toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Seniorit

Vesivoimistelu

Allasryhmät on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut ja siksi osallistuminen esimerkiksi Aalto Alvarin avoimiin liikuntaryhmiin ei onnistu. Vesivoimisteluryhmissä nostetaan sykettä sekä kasvatetaan lihasvoimaa turvallisesti veden nostetta hyväksi käyttäen. Vedessä myös moni nivelrikosta kärsivä tai muun maalla liikkumisen kivuliaaksi kokeva pystyy harjoittamaan kuntoaan ja esimerkiksi hidastamaan nivelrikon etenemistä. Liikunnanohjaajamme muokkaa liikkeitä jokaiselle sopiviksi, jokaisen erityispiirteet huomioiden.

Aika: Yhden kerran kesto 45 min.
– maanantaisin klo 10.45–11.30, klo 11.30–12.15 ja 12.45–11.30
– keskiviikkoisin klo 8.30–9.15, 15.15–16.00
– perjantaisin klo 9.00–9.45 ja 9.45–10.30.
Paikka: Väinönkadun palvelukeskus, Väinönkatu 44.
Ilmoittautuminen: Ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Kuntoliikuntaa senioreille

Ryhmä on suunnattu erityisesti ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden tai iän tuomien muutoksien vuoksi. Ryhmässä harjoitetaan lihasvoimaa ja tasapainoa sekä oman kehon painolla että kuntasaliharjoitteluna. Laiteharjoittelun lisäksi ryhmässä tehdään yhteisiä ja yksilöllisiä tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, joiden tavoitteena on lihasvoiman lisääminen, tasapainon varmentuminen ja kehon puolierojen lievittyminen. Ohjaaja muokkaa harjoittelua jokaiselle yksilöllisesti sopivaksi ja takaa harjoittelun nousujohteisuuden.

Aika ja paikka: Kyllön terveysasema torstaisin klo 13.15–14.30 ja Palokan terveysasema perjantaisin klo 12–13. Yhden kerran kesto 60 min.
Ilmoittautuminen: Ryhmiin hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Sydänryhmät

Sydänasiakkaan starttikurssi

Sydänasiakkaan starttikurssit ovat suunnattu henkilöille, jotka ovat sydäntapahtuman akuuttivaiheessa tai ovat sairastaneet sydänsairautta jo jonkin aikaa, ja suunnittelevat liikunnan aloittamista. Starttikurssi sisältää 5 tunnin mittaista turvallista liikunnallista tuokiota peräkkäisinä viikkoina, joissa tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin turvallisesti liikunnanohjaajan opastuksella. Molemmissa starttikursseissa on samansisältöinen ohjelma, jonka aikana kokeillaan sykeharjoittelua, lihaskuntoharjoittelua kuntosalilla ja oman kehon painolla, allasvoimistelua sekä kehonhuoltoharjoitteita.

Aika: Tiistaisin klo 16.45-17.45. Ryhmät aloittavat 9.1. ja 6.3.2018. Yhden kerran kesto 60 min.

Paikka: Väinönkadun palvelutalo, Väinönkatu 44.
Ilmoittautuminen: ota yhteyttä liikuntasuunnittelijaan p. 014 266 2006. Yhteen ryhmään mahtuu 7 osallistujaa.
Maksut: Lukukausimaksu 20 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Katso myös Jyten ja Keski-Suomen keskussairaalan yhteistyössä tekemä video Sydänasiakkaan starttikurssista, ja ilmoittaudu mukaan seuraavalle kurssille!

Sydän- ja verenpainetautia sairastavien kuntovoimistelu- ja rentousryhmä

Ryhmä on suunnattu hieman edistyneemmille liikunnan harrastajille, joilla yhdistävänä erityispiirteenä on sydän- tai verenpainetauti. Ryhmässä nostetaan sykettä sekä lihaskuntoa niin oman kehon painolla kuin välineitäkin hyödyntäen. Sydäntä vahvistetaan turvallisesti, mutta riittävästi kuormittaen, jolloin sydän myös vahvistuu. Harjoitusmuotoina ovat esimerkiksi kierto- ja lihasvoimaharjoittelu. Lisäksi harjoitellaan erilaisia kehonhuollollisia rentoutumisharjoitteita.

Aika ja paikka: Puistokoululla Puistokatu 7-9 maanantaisin klo 18–19 ja Jäähallin tanssisalissa Rautpohjankatu 10 keskiviikkoisin klo 11.45–12.45. Yhden kerran kesto 60 min.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen. Sydänyhdistyksen jäsenille hinta on 30 €.

Katso lisätietoa sydänasiakkaan liikuntamahdollisuuksista Keski-Suomessa sydänpolun kautta!

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin liittyvät ryhmät

Kipuallas

Ryhmässä pyritään helpottamaan kiputiloja veden alla rauhallisen liikkeen avulla sekä harjoitellaan rentoutumista. Tavoitteena on myös saada tuntumaa siitä, voitko tehdä vedessä jotain sellaista, mikä ei kuivalla maalla onnistu. Harjoitteet suunnitellaan yksilöllisesti kiputiloja kuunnellen. Ryhmää ohjaa fysioterapeutti tai liikunnanohjaaja. Allastiloihin pääsee hissillä, samoin peseytymistiloihin ja altaalle. Tarvittaessa altaaseen voi avustaa siirtolaitteella.

Aika: Torstaisin klo 16.45-17.30.
Paikka: Väinönkadun palvelutalon allasosasto, Väinönkatu 44.
Maksut: 20€ toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.
Ilmoittautuminen: Ryhmään hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksen kautta, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan tai juttele oman Jyten fysioterapeuttisi kanssa ryhmään osallistumisesta. Ryhmään mahtuu 7 henkilöä. Ryhmämaksu sisältää 7 ryhmäkäyntiä seistemän peräkkäisen viikon aikana.

Osteoporoosiryhmä

Liikuntaryhmässä nostetaan sykettä sekä lihaskuntoa sekä oman kehon painolla että välineitä hyödyntäen. Ryhmään voivat osallistua kaikenkuntoiset liikunnan harrastajat, sillä ryhmässä tehdään harjoituksia, joita on mahdollista muokata jokaisen kuntotasoon sopivaksi. Ryhmässä on lisäksi huomioitu osteoporoosin erityispiirteet, jolloin liikuntaa on mahdollista harrastaa turvallisesti luun terveyttä samalla edistäen.

Aika: Maanantaisin klo 16–17. Kesto 60 min.
Paikka: Puistokoulu, Puistokatu 7-9.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Reumapotilaiden allasvoimistelu

Allasryhmät on tarkoitettu reumaa sairastaville henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut ja siksi osallistuminen esimerkiksi Aalto Alvarin avoimiin liikuntaryhmiin ei onnistu. Vesivoimisteluryhmissä harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä lihasvoimaa turvallisesti veden nostetta hyväksi käyttäen. Vedessä myös moni maalla kivuliaaksi liikkumisen kokeva pystyy harjoittamaan kuntoaan ja lievittämään reuman aiheuttamia kipuoireita. Liikunnanohjaajamme muokkaavat liikkeet jokaiselle sopiviksi, osallistujien erityispiirteet huomioiden.

Aika: keskiviikkoisin klo 16.15–17.00 ja klo 17.15–18.00. Kesto 45 min.
Paikka: Väinönkadun palvelukeskus, Väinönkatu 44.
Ilmoittautuminen: oman reumahoitajan kautta.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Tules-ryhmä, ergonomian toiminnalliset perusteet

Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, esimerkiksi kipuja. Ryhmässä harjoitellaan ergonomian perusteita samalla hengitys- ja verenkiertoelimistöä vahvistaen. Harjoittelumuotoina on esimerkiksi kehonpainoharjoittelua sekä välineiden, kuten keppien, käsipainojen ja vastuskuminauhojen avulla harjoittelua. Ohjaajat huomioivat jokaisen osallistujan erityispiirteet yksilöllisesti ja muokkaavat harjoitteita jokaiselle sopiviksi. Erityisesti painotetaan ergonomisia asentoja, liikkeiden oikeaa tekniikkaa ja kipujen lievittämistä.

Aika: tiistaisin klo 15.45–16.45. Yhden kerran kesto 60 min.
Paikka: Väinönkadun palvelukeskus, Väinönkatu 44.
Ilmoittautuminen: Ryhmään hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Muut aikuisten liikuntaryhmät

Kuntoliikuntaa edistyneille

Ryhmä on suunnattu erityisesti henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden tai iän tuomien muutoksien vuoksi, mutta jotka ovat jo harjoitelleet jonkin aikaa tai toimintakyky on jo hieman kohentunut. Ryhmään osallistuvat liikkuvat pääasiassa ilman apuvälineiden tukea. Ryhmässä harjoitetaan lihasvoimaa ja tasapainoa sekä oman kehon painolla että kuntasaliharjoitteluna. Laiteharjoittelun lisäksi ryhmässä tehdään yhteisiä ja yksilöllisiä tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, joiden tavoitteena on lihasvoiman lisääminen, tasapainon varmentuminen ja kehon puolierojen lievittyminen. Ohjaaja muokkaa harjoittelua jokaiselle yksilöllisesti sopivaksi ja varmistaa harjoittelun nousujohteisuuden.

Aika: perjantaisin klo 14–15. Yhden kerran kesto 60 min.
Paikka: Palokan terveysasema, Ritopohjantie 25.
Ilmoittautuminen: Ryhmään hakeudutaan Jyten fysioterapeuttien toimintakykykartoituksessa, jossa selvitetään asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja erityispiirteet liikunnan harrastamisessa. Varaa aika fysioterapiaan oman terveysasemasi alueen mukaan.
Maksut: Lukukausimaksu 1.1.2018 alkaen 33,90 € toimitetaan laskuna kotiosoitteeseen.

Pitkäaikaissairaiden kuntosaliryhmä

Ryhmä on suunnattu henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut jonkin pitkäaikaissairauden vuoksi. Ryhmässä harjoitetaan lihasvoimaa ja tasapainoa kuntosaliharjoittelulla. Laiteharjoittelun lisäksi teemme yhteisiä ja yksilöllisiä tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, joiden tavoitteena on tasapainon varmentuminen sekä kehon puolierojen lievittyminen. Ryhmään voi osallistua kaiken kuntoiset harjoittelijat ja laitteille pääsee myös pyörätuolilla liikkujat. Ohjaaja muokkaa harjoittelua jokaiselle sopivaksi sekä takaa harjoittelun olevan nousujohteista, ja laiteharjoittelu mahdollistaa myös ilman apuvälineitä liikkuville tehokkaan harjoittelun.

Aika: perjantaisin klo 9.15–10.30. Kesto 90 min.
Paikka: Aalto Alvarin seniorikuntosali, Pitkäkatu 2.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ilmoittautuminen paikanpäällä ohjaajalle ennen ryhmäkerran alkua.
Maksut: Aalto Alvarin kuntosalikäyntimaksu.

Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston ryhmät

Kaupungin järjestämät liikuntaryhmät kootaan Liikutaan-liitteeseen, joka jaetaan koteihin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehden välissä elokuussa. Tiedot kaupungin järjestämistä ryhmistä on koottu erityisliikunnan sivuille. Linkki hakukoneeseen.

Kansalaisopisto järjestää monipuolista ryhmäliikuntaa. Linkki kansalaisopiston liikuntatarjontaan.

JYTE - Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Hankasalmen, Jyväskylän ja Uuraisten kuntien noin 140 000 asukkaalle. Erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaiset saavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Etsitkö näitä?

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje