Suoraan sisältöön
Yhteys

Taidemuseo Holvi
Kauppakatu 23
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4391
taidemuseo[at]jkl.fi

Grafiikkakeskus / Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4389
ratamo[at]jkl.fi

Taidemuseon toimisto
Vapaudenkatu 28
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4398
taidemuseo[at]jkl.fi

Tutkimus


Juha Suonpää, Saunatyttö, Konginkangas, 2011, valokuvateossarjasta ”Läksin Akselin kannoille”. Jyväskylän kaupungin taidekokoelma. Kuva: Jari Kuskelin, Jyväskylän taidemuseon arkisto. Akseli Gallen-Kallelan Saunatyttö-maalauksen maisema keväällä 2011.

Tutkimus I Tutkimushankkeet I Julkaisut ja opinnäytetyöt

Tutkimustoiminta on museoiden perustyötä. Jyväskylän taidemuseossa tutkimuksen painopisteenä on keskisuomalainen ja Keski-Suomeen liittyvä kuvataide. Museo on tiedon tuottaja, välittäjä ja popularisoija, joten tutkimustieto välittyy yleisölle pääasiassa näyttelyiden, kirjojen, verkkojulkaisujen, luentojen sekä opastusten ja yleisötyön kautta.

Museon tutkimusstrategia vuosille 2007–2015 valmistui loppuvuodesta 2006. Strategiaa päivitetään viiden vuoden välein. Tavoitteena on rakentaa projektikohtaisia yhteistyöverkostoja tieteellistä tutkimusta tekevien yliopistojen ja korkeakoulujen, museoiden, yksittäisten tutkijoiden sekä muiden alan hankkeiden kanssa. Yhteistyötä on tehty erityisesti Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen (Taiku) kanssa.

Museossa tehtävää dokumentointia, kuten taiteilijahaastatteluja sekä luetteloinnissa tarvittavaa taiteilijoiden ja teosten kontekstitietojen selvittämistä kutsutaan perustutkimukseksi. Teosten kuntoon ja konservointiin liittyvä tutkimus hankitaan ostopalveluina, koska Jyväskylän taidemuseossa ei ole taidekonservaattoria. Kävijätutkimuksia tehdään vähintään kerran vuodessa.

Museo ylläpitää ja kartuttaa teoskokoelmia, kuva- ja asiakirja-aineistoja, lehtileikkeitä ja kirjastoa eli tallettaa tutkimusmateriaalia. Museon teostietokantoja ja aineistoja käyttävät oman henkilökunnan lisäksi myös yksittäiset tutkijat ja opinnäytetöiden tekijät. Myös museon järjestämä toiminta ja tapahtumat ovat olleet tutkimuskohteina.

Lisätietoja: suunnittelija, FT Seija Heinänen, seija.heinanen(at)jkl.fi


Tutkimushankkeet

Keski-Suomen kuvataide 1950- ja 1960-luvuilla, 2013–2015

Tutkimus keskittyi Suomen 1950- ja 1960-lukujen kuvataiteeseen sekä ajanjakson keskisuomalaiseen kuvataide-elämään, taiteilijaseurojen toimintaan ja alueen taiteilijoihin. Kiinnostuksen kohteina olivat myös näyttelytoiminta, taiteilijoiden ulkomaanmatkat sekä paikalliset ja valtakunnalliset taidekeskustelut.

Tutkimuksen lähtökohtana olivat Jyväskylän kaupungin taidekokoelman teokset ja Keski-Suomen museon ajanjakson paikallisesta kuvataiteesta keräämä runsas lehtileikeaineisto, noin 1 200 lehtileikekirjan sivua. Tutkimustiedon pohjalta käsikirjoitettiin Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttely (19.12.2014–24.5.2015) ja tuotettiin verkkosivusto.

Keski-Suomen ja Suomen kuvataide-elämää tutki ja nettiartikkelit kirjoitti suunnittelija Seija Heinänen, Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta kirjoitti intendentti Jukka Partanen, Korpilahden kuvataidekursseista 1948–1957 harjoittelija Kai Kajander ja museologian harjoittelija Milja Leskinen kirjoitti artikkelin Keski-Suomen julkisesta taiteesta. Linkki artikkeleihin: http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/artikkelit/

Aineistosta tuotettiin myös tietoiskumainen aikajana (1945–1973), joka kertoo Keski-Suomen ja Suomen kuvataiteesta sekä Suomen ja maailman yleistapahtumista. Linkki aikajanaan: http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/aikajana/

Taiteilijaesittelyt kirjoittivat amanuenssi Jaana Oikari, intendentti Jukka Partanen, suunnittelija Seija Heinänen ja harjoittelija Kai Kajander. Linkki: http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/taiteilijat/

Maisemapaikka, 2010–2012

Verkkosivustolla kerrotaan havainnoista ja muutoksista neljässä eri maisemakohteessa. Maisemapaikoiksi valittiin kolmen kultakauden taiteilijan maalauskohteet sekä kalliomaalausalue. Maalauksia ja nykymaisemasta elo- ja syyskuussa 2010 otettuja kuvia ja videoita vertailemalla sekä tutkimustietoon tutustumalla on mahdollisuus tulkita paikan historiaa, kulttuurisia merkityksiä, maisemassa ja luonnossa tapahtuneita muutoksia sekä taiteilijan maalaaman maiseman ja luonnonmaiseman välistä suhdetta.

Valintakriteerinä olivat paikkojen maakunnallinen ja valtakunnallinen merkittävyys. Maalausten maisemien osalta tarkastelun aikajänne on noin sata vuotta, kun taas Saraakallion kalliomaalausalueen iäksi on arveltu 3 500–7 000 vuotta.

Maisemapaikka oli tutkimushanke, jossa tuotettiin materiaalia verkkonäyttelyyn. Se toteutettiin taidemuseon ja Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yhteistyönä. Tutkijoina ja artikkeleiden kirjoittajina olivat tohtorikoulutettava Antti Vallius (Maisema teoksessa), FM Karoliina Järvinen (Teos maisemassa) ja suunnittelija Seija Heinänen (Luonto kokemuksena). Kuvaajina olivat Antti Vallius, Karoliina Järvinen ja taidehistorian professori Heikki Hanka. Hanketta rahoittivat Jyväskylän taidemuseon lisäksi Keski-Suomen ely-keskus ja Karoliina Järvisen tutkimuksen osalta Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

Maisemapaikat ovat:

- Keuruun Huhkojärven (ent. Jamajärvi) rannalla maisema, joka näkyy Akseli Gallen-Kallelan Kullervon kirous -maalauksessa, (1897–1899)
- Viitasaaren Kymönkoskella suvanto, jonka Wilho Sjöström tallensi Pilvinen päivä -maalaukseensa 1902
- Kuhmoisten Kivikoskella koskimaisema, jonka Pekka Halonen maalasi Kesäurheilua-teokseensa 1922
- Laukaan Saraakallion kaksi kalliomaalausaluetta

Linkki Maisemapaikka -verkkosivustolle: http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka/

Tunne maisema, 2007–2011

Tutkimuskohteena oli maiseman havaitseminen ja merkitysten rakentuminen sekä se, miten suhtautuminen maisemaan on muuttunut. Hankkeessa kartoitettiin Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suomeen sijoittuvia 1880–1930-lukujen teoksia ja verkotettiin toisiinsa heidän maisemamaalauksiaan ja nykytaiteilijoiden maisema- ja ympäristöteemoihin liittyviä teoksia.

Jyväskylän taidemuseon koordinoimaan hankkeeseen osallistui neljän yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun eri tieteenaloja edustavien laitosten maisema- ja ympäristötutkimukseen erikoistuneita tutkijoita. Tutkijaryhmän muodostivat taidekasvatuksen professori Paulina von Bonsdorff (Jyväskylän yliopisto), tutkija, FT Seija Heinänen (Jyväskylän taidemuseo), maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto/Porin yksikkö), taidehistorian dosentti, tutkija Hanna Johansson, taidehistorian professori Ville Lukkarinen (Helsingin yliopisto), taidehistorian professori Kirsi Saarikangas (Helsingin yliopisto), ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa (Itä-Suomen yliopisto/Joensuu) ja koulutuspäällikkö, valokuvaaja Juha Suonpää (Tampereen ammattikorkeakoulu).

Vuonna 2010 järjestettiin kaksipäiväinen tieteellinen työpaja, johon tutkijaryhmän lisäksi osallistui Kentin yliopiston maisema- ja kirjallisuuden tutkimuksen professori Malcom Andrews. Ryhmän jäsenet kirjoittivat Tunne maisema -kirjaan artikkelit. Linkki kirjan esittelyyn: http://www.jkl.fi/taidemuseo/tutkimus/tunnemaisema

Tutkimusaineiston pohjalta tehty Tunne maisema -näyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011. Linkki taidemuseon näyttelysivulle: http://www.jkl.fi/taidemuseo/nayttelyt/arkisto/2011/h0611

Tunne maisema -näyttelyn verkkosivut. Linkki verkkosivuille: http://www.tunnemaisema.fi

Suunnitteilla ja tekeillä olevat tutkimushankkeet

- Taidemaalari Uuno Alanko (1878–1964) ja hänen suhteensa Keski-Suomeen: Seija Heinänen
- Kain Tapperin arkistohanke yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja Kansallisgallerian kanssa

Suomalainen nykytaide -seminaarit

Nykytaiteen teemaseminaareissa taiteen tutkijat, asiantuntijat ja taiteilijat luennoivat ja keskustelevat kuvataiteen eri osa-alueista ja ilmiöistä.

- Tunne maisema 13.10.2011. Seminaariohjelma
- Mediataide 20.11.2008. Seminaariohjelma
- Suomalainen nykytaide 26.4.2007. Seminaariohjelma


Julkaisut ja opinnäytetyöt

Jyväskylän taidemuseon julkaisuja -sarja (ISSN 1799-6929)

1. Heinänen, Seija; von Bonsdorff, Pauline; Kaukio, Virpi (toim.) 2011. Tunne maisema. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja 1. Julkaisijat Jyväskylän taidemuseo ja Maaseudun Sivistysliitto. Kustantaja Maahenki, Helsinki.

2. Partanen, Jukka; Pesonen, Anna-Leena (toim.) 2012. Graphica Creativa '12. Naapurit. 13. kansainvälinen grafiikkatriennaali. Graphica Creativa '12. Neighbours. 13. International Print Triennial. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja 2. Julkaisija ja kustantaja Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

3. Raippalinna, Päivimarjut (toim.) 2013. Olli Marttila. Muistikuvia Litorinamereltä. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja 3. Julkaisijat Olli Marttila ja Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

4. Lokka, Leena (toim.) 2014. Kuutti Lavonen. Piirretyt vuodet / Drawing Years. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja 4. Julkaisijat / Publishers Kuutti Lavonen ja Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

5. Heinänen, Seija; Partanen, Jukka (toim.) 2016. a PRESENT to the PAST. 14. kansainvälinen grafiikkatriennaali. Graphica Creativa 2016. 14th International Print Triennial. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja 5. Kustantaja: Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Jyväskylän taidemuseon verkkojulkaisut (ISSN-L 1799-6929)

Graphica Creativa 2016. A PRESENT to the PAST. 14. kansainvälinen grafiikkatriennaali. 14th International Print Triennial. Heinänen, Seija, Partanen, Jukka (toim.) 2016.
Julkaisuun

Graphica Creativa '12. Naapurit. 13. kansainvälinen grafiikkatriennaali. Graphica Creativa '12. Neighbours. 13. International Print Triennial. Partanen, Jukka, Pesonen, Anna-Leena (toim.) 2012.
Julkaisuun

Kulttuuriluotsien löytöjä. Yhteisöllinen näyttelyprosessi. Aaltonen, Jorma; Heinänen, Seija; Laitinen, Hanne; Rissanen, Pirkko; Suvikorpi, Sirkku; Tuominen, Pilvi (toim.) 2012.
Julkaisuun

Tunne maisema. Seija Heinänen (toim.), Päivi Hintsanen (webdesign) 2011.
Julkaisuun

Jyväskylän taidemuseon julkaisut 1998–2009

Castrén, Hannu 2002. Havainto ja mielikuva. Maija Kumpulainen-Sokka. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Kapa 1985–1999. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Kivimäki, Petteri, Partanen, Raija 1998. Jyrki Markkanen. Mies ja kuvamania. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Kuurne, Laura, Partanen, Jukka (toim.) 2005. Graphica Creativa '05. 30-vuotisjuhlanäyttely. 11. kansainvälinen taidegrafiikan triennaali. Graphica Creativa '05. 30 Years Anniversary Exhibition. The 11th International Print Triennial. Kustantaja Jyväskylän taidemuseo ja Luova grafiikka ry, Jyväskylä.

Lehtonen, Kimmo (toim.) 1998. LUMO '98. Shadows. 4. kansainvälinen valokuvataiteen triennaali. Julkaisija Jyväskylän taidemuseo ja Luovan valokuvauksen keskus ry, Jyväskylä.

Lehtonen, Kimmo (toim.) 2004. LUMO 2004. 15 vuotta lumoa. 6. kansainvälinen valokuvataiteen triennaali. LUMO 2004. The 6th International Photography Triennial. Julkaisija Jyväskylän taidemuseo ja Luovan valokuvauksen keskus ry, Jyväskylä.

Lohiniva, Leena (toim.) 2001. LUMO 2001. Intohimo. 5. kansainvälinen valokuvataiteen triennaali. Lumo 2001. Passion. The 5th International Photography Triennial. Julkaisija Jyväskylän taidemuseo ja Luovan valokuvauksen keskus ry., Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 1999. Jussi Heikkilä. Migratorius. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 2001. James Ensorin grafiikkaa. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 4/2001. [Kustantaja] Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä ja Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna.

Mäkinen, Marketta (toim.) 2001. Magyart. Unkarin nykytaidetta. Contemporary Hungarian Art. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 2001. Matti Waskilampi. Maalauksia 1990-luvulta tähän päivään. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 2003. Kirkkauden kuvia – keisarillisen Venäjän ikoneja Jaroslavlista. The Light of Spirits – Icons of Imperial Russian from Yaroslavl. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Partanen, Jukka (toim.) 1999. Graphica Creativa '99. Print Inside. 9. kansainvälinen taidegrafiikan triennaali. Graphica Creativa '99. Inside. The 9th International Print Triennial. Kustantaja Jyväskylän taidemuseo ja Luova grafiikka ry, Jyväskylä.

Partanen, Jukka (toim.) 2002. Graphica Creativa '02. Ketjut. 10. kansainvälinen taidegrafiikan triennaali. Graphica Creativa '02. Links. The 10th International Print Triennial. Kustantaja Jyväskylän taidemuseo ja Luova grafiikka ry, Jyväskylä.

Partanen, Jukka, Pesonen, Anna-Leena (toim.) 2009. Graphica Creativa '09. CO-OP. 12. kansainvälinen taidegrafiikan triennaali. Graphica Creativa '09. CO-OP. The 12th International Print Triennial. Kustantaja Jyväskylän taidemuseo ja Luova grafiikka ry, Jyväskylä.

Turpeinen, Sirpa, Waennerberg, Annika et.al. 2003. Leo Ruuskanen ja Elonkorjaajat. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja ja Jyväskylän yliopiston taide, tiede ja teknologia -muuntokoulutuksen julkaisuja 2/2003, Jyväskylä.

Vilkuna Anna (toim.) 2000. Tavallista taidetta. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä.

Keskisuomalaisia kuvataitelijoita -sarja

1. Raippalinna, Päivimarjut (toim.) 1984. Sinistä, vihreää, keltaista: taiteilijamuotokuva Erkki Santasesta. [Alvar Aalto -museo, Jyväskylä].

2. Mäkinen, Marketta (toim.) 1985. Veikko Mäkeläinen. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

3. Partanen, Raija (toim.) 1986. Vappu Heiska. [Alvar Aalto -museo, Jyväskylä].

4. Hänninen, Hilpi (toim.) 1987. Urho Lehtinen 1887–1982. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

5. Partanen, Raija 1988. Viherlehto. [Olavi]. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

6. Partanen, Jukka (toim.) [1991]. Ulla Virta. [Alvar Aalto -museo, Jyväskylä].

Keski-Suomen kuvataide -sarja

1. Simpanen, Marjo-Riitta 1984. Putkilahden ja Korpilahden kuvataidekursseista 1948–1957. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

2. Lahti, Louna 1987. Alvar Aalto -museo 1966–1986. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

3. Simpanen, Marjo-Riitta 1992. Ryhmä kuvassa. Jyväskylän taiteilijaseura 1945–1980. Jyväskylän taiteilijaseura, Jyväskylä.

Alvar Aalto -museon julkaisemia kuvataidekirjoja

Castrén, Hannu ja Hihnala Teija 1991. Huuto ja oivallus: Anne Alhon veistoksia. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Castrén, Hannu [1996]. Keskellä matkoja ja muistoja. Alvar Aalto -museo, Hyvinkään taidemuseo, Joensuun museo. Suomalaisten ja saksalaiseten taiteilijoiden yhteisnäyttely, mukana: Karla Sachse, Ulla Virta, Knut Werner-Rosen, Veikko Hirvimäki, Tuomo Blomqvist ja Raimo Reinikainen. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Kurki, Jarmo, Partanen, Raija (toim.) 1994. Works. Jarmo Kurki. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 1970. Ester ja Jalo Sihtolan taidesäätiön kokoelma. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 1981. Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 1987. Veikko Hirvimäki. Atena kustannus Oy ja Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta (toim.) 1995. Virpi Vanas – paratiisielämää. Maalauksia 1960-luvulta tähän päivään. Alvar Aalto -museo 1995, Jyväskylä.

Mäkinen, Marketta 1997. Loihtuisuutta. Veikko Koskinen. Teoksia 1958–1997. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Partanen, Jukka (toim.) 1988. E. A. Suomalaisen taidegrafiikan aikakausjulkaisu nro 1. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Raippalinna, Päivimarjut 1990. Tuomo Blomqvist. Alvar Aalto -museo. Jyväskylä.

Raippalinna, Päivimarjut (toim.) 1992. Sihtola – rakkaudesta taiteeseen. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä.

Turpeinen, Sirpa (toim.) 1996. Unto E. Hämäläisen ”boheemikinetiikkaa” ja kesympiä kuvia. Teoksia 1940-luvulta nykypäivään. Alvar Aalto -museo, Keski-Suomen museo, Etelä-Karjalan museo, Joensuun taidemuseo, Kajaanin taidemuseo, Kemin taidemuseo, Jyväskylä.


Opinnäytetyöt

Opiskelijat voivat tiedustella taidemuseolta (Seija Heinänen) keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyviä tutkimusaiheita.

Keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyviä opinnäytteitä

Grahn, Pia 2007. Taiteilija Jaana Kautto Keskisuomalaisen(a) lehtivalokuvaajana. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Hanhilammi, Jenni 2005. Siiveniskuja hämärässä. Ihmisen suhde luontoon Jussi Heikkilän käsitetaiteessa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Heikkinen, Minna 1998. Kirsi Neuvosen naisgrafiikkaa. Katsaus symbolien ja myyttien maailmaan. Taidehistorian laudaturtutkielma. Turun yliopisto.

Helin, Johanna 2002. Boheemi temperamenttimaalari Yrjö Saarisen taiteilijakuva. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Hirvi, Maija-Liisa 1978. Urho Lehtinen kirkkomaalarina. Urho Lehtisen keskisuomalaisiin kirkkoihin tekemät työt. Taidehistorian lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Huttunen, Kristiina 1998. Muiston paikka. Karstulan ja Lappajärven 1939-44 sankarihautamuistomerkit. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Kemppainen, Riikka 2011. Kirsi Tapperin taiteesta ja taiteeseen vaikuttavista tekijöistä. "Puolustan puuta siksikin, että sitä voivat ihmiset niin kuin hevosetkin ajankulukseen vaikka purra". Taidehistorian proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Keski-Mäenpää, Henna 2015. Fotogenesis. Ryhmän toiminta ja tavoitteet suomalaisen valokuvataiteen 1980-luvun kontekstissa. Taidehistorian proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Kolu, Marja 2014. Julkisten taidehankintojen menetelmät 2000-luvun Suomessa – yksittäisen taiteilijan näkökulma. Taidekasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Kotilainen, Simo 1992. Feliks Ojanen – Tourujoen maalari. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Leskinen, Milja 2013. Anna Ruthin autopiirustukset ympäristön kokemisen kuvaajina. Taidehistorian proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Majaniemi, Anne-Margit 1994. Virpi Vanaksen tuotanto 1960–1993. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Mustonen, Ulla 1989. Taiteilija ja hänen kotiseutunsa. Aune Heralan taiteesta. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Myllyntaus, Oona 2009. Our Art. The reasoning for the acquisition and placing of public sculptures of the Jyväskylä City Art Collection in 1977–2007. Master's thesis, Art Education. University of Jyväskylä / Department of Art and Cultural Studies.

Mäkinen, Marketta 1995. Kalle Carlstedtin puupiirrostaide - uudistuspyrkimyksistä kansallisen taiteen vainiolle. Taidehistorian lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Niekka, Anni 2013. ”Pienessä kaupungissa asuminen niinku helpottaa tietyllä tavalla sitä elämistä ja olemista”. Haastattelututkimus kuvataiteilijajoukon työskentelyedellytyksistä Jyväskylän alueella. Taidehistorian / kulttuuripolitiikan maisteriohjelman pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen laitos.

Nurmesjärvi, Aino 2015. Mielenmaisemia ja maiseman kuvia. Maiseman kuvaamisen tavat Maija Kumpulainen-Sokan taiteessa. Taidehistorian kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Ojaniemi, Elina 2015. Äkkigalleria - riskejä on otettava! Itseorganisoidun galleriatilan syntymä, toiminta ja dynamiikka. Taidekasvatuksen proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Paakkunainen, Anne 1996. Värillisiä reproduktiopiirroksia. Maija Kumpulainen-Sokan, Annu Vertasen ja Ulla Virran grafiikkaa vuosina 1986–1996. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Pietikäinen, Seija 1993. Hannes Autereen Vanhan ja Uuden testamentin aiheisia puuveistoksia Ave crux, ultima spes. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Pennanen, Ulla 1986. Matti Särkkä – visuaalinen lyyrikko. Biografinen tutkielma. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Rauhala, Anne-Marjut 2009. Valaistus kaupunkitilan tekijänä. Jyväskylän matka pimeästä maalaiskylästä urbaanin valon kaupungiksi. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Silvennoinen, Tuija 1984. Kuvanveistäjä J. O. Raja-ahon elämä ja tuotanto. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Soininen, Marjo 1995. Yrjö Blomstedtin taiteellinen kasvatus. Piirustuksenopetuksen uudistuminen Jyväskylän seminaarissa vuosina 1898–1912. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Takasuo, Päivi-Marjut 1979. Kain Tapperin puukuvanveisto – modernia kuvanveistoa ja luonnonlyriikkaa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Tamminen, Pirkko 2012. Kirkonmäellä tapahtuu. Toivakan kirkon 1970-luvun maalausten tarkastelua. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen laitos.

Timberg, Pia 2002. ”Sinänsä korni mutta” Päivi Meriläisen taide ja äidillisen naissubjektiuden kuvitteleminen. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Tuomaala, Seija 1990. Carl Bengtsin maalaustaide. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Varjus, Taina 1990. Traditio ja modernismi kuvanveistäjä Kaisa Saikkosen tuotannossa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Vilkuna, Anna 1997. Väristä elävä grafiikka. Suomalaisen metalligrafiikan värillinen murros 1980-luvun alussa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Viljanen, Marja 1999. Nousu- ja laskukauden vaikutukset galleriatoimintaan Jyväskylässä vuosina 1985–1994. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Vilhunen, Merja 1982. Antti Halosen elämä ja taide. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Vuorela, Marja-Riitta 1996. Kuvataiteilijana provinssissa. Keskisuomalaisen ja eteläpohjalaisen kuvataiteilijan aseman tarkastelua vuosina 1990–1995. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Jyväskylän taidemuseon toimintaan liittyviä opinnäytetöitä

Ahmio, Heli 1998. Jyväskylän grafiikan paja. Kehittyminen valtakunnalliseksi grafiikan keskukseksi 1978–1988. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Esposito Yussif, Giovanna 2012. Report on peer-led voluntary initiatives in Finnish museums. Reviewed cases: Kulttuuriluotsi and Kultu. Valtion taidemuseo, Kulttuuria kaikille -palvelu.

Häkkinen, Tiina 2013. Ootko maisemissa? Pro gradu -tutkielma 2013. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus.

Kaarniemi, Anu ja Tervekari, Maria 2001. Taidemuseot peruskoulun kuvataiteen opetuksessa. Tutkimus taidemuseopedagogisesta toiminnasta Jyväskylässä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Kaukua, Lotta 2014. Kulttuuriluotsit merkityksellisen toiminnan mahdollistajina. Kulttuuripalveluiden hyödyntäminen toimintaterapiassa. Opinnäyte. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Toimintaterapian koulutusohjelma.

Laitaharju, Maija 2012.”Ihan jäi hyvä mieli pitkäksi aikaa”. Kulttuurisesta ryhmätoiminnasta hyvinvointia ikääntyville. Sosiaalialan opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Lehtinen, Outi 2003. Museo elämysten ja oppimisen paikkana. Erityisryhmät museossa. Opinnäytetyö. Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Humanistinen ja opetusala, Kulttuurin ja nuorisotyön koulutusyksikkö, Nuorison ja kulttuurin koulutusohjelma.

Leskinen, Katri 2012. Poikkitaideaula - Tila oleiluun ja toimintaan Jyväskylän taidemuseossa. Projektisuunnitelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Manerus, Milka 2009. Kulttuuriluotsit. Matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa Jyväskylässä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon koulutusohjelma.

Määttä, Piia 2012. Rajoja rikkomassa? Jyväskylän taidemuseon kulttuuriluotsien toteuttaman Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyn motivaatiot. Museologian metodiseminaari. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos.

Partanen, Jukka 1985. Jyväskylän kaupungin taidehankinnat ennen vuotta 1977. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Ratinen, Helena 2001. Kehon vuoro. Pohdintaa museosta ja tanssista oppimisympäristönä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Rautio, Tuula 2012. Poikkitaideaula – tila oleiluun ja toimintaan. Selvitys uuden palvelumallin muotoilusta osana yleisötyötä Jyväskylän taidemuseossa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Suutari, Elina 2012. Palvelutarjooman kehittäminen taidemuseo-organisaatiossa. Kvalitatiivinen tapaustutkimus Jyväskylän taidemuseon lisäpalvelujen markkinoinnista. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu.

Taskinen, Heidi 2004. Valokuvatriennaali Lumo 2001 kulttuurituotantona. Työryhmän toiminta projektinhallinnan näkökulmasta. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Turpeinen, Sirpa 1990. Taidetta kaikille – taidetta kaikkialle. Aluetaidemuseotoiminnan tausta, lähtökohdat ja tavoitteiden toteutuminen. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Turpeinen, Sirpa 2009. Kohti oppivaa organisaatiota. Jyväskylän museotoimen pedagogisen strategiatyön taustat ja käynnistäminen. Kehittämishankeraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Virtanen, Jussi 2012. Jyväskylän taidemuseon & Poikkitaideaulan markkinointisuunnitelma. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Yang, Jing 2015. Benefit-oriented Socially Engaged Art. Two Cases of Social Work Experiment. Jyväskylä studies in humanities 242. University of Jyväskylä. (Taidehistorian väitöskirja, jossa toisena tutkimuskohteena on kulttuuriluotsitoiminta).


Copyright © Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo 2017
» Sivun alkuun
» Tietoa sivustosta