Suoraan sisältöön
Yhteys

Taidemuseo Holvi
Kauppakatu 23
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4391
taidemuseo[at]jkl.fi

Grafiikkakeskus / Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4389
ratamo[at]jkl.fi

Taidemuseon toimisto
Vapaudenkatu 28
PL 165
40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 4398
taidemuseo[at]jkl.fi

Sata vuotta, tuhat tulkintaa

9.6.–8.10.2017


Helene Schjerfbeck, Hiljaisuus, 1907, tempera- ja öljymaalaus, 45,5 x 36 cm. Taidesäätiö Meritan kokoelma. Kuva Seppo Hilpo.

Kuvataide avaimena suomalaisuuteen

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyssä tuodaan esille kuvataiteen monitulkintaisuutta, kansallisia arvoja, ristiriitaisuuksia sekä suhdetta elämään ja monikulttuurisuuteen. Oivallus – vihastus – muisto – liikutus: taideteosten äärellä koetaan monenlaisia tunteita. Jokainen katsoja tulkitsee taidetta omista lähtökohdistaan ja oman kokemusmaailmansa kautta, mutta taideteokset ovat myös kuvakieltä, joka ylittää kansojen ja valtioiden rajat. Näyttelyn teemoina ovat:

Sinä ja Minä: suomalaiset kuvissa
Mitä teokset paljastavat ihmisestä, asemasta ja kenen näkökulmasta? Minkälaisia kohtaamiset ovat ja millaisia tunteita ne herättävät?

Turvallisuus – sodan vaikutus
Teosten sisällön vertautuminen nykyiseen maailman tilaan ja pakolaistilanteeseen, suhde sotaan, uhkaan, pelkoon, vierauteen ja ahdistukseen.

Kansallisen kuvaston uudelleen tulkinta
Miten nykyihminen tulkitsee vertauskuvallisia ja kansallisia aiheita, joiden välityksellä luotiin suomalaisuutta ja kansallista identiteettiä?

Mielenmaisemat, tunteet, muisti
Mitä haluaa kokea uudelleen ja mitä unohtaa: mielenmaisemia, tunnelmia, olotiloja.

Näyttelyssä on esillä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen (STSY) jäsenten Alfred Kordelinin säätiön, Fortumin Taidesäätiön, Gösta Serlachiuksen taidesäätiön, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön, Taidesäätiö Meritan ja UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön taidekokoelmista valittuja teoksia. Sata vuotta, tuhat tulkintaa on ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolella esillä oleva STSY:n näyttely.

Näyttelyn taiteilijoita ovat mm. Helene Schjerfbeck, Pekka Halonen, Fanny Churberg, Akseli Gallen-Kallela, Wäinö Aaltonen, Gösta Diehl, Antti Favén, Eero Järnefelt, Tapio Wirkkala, Rut Bryk, Hannu Väisänen ja Reima Nevalainen.

Näyttelyn tuottaa Jyväskylän taidemuseo yhteistyössä STSY:n kanssa. Näyttelyn kuraattorina on FT Seija Heinänen Jyväskylän taidemuseosta. STSY:n näyttelytyöryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja Anna-Maria Wiljanen UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiöstä, intendentti Nina Zilliacus Villa Gyllenbergin museosta ja pääkuraattori Laura Kuurne Serlachius-museoista.

Mukana Suomi 100 -ohjelmassa

Näyttely on valittu valtakunnalliseen ja Keski-Suomen Suomen itsenäisyyden Suomi 100- ohjelmaan.

Se on mukana myös Suomen museoliiton Yhteinen perintö -hankkeessa ja Jyväskylän kaupungin Suomi 100 -ohjelmassa.

Yleisötyöhanke 2016–2017

Yleisötyöhankkeessa avataan suomalaista kulttuuriperintöä tekemällä tulkintoja näyttelyyn tulevista teoksista eri-ikäisten suomalaisten ja maahan muuttaneiden kanssa. Välineenä käytetään mm. keskustelevan kuvan tarkastelun VTS-menetelmää (Visual Thinking Strategies). Tulkinnat näkyvät näyttelyssä, museon verkkosivuilla ja museon tapahtumina. Yksi ryhmistä osallistuu Yleisradion verkkoprojektiin, jossa vanha arkistomateriaali muuttuu uudeksi videotaiteeksi. Parin minuutin pituiset videot kommentoivat suomalaisuutta: mennyttä, nykyistä, tulevaa ja ovat osa näyttelyä.

Jyväskylän taidemuseo sai yleisöyhteistyöhankkeelle rahoitusta museoviraston innovatiivisista hankkeista. Kulttuuriohjaaja Kari Toiviainen toimii monikulttuurisen ryhmän vetäjänä ja dokumentoi aineistoa näyttelyn ja hankkeen käyttöön.

Linkki: blogiin

Näyttelyyn liittyy myös monipuolista ohjelmaa: erilaisia opastuksia, luentoja ja tapahtumia, joita tuotetaan mm. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän Kesän ja Valon kaupungin kanssa.

Verkkojulkaisu

Julkaisun artikkelit keskittyvät kuvanlukuun. Näyttelyn teemoja ja teoksia tulkitaan eri tieteenalojen ja useiden eri henkilöiden näkökulmista. Julkaisu tuo oman lisänsä viime vuosien visuaalisesta kulttuurista ja kuvallisesta viestinnästä käytyyn keskusteluun. Verkkojulkaisu julkistetaan 8.6.2017.

Yhteistyötahoja

Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden sekä kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmat, taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos sekä opettajankoulutuslaitos ja Ikääntyvien yliopisto. Lisäksi Jyväskylän kaupungin osallisuuden ja kansalaistoiminnan edistämisen yksikkö, kansalaisopisto ja kulttuuriluotsit sekä Monikulttuurikeskus Gloria.

Näyttely- ja yleisötyöhakkeesta on tekeillä kolme opinnäytetyötä: kaksi Jyväskylän yliopistoon ja yksi Humakiin.


Lisätietoja:

Näyttely, verkkojulkaisu: suunnittelija Seija Heinänen, seija.heinanen(at)jkl.fi, puh. 0500 542 082
Yleisötyöhanke: museolehtori Sirpa Turpeinen. sirpa.turpeinen(at)jkl.fi, puh. 050 542 0591


Copyright © Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo 2017
» Sivun alkuun
» Tietoa sivustosta