Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Oma tupa, oma lupa -hanke

Hankkeen tarkoituksena on ollut viedä käytäntöön 1.7.2013 voimaan tullutta vanhuspalvelulakia Keski-Suomessa. Hankkeen kesto oli 15.7.2013-31.10.2014

Hankkeessa käsiteltyjä asioita on koottu "Ota omaksi" -oppaisiin. Niihin on kuvattu tiivistetysti vanhuspalvelulaista nostettuja tai sitä sivuavia asioita. Koonnit on pyritty kuvaamaan niin, että ne olisi ymmärrettävissä, vaikka ei olisi aikaisemmin ollut tekemisissä asian kanssa. Esitys loppukierroksen Road Show:sta löytyy täältä>>

"Ota omaksi" -koonnit teemoittain:

Palveluohjaus ja
palvelutarpeen arviointi

Henkilökohtainen
budjetointi

Johtaminen

Muistiasiat

Osallisuus

Havaintoja palvelutarpeen arviointitilanteistaHenkilökohtainen budjetointi lyhyestiHyvinvointisuunnitelmaMuistisairaiden hoidon toimijakenttäVanhusneuvosto
Ikäihmisen ääni palvelutarpeen arvioinnissaHenkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoKoetun palvelun laatuMuistisairaiden kuntoutusIkäihmisten foorumi
Palveluihin pääsyn kriteeritOdotusajat
Matka-malliVastuutyöntekijä
ICF ja ydinlistaIlmoittaminen iäkkään ihmisen palvelun tarpeesta
ICF ja yksilötekijöiden suomennus

Hankkeen tavoitteet olivat:

  1. Hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua omiin elinoloihinsa vaikuttavien päätösten suunnitteluun. Lisäksi vahvistetaan ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua heille järjestettävien palveluiden sisältöön ja toteutustapaan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa vanhusneuvostojen perustamista ja kehittämistä sekä ylikunnallisen toiminnan suunnittelua.
  2. Hankkeen toinen tavoite kohdistuu kotiin tuotavien palveluiden kehittämiseen. Tarve pystyä ohjaamaan asiakas oikeanlaisen palvelun ja tuen piiriin korostuu palvelutarjonnan monipuolistuessa. Kuntien välisen yhteistyön lisääntyessä tarvitaan yhtenäisiä toimintaperiaatteita asiakkaiden ohjautumisessa palveluiden piiriin. Lisäksi kehitetään tukimuotoja erityisesti niiden ikäihmisten osalta, jotka eivät ole kotihoidon tarpeessa, mutta tarvitsevat tukea kotona pärjäämiseen. Tarkoituksena on tukea ikääntyvän väestön omatoimisuutta ja kannustaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tätä tavoitetta varten hankkeessa kehitetään myös uusia palveluvälineitä, kuten henkilökohtaista budjetointia.
  3. Kolmantena tavoitteena on parantaa kuntien johtajien osaamista vanhuspalveluiden vaikuttavuuden arvioimisessa ja lisätä käytössä olevien toimintakykymittareiden hyödyntämistä. Maakunnan kattavalla osallistujaverkostolla lisätään palvelutuotannon kehittämisen yhtenäisyyttä vanhuspalveluissa ja tuetaan yhdenvertaisen hoidon ja huolenpidon saatavuutta maakunnassa.

Hankkeen työpaperit:

Yhteystiedot

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje