Suoraan sisältöön

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saa henkilö, joka on tuen tarpeessa, eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan kautta.

Koska toimeentulotuki on sosiaaliturvaan kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, selvitetään ennen tuen myöntämistä henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulonlähteistä, kuten opintotuella, työttömyysturvalla, eläkkeellä tai asumistuella.

Jos ensisijaisen sosiaaliturvan (asumistuen, opintotuen, työttömyysturvan) saaminen ja päätökset viipyvät, on tiukassa taloudellisessa tilanteessa mahdollista saada toimeentulotukea päätösten odotusajalle. Tällöin toimeentulotuki pääsääntöisesti peritään takaisin takautuvasti maksettavasta etuudesta.

Toimeentulotuen suuruus määrätään tukeen oikeuttavien menojen (perusmenot ja erityismenot) ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen perusteella. Toimeentulotukena voidaan myöntää perustoimeentulotukea, täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevästä toimeentulotukea.

Toimeentulotukihakemuksen muutosohjeet eri kielillä

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje suomi (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje englanti (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje viro (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje somali (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje venäjä (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje arabia (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje ruotsi (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje koltansaame (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje inarinsaame (pdf)

Toimeentulotukihakemuksen muutosohje pohjoissaame (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta