Suoraan sisältöön

Vanhuspalveluiden raati

Vanhuspalveluihin perustettiin vuoden 2012 alussa raati, jonka tavoitteena on toimia suorana vaikuttamiskanavana kuntalaisille. Raatiin haettiin ikääntyneiden asioista kiinnostuneita kuntalaisia vuoden 2011 lopulla. Raatiin on valittu tammikuussa 2012 jyväskyläläisistä hakijoista osallistujat arpomalla.

Asiakasraati on ikääntyneiden asioista kiinnostuneista kuntalaisista koottu epämuodollinen kehittämis- ja keskusteluryhmä. Raadissa keskustellaan ikääntyneitä koskevista palveluista ja niiden kehittämisestä. Kehittämisideat kootaan vanhus- ja vammaispalveluiden johtoryhmälle ja viedään tarvittaessa tiedoksi muille palvelualueille.

Kokoukset ovat koottavan raadin toiveiden mukaan päivisin tai iltaisin noin kaksi tuntia kerrallaan. Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Raati aloitti toimintansa ensimmäisessä kokouksessaan 15.2.2012 Keljon vanhainkodilla. Aiheena oli tutustumisen ohella valita niitä teemoja, joista raati tapaamisissaan keskustelee. Aihekokonaisuuksia ovat mm. ikääntyneiden omaishoito, palveluasumisen muodot ja kotihoidon palvelut sekä ajankohtaisena aiheena sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset.

Raati kokoontui joulukuussa 12.12.2012 vuoden viimeiseen kokoukseen, jossa käytiin läpi vuoden 2012 sähköiseen kyselyyn pohjautuvaa raadin toiminnan arvioinnin yhteenvetoa. Tulokset on luettavissa täältä. Kehitettävien asioiden ohella palaute on ollut erittäin myönteistä. Raati jatkaa toimintaansa samalla kokoonpanolla myös vuonna 2013.

Raadin kokous keväällä 2014

Raadin kokoukset syksyllä 2013

Raadin kokoukset keväällä 2013

Raadin muistiot 2012

Raadin kokoontumiset syksyllä 2012

Kuntalaiset voivat lähettää raadille keskusteluaiheita ja ideoita yhteydenottolomakkeella.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta