Suoraan sisältöön

Jyväskylän vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän kaupunkia kotipaikkanaan pitävien eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöelimenä.

Jyväskylään perustettiin vuonna 1977 eläkeläisneuvosto. Vuonna 2009 Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan yhdistyessä nimi muutettiin vanhusneuvostoksi. Vanhusneuvoston tehtävänä on kehittää vanhuspalveluja tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua vanhuspalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin kunnallisten lautakuntienkin. Vanhusneuvosto kokoontuu vuosittain noin kahdeksan kertaa. Vanhusneuvoston asema vahvistettiin syksyllä 2011. Tämän jälkeen vanhusneuvoston kokoukset on pidetty hallintosäännön kokous- ja päätöksentekomenettelyn mukaisesti.

Halutessasi asioita vanhusneuvoston käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Raili Rissanen
puh. 050 375 2314
riley[at]nic.fi

Sihteeri Sanna Lahdenperä
puh. 014 266 3858
etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Vanhusneuvosto 2013-2016 kokoonpano

Vanhusneuvoston uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

2015 kokousten materiaali:

Vanhusneuvoston kokouksen 4.2 liitteet: Sote-hanke ja vanhuspalvelut, Vanhuspalvelulaki- OIVA-keskus, Vanhuspalvelulaki kotihoito, Vanhuspalvelulaki- YAH

Aikaisempien kokousten materiaali:

2014

Vanhusneuvoston kokouksen 5.11. liitteet: Uusi sairaala-hanke , Osallisuutta lähiympäristöstä-hanke , Kortepohjan seniorikortteli , Paloma-hanke

Vanhusneuvoston iltakoulun 17.9. muistio ( Mikkelin vanhusneuvoston vierailu)

Vanhusneuvoston 4.6. kokouksen liitteet: kaupunkiseudun kyydinvälityskeskuksen selvitys, henkilöstösuunnitelma

Vanhusneuvoston kokouksen 12.5. liitteet: aktiivinen kansalainen, palveluseteli kotihoidossa, palveluseteli ympärivuorokautisessa hoidossa

Vanhusneuvoston iltakoulun 19.2. muistio ja liitteet: suun hoito, päivitetty toimintasuunnitelma

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta