Suoraan sisältöön

Jyväskylän vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän kaupunkia kotipaikkanaan pitävien eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöelimenä.

Jyväskylään perustettiin vuonna 1977 eläkeläisneuvosto. Vuonna 2009 Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan yhdistyessä nimi muutettiin vanhusneuvostoksi. Vanhusneuvoston tehtävänä on kehittää vanhuspalveluja tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua vanhuspalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin kunnallisten lautakuntienkin. Vanhusneuvosto kokoontuu vuosittain noin kahdeksan kertaa. Vanhusneuvoston asema vahvistettiin syksyllä 2011. Tämän jälkeen vanhusneuvoston kokoukset on pidetty hallintosäännön kokous- ja päätöksentekomenettelyn mukaisesti.

Vanhusneuvosto on myös aktiivisesti mukana suunnttelemassa ja toteuttamassa mm. vuosittain lokakuussa vietettävää vanhustenviikkoa sekä seniorikuorojen kevätlaulujuhla-tapahtumaa.

Yhteydenotto vanhusneuvostoon tuotaessa asioita vanhusneuvoston käsiteltäväksi

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Raili Rissanen
puh. 050 375 2314
riley[at]nic.fi

Sihteeri Sanna Lahdenperä
puh. 014 266 3858
etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Vanhusneuvosto 2013-2016 kokoonpano

Vanhusneuvoston uusimmat pöytäkirjat

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta