Suoraan sisältöön

Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän työllisyyden kuntakokeilu

Ajankohtaista

Tietoisku yrittäjille

Yrittäjäjärjestöt, Töihin!-palvelu ja Nuorille töitä -projekti järjestävät tietoiskutilaisuuden yrittäjille työllistämisen tuista Matarankatu 4:ssä 25.9.2014 kello 9-12. Tule kuulemaan palkkatuesta, Jyväskylä-lisästä, sanssikortista, Töihin!-palvelusta ja oppisopimuksesta asiantuntijoilta! Lue lisää: http://toihinpalvelu.fi/index.php?tid=57.

Yritysyhteistyö TE-toimiston asiantuntijan kanssa toimii Jämsässä

Jämsän työllisyyspalveluissa yritysyhteistyötä tehdään yhdessä TE-toimiston yritysasiantuntijan kanssa. Jämsän alueen yritysasiantuntija Teija Kunnari ja yrityskoordinaattorimme Ari pitävät palavereja kuukausittain, käyvät yhdessä yrityksissä, vaihtavat tietoa avoimista työkokeilu-, palkkatuki- ja työpaikoista ja jakavat osaamistaan ja kertynyttä tietoutta Jämsän yrityskentästä ja yrittäjille suunnatuista palveluista keskenään. Teija paneutuu yritystapaamisissa TE-palveluiden ja ELYn yrittäjäpalveluihin ja Ari kuntakokeilun tarjoamiin mahdollisuuksiin.

He pitävät yhteistyötään hedelmällisenä, sillä palvelujen tarjoaminen näyttäytyy työnantajien suuntaan suunnitelmallisena ja hallittuna. Laaja palvelupaletti luo positiivista mielikuvaa työnantajien suuntaan sekä Jämsän työllisyyspalveluista että TE-palveluista.

Kuntakokeilun kehittämistyöpaja 21.8.2014

Asiantuntijakokoonpano pohti perjantaina 21.8. Keski-Suomen paikallislähtöistä työllisyyttä edistävää kumppanuusmallia kuntakokeilun kehittämistyöpajassa. Pajan antia hyödynnetään valtakunnallisen kuntakokeilun seurantatutkimuksessa ja hankkeen jatkotoiminnassa. Torstaina vastaava työpaja järjestettiin Keuruulla.

Mukana pajassa olivat edustettuina Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän sekä Keuruun kuntakokeiluhankkeiden lisäksi TYP, kuntien työllisyydenhoito, Oppisopimuskeskus, Sovatek, Katulähetys, KK Kunto, Keski-Suomen sote-hanke ja KYT. Työnantajanäkökulmaa edustavat kolme yrittäjää: Juhlatalo Juurikkasaaresta, Seikkailupuisto Peukkulasta ja Ravintola Patapirtistä Jämsästä. Työpajan tarkoituksena on luoda yhteistä kuvaa siitä, millainen kuntakokeilun edistämä paikallinen työllisyydenhoidon kumppanuus 2.0. on alueelle syntymässä.

Tulevat mallit riippuvat paljon tulevista kunta-, sosiaali- ja terveysalaa koskevista ratkaisuista ja ovat nimenomaan paikallisia. Kaikkialla on lopulta yhtä olennaista saada yhteistyöverkosto puhumaan samaa kieltä ja puhaltamaan yhteen hiileen. Tarvitaan yhteinen tavoite. Tiedonkulku on olennaista eri alueiden välillä hyvin käytäntöjen jakamisessa. Myös työnantajille on edelleen saatava jaettua tietoa ja positiivisia kokemuksia työllistämisestä.

Keskusteluissa muistutettiin mm., että työttömät ovat keskivertokansalaisia. On päästävä eroon ajatuksesta, että se on automaattisesti jokin vika tai sairaus. Jyväskylälle ehdotettiin entistä syvällisempää paneutumista sosiaalisiin kriteereihin kaupungin hankinnoissa. Tarvitaan jalkautuvaa palvelua yrityksiin tiedonvälityksessä. Yhteistyö TE-palveluiden vastaavien palveluiden kanssa toimii hienosti esimerkiksi Jämsässä.

Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaari 19.9.2014

Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaari 19.9.2014 kokoaa yhteen maakunnan kuntien päättäjiä ja asiantuntijoita jakamaan ja kehittämään ideoita kuntien työllisyydenhoidon uusista tehtävistä ja vastuista huolehtimiseen. Puhujina mm. Kuntaliiton apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Jämsän kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen ja kuntakokeilun hankepäällikkö Harri Halttunen.

Ohjelma ja ilmoittautuminen tulossa elokuussa 2014.

Töihin!-palvelun puolivuotisraportti 2014

Miten Töihin!-palvelun ensimmäinen puolisko vuodesta 2014 on sujunut? Kaikkea etukäteen suunniteltua ei ole pantu toimeen, mutta tilalle on tullut paljon muuta. Lue lisää täältä.

Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014

Varaa allakkaan: Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014. Seminaarissa mm. raikkaita ideoita johtamiseen ja jaksamiseen, sujuvuutta vuorovaikutukseen, tehokasta ja monipuolista verkostoitumista, puhtia kasvuun ja menestykseen, vastuullinen työllistäjä -palkitseminen, juhlapäivällinen. Tilaisuuden yhteydessä palkitaan Työllisyyden kuntakokeilun Töihin!-palvelun työnantajakumppaneita Vastuullinen työllistäjä -kunniakirjalla.

Linkki seminaarikutsuun https://cross.media.fi/TPSeminaari2014.

Kuntakokeiluväki kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.

Kuntakokeiluväkeä eri puolilta Suomea kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.2014. Reissulla tutustuttiin Viron parlamenttiin Riigikoguun, seurattiin hetki pääministerin kyselytuntia, saatiin mielenkiintoinen keskusteluhetki Viron konservatiivipuolueen kansanedustajan kanssa, kuultiin Viron työllisyystilanteesta ja -politiikasta Sosiaaliministeriössä sekä jaettiin hankekokemuksia Teletornissa.

Kesäterveiset sidosryhmille!

Kuntakokeilun sidosryhmätiedote on luettavissa täältä. Otsikoissa mm.: Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä, Sosiaaliasemalla kuntakokeilun palveluille suuri kysyntä, Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutosaikeet huolestuttavat kunnissa ja Töihin!-palvelun palautekyselyn antia.

Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä

Työllisyyden kuntakokeilu järjesti 9.5. Jyväskylässä työttömien työkyvyn arvioinnin koulutus- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa nousi esiin tarve kouluttaa erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia työ- ja toimintakyvyn tehokkaaseen arviointiin. Toimivien palvelujen aikaan saamiseksi tarvitaan myös organisoitua moniammatillista yhteistyötä eri alojen välillä.

Terveydenhuoltohenkilökunta kokee ajanpuutteen haittaavan ja jopa estävän tarpeeksi kokonaisvaltaisen perehtymisen asiakkaan tilanteeseen työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi luotettavasti. Tällöin taas saattavat jopa lievät kehitysvammat jäädä huomaamatta ja asiakasta pyöritetään turhaan tilanteeseen sopimattomissa palveluissa vuosikausia. Jos ihmisellä ei ole kykyä suunnata työelämään ja häntä sinne silti kerta toisensa jälkeen ohjataan, jatkuvat epäonnistumisen kokemukset ja pettymykset voivat johtaa terveydentilan huonontumiseen entisestään. Lisäksi julkisia varoja kuluu suuret määrät hukkaan, kun sopimattomista palveluista ei kukaan hyödy. Toimivasta työttömien työkyvyn arvioinnista hyötyvät paitsi asiakas itse, myös kunta ja sitä mukaa koko yhteiskunta niin inhimillisesti kuin rahallisestikin, kun ihmisiä saadaan ohjattua tarpeenmukaisiin palveluihin ja oikeille tulonlähteille.

Tilaisuuteen osallistui yksi lääkäri ja lukuisia muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä kuntakokeilukunnista ja lähialueilta sekä KELAn ja TE-toimiston edustajat. Pääpuhujana oli pitkän linjan työ- ja toimintakyvyn asiantuntija Lapin ylilääkäri ja kuntoutuslääkäri Raija Kerätär. Kuntakokeilu ottaa asiakseen järjestää yhteistyötä eri toimijoiden välillä työkyvyn arvioinnin palveluiden organisoimiseksi.

Töihinpotkijat-blogissa työllistämisen ammattilaiset avautuvat

Osoitteessa http://toihinpotkijat.wordpress.com/ työhönvalmennuksen ammattilaisemme Timo ja Mikko kertovat tunteella, mutta suoria sanoja säästelemättä työnhausta ja sitä ympäröivästä maailmasta. Lukematta et voi tietää, mitä kaikkea oletkaan oikeastaan aina halunnut aiheesta tietää! Valmistaudu myös vakuuttumaan itse omista kyvyistäsi.

Miten työnhakijan ohjaaminen oikeastaan toimii?

Mitä työhönvalmentaja oikeastaan tekee ohjatessaan työnhakijaa? Minkälaisia vaiheita valmennusprosessissa on? Minkälaisia rooleja työhönvalmentajalla on suhteessa asiakkaaseensa? Muun muassa näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin perehtyy Ella Valveen ja Eeva Erkkilän ansiokas erityispedagogiikan pro gradu -työ (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, 2013). Tutkimuksen etnografinen osuus on tehty seuraamalla Jyväskylän Töihin!-palvelun työhönvalmentajia työssään.

Työ on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosta. Tiivistettyyn artikkeliin voi tutustua täällä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2014 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta