Suoraan sisältöön

Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän työllisyyden kuntakokeilu

Ajankohtaista

Vuoden 2014 vuosikertomus on ilmestynyt

"Vuosikertomuksessa 2014 esitellään laajasti niitä käytännön toimia, joita kuntakokeilussa on tehty. Toiminta kattaa niin yritys- ja työantajayhteistyötä, palveluohjausta ja kuntouttavaa työtoimintaa kuin työkyvyn arviointia. Kaikki mainitut palvelut kuuluvat kunnan työllisyyspalvelujen kokonaisuuteen.
Jokaisen työttömyydestä kertovan tilastoluvun takana on ihminen ja tarina. Vuosikertomuksen sivuilla on esitelty tarinoista muutama." Hankepäällikkö Harri Halttunen kuvailee kuntakokeilun vuosiraportin alussa.

Työllisyyden kuntakokeilun vuosikertomus

Töihin!-palvelun vuosikertomus

Kierrätyspassi-koulutusta tarjolla!

Osallistu kierrätyspassi-koulutukseen keväällä 2014! Lue lisää koulutusesitteestä ja ohjelmasta

Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen työkokous

Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut järjestivät yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Laukaan kunnan kanssa kuntouttavan työtoiminnan maakunnallisen työkokouksen 10.2.15. Paikalle saapui satahenkinen yleisö Keski-Suomen eri kunnista sekä Pirkanmaalta ja Varkaudesta. Työkokouksen osallistujat työskentelevät kuntouttavan työtoiminnan parissa joko kunnan tai TE-toimiston työntekijöinä tai kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajina.
Työkokouksen teemoina olivat työturvallisuus ja kuntouttava työtoiminta sekä kuntouttavan työtoiminnan muutokset lainsäädännön, työntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. Tilaisuudesta on saatu positiivista palautetta ja uusi työkokous on jo suunnitteilla ensi syksyksi.

Kuntakokeilun kuulumisia sidosryhmätiedotteessa

Työllisyyden kuntakokeilun viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt. Sidosryhmätiedotteesta voit lukea kuntakokeilun kuulumisia Töihin!-palvelu Jyväskylän ja Muuramen, Jämsän työllisyyspalveluiden ja ohjaus-ja kuntoutuspalveluiden näkökulmista. Lisäksi Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kertoo Muuramen työllisyydenhoidon strategian valmistelusta ja valtakunnallisen kuntakokeilun pääsihteeri Erja Lindberg näkemyksiään kuntakokeiluiden etenemisestä.

Tietoa ja materiaalia työllistämisen tuista yrittäjille

Yrittäjäjärjestöt, Töihin!-palvelu ja Nuorille töitä -projekti järjestivät tietoiskutilaisuuden yrittäjille työllistämisen tuista Matarankatu 4:ssä 25.9. Aiheina olivat palkkatuki, nuorten työllistäminen, oppisopimuskoulutus, Jyväskylä-lisä sekä Kanto-hankkeen ja Töihin!-palvelun palvelut. Tilaisuus veti paikalle yhteensä 70 osallistujaa. Tarvetta tiedolle työllistämisen tuista siis on. Yleisöltä tuli runsaasti eri tukimuotoihin liittyviin kokemuksiin liittyviä kommentteja ja kysymyksiä. Tilaisuuden materiaalit

Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaari 19.9. kokosi yhteen maakunnan työllisyydenhoidon vaikuttajia ja tekijöitä

Jämsän Himos Areenalla 19.9. järjestettyyn Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaariin osallistui noin 140 maakunnan työllisyydenhoidon vaikuttajaa ja tekijää. Tilaisuudessa keskustelua herätti mm. tulevien Työvoimanpalvelukeskusten asiakasryhmän ja TE-toimiston 3. palvelulinjan asiakasryhmän päällekkäisyys. TE-toimiston puheenvuorossa kerrottiin, että yhteistyötä välityömarkkinoiden kanssa kehitetään, jotta palveluihin saadaan portaittaisuutta ja selkeämpää työnjakoa. Suurin haaste TYPille on yritysyhteistyö. Kuntaliiton apulaisjohtaja Reijo Vuorento kertoi kuntien kasvavasta roolista työllisyydenhoidossa ja peräänkuulutti mentaliteettia, jonka mukaan jokaisen on tehtävä jotain yhteiskunnallisen tuen saamiseksi. Työ tulisi jakaa entistä useamman kesken ja entistä joustavammin. Hän kiitteli kuntien osuutta säästötalkoissa.

Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kertoi työllisyydenhoidosta osana kuntastrategiaa. Muuramessa elinkeino- ja mainestrategia ohjaa kunnan toimintaa käytännössä. Ranta-aho ei valita kunnan vastuun kasvamisesta, koska työllisyys on kaikkien yhteinen asia. Muuramen lääke on kunnanjohtajan koordinoima aktiivinen elinkeinopolitiikka, työttömien ryhmän analysoiminen ja palveluiden tarjoaminen kohdennetusti. Lisäksi tialisuudessa puhuttiin Teos-työryhmän työstä, jonka tarkoitus on keskittää sosiaalihuollollista sääntelyä yhteen lakiin. Lakien yhtenäistämisessä on työllisyydenhoidon ja osallistamisen kannalta tärkeää muutokset kuntouttavassa työtoiminnassa. Keskeistä on, että nykyisen kaltaisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa voidaan käyttää osallisuutta ja toimintakykyä tukevana toimintana pitkäkestoisesti. Lopuksi Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän kuntakokeilun hankepäällikkö ja kuntoutuspsykologi kertoivat Jämsän Seinätön TYP -mallista, joka kiinnosti erityisesti työkykyarvioiden osalta. Leena-Kaisa demonstroi, kuinka mittaviin aineellisiin ja henkisiin säästöihin päästään työkykyarvioilla.

Yritysyhteistyö TE-toimiston asiantuntijan kanssa toimii Jämsässä

Jämsän työllisyyspalveluissa yritysyhteistyötä tehdään yhdessä TE-toimiston yritysasiantuntijan kanssa. Jämsän alueen yritysasiantuntija Teija Kunnari ja yrityskoordinaattorimme Ari pitävät palavereja kuukausittain, käyvät yhdessä yrityksissä, vaihtavat tietoa avoimista työkokeilu-, palkkatuki- ja työpaikoista ja jakavat osaamistaan ja kertynyttä tietoutta Jämsän yrityskentästä ja yrittäjille suunnatuista palveluista keskenään. Teija paneutuu yritystapaamisissa TE-palveluiden ja ELYn yrittäjäpalveluihin ja Ari kuntakokeilun tarjoamiin mahdollisuuksiin.

He pitävät yhteistyötään hedelmällisenä, sillä palvelujen tarjoaminen näyttäytyy työnantajien suuntaan suunnitelmallisena ja hallittuna. Laaja palvelupaletti luo positiivista mielikuvaa työnantajien suuntaan sekä Jämsän työllisyyspalveluista että TE-palveluista.

Kuntakokeilun kehittämistyöpaja 21.8.2014

Asiantuntijakokoonpano pohti perjantaina 21.8. Keski-Suomen paikallislähtöistä työllisyyttä edistävää kumppanuusmallia kuntakokeilun kehittämistyöpajassa. Pajan antia hyödynnetään valtakunnallisen kuntakokeilun seurantatutkimuksessa ja hankkeen jatkotoiminnassa. Torstaina vastaava työpaja järjestettiin Keuruulla.

Mukana pajassa olivat edustettuina Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän sekä Keuruun kuntakokeiluhankkeiden lisäksi TYP, kuntien työllisyydenhoito, Oppisopimuskeskus, Sovatek, Katulähetys, KK Kunto, Keski-Suomen sote-hanke ja KYT. Työnantajanäkökulmaa edustavat kolme yrittäjää: Juhlatalo Juurikkasaaresta, Seikkailupuisto Peukkulasta ja Ravintola Patapirtistä Jämsästä. Työpajan tarkoituksena on luoda yhteistä kuvaa siitä, millainen kuntakokeilun edistämä paikallinen työllisyydenhoidon kumppanuus 2.0. on alueelle syntymässä.

Tulevat mallit riippuvat paljon tulevista kunta-, sosiaali- ja terveysalaa koskevista ratkaisuista ja ovat nimenomaan paikallisia. Kaikkialla on lopulta yhtä olennaista saada yhteistyöverkosto puhumaan samaa kieltä ja puhaltamaan yhteen hiileen. Tarvitaan yhteinen tavoite. Tiedonkulku on olennaista eri alueiden välillä hyvin käytäntöjen jakamisessa. Myös työnantajille on edelleen saatava jaettua tietoa ja positiivisia kokemuksia työllistämisestä.

Keskusteluissa muistutettiin mm., että työttömät ovat keskivertokansalaisia. On päästävä eroon ajatuksesta, että se on automaattisesti jokin vika tai sairaus. Jyväskylälle ehdotettiin entistä syvällisempää paneutumista sosiaalisiin kriteereihin kaupungin hankinnoissa. Tarvitaan jalkautuvaa palvelua yrityksiin tiedonvälityksessä. Yhteistyö TE-palveluiden vastaavien palveluiden kanssa toimii hienosti esimerkiksi Jämsässä.

Töihin!-palvelun puolivuotisraportti 2014

Miten Töihin!-palvelun ensimmäinen puolisko vuodesta 2014 on sujunut? Kaikkea etukäteen suunniteltua ei ole pantu toimeen, mutta tilalle on tullut paljon muuta. Lue lisää täältä.

Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014

Varaa allakkaan: Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014. Seminaarissa mm. raikkaita ideoita johtamiseen ja jaksamiseen, sujuvuutta vuorovaikutukseen, tehokasta ja monipuolista verkostoitumista, puhtia kasvuun ja menestykseen, vastuullinen työllistäjä -palkitseminen, juhlapäivällinen. Tilaisuuden yhteydessä palkitaan Työllisyyden kuntakokeilun Töihin!-palvelun työnantajakumppaneita Vastuullinen työllistäjä -kunniakirjalla.

Linkki seminaarikutsuun https://cross.media.fi/TPSeminaari2014.

Kuntakokeiluväki kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.

Kuntakokeiluväkeä eri puolilta Suomea kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.2014. Reissulla tutustuttiin Viron parlamenttiin Riigikoguun, seurattiin hetki pääministerin kyselytuntia, saatiin mielenkiintoinen keskusteluhetki Viron konservatiivipuolueen kansanedustajan kanssa, kuultiin Viron työllisyystilanteesta ja -politiikasta Sosiaaliministeriössä sekä jaettiin hankekokemuksia Teletornissa.

Kesäterveiset sidosryhmille!

Kuntakokeilun sidosryhmätiedote on luettavissa täältä. Otsikoissa mm.: Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä, Sosiaaliasemalla kuntakokeilun palveluille suuri kysyntä, Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutosaikeet huolestuttavat kunnissa ja Töihin!-palvelun palautekyselyn antia.

Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä

Työllisyyden kuntakokeilu järjesti 9.5. Jyväskylässä työttömien työkyvyn arvioinnin koulutus- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa nousi esiin tarve kouluttaa erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia työ- ja toimintakyvyn tehokkaaseen arviointiin. Toimivien palvelujen aikaan saamiseksi tarvitaan myös organisoitua moniammatillista yhteistyötä eri alojen välillä.

Terveydenhuoltohenkilökunta kokee ajanpuutteen haittaavan ja jopa estävän tarpeeksi kokonaisvaltaisen perehtymisen asiakkaan tilanteeseen työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi luotettavasti. Tällöin taas saattavat jopa lievät kehitysvammat jäädä huomaamatta ja asiakasta pyöritetään turhaan tilanteeseen sopimattomissa palveluissa vuosikausia. Jos ihmisellä ei ole kykyä suunnata työelämään ja häntä sinne silti kerta toisensa jälkeen ohjataan, jatkuvat epäonnistumisen kokemukset ja pettymykset voivat johtaa terveydentilan huonontumiseen entisestään. Lisäksi julkisia varoja kuluu suuret määrät hukkaan, kun sopimattomista palveluista ei kukaan hyödy. Toimivasta työttömien työkyvyn arvioinnista hyötyvät paitsi asiakas itse, myös kunta ja sitä mukaa koko yhteiskunta niin inhimillisesti kuin rahallisestikin, kun ihmisiä saadaan ohjattua tarpeenmukaisiin palveluihin ja oikeille tulonlähteille.

Tilaisuuteen osallistui yksi lääkäri ja lukuisia muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä kuntakokeilukunnista ja lähialueilta sekä KELAn ja TE-toimiston edustajat. Pääpuhujana oli pitkän linjan työ- ja toimintakyvyn asiantuntija Lapin ylilääkäri ja kuntoutuslääkäri Raija Kerätär. Kuntakokeilu ottaa asiakseen järjestää yhteistyötä eri toimijoiden välillä työkyvyn arvioinnin palveluiden organisoimiseksi.

Miten työnhakijan ohjaaminen oikeastaan toimii?

Mitä työhönvalmentaja oikeastaan tekee ohjatessaan työnhakijaa? Minkälaisia vaiheita valmennusprosessissa on? Minkälaisia rooleja työhönvalmentajalla on suhteessa asiakkaaseensa? Muun muassa näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin perehtyy Ella Valveen ja Eeva Erkkilän ansiokas erityispedagogiikan pro gradu -työ (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, 2013). Tutkimuksen etnografinen osuus on tehty seuraamalla Jyväskylän Töihin!-palvelun työhönvalmentajia työssään.

Työ on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosta. Tiivistettyyn artikkeliin voi tutustua täällä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta