Suoraan sisältöön

Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän työllisyyden kuntakokeilu

Ajankohtaista

Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaari 19.9.2014

Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaari 19.9.2014 kokoaa yhteen maakunnan kuntien päättäjiä ja asiantuntijoita jakamaan ja kehittämään ideoita kuntien työllisyydenhoidon uusista tehtävistä ja vastuista huolehtimiseen. Puhujina mm. Kuntaliiton apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Jämsän kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen ja kuntakokeilun hankepäällikkö Harri Halttunen.

Ohjelma ja ilmoittautuminen tulossa elokuussa 2014.

Töihin!-palvelun puolivuotisraportti 2014

Miten Töihin!-palvelun ensimmäinen puolisko vuodesta 2014 on sujunut? Kaikkea etukäteen suunniteltua ei ole pantu toimeen, mutta tilalle on tullut paljon muuta. Lue lisää täältä.

Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014

Varaa allakkaan: Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014. Seminaarissa mm. raikkaita ideoita johtamiseen ja jaksamiseen, sujuvuutta vuorovaikutukseen, tehokasta ja monipuolista verkostoitumista, puhtia kasvuun ja menestykseen, vastuullinen työllistäjä -palkitseminen, juhlapäivällinen. Tilaisuuden yhteydessä palkitaan Työllisyyden kuntakokeilun Töihin!-palvelun työnantajakumppaneita Vastuullinen työllistäjä -kunniakirjalla.

Linkki seminaarikutsuun https://cross.media.fi/TPSeminaari2014.

Kuntakokeiluväki kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.

Kuntakokeiluväkeä eri puolilta Suomea kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.2014. Reissulla tutustuttiin Viron parlamenttiin Riigikoguun, seurattiin hetki pääministerin kyselytuntia, saatiin mielenkiintoinen keskusteluhetki Viron konservatiivipuolueen kansanedustajan kanssa, kuultiin Viron työllisyystilanteesta ja -politiikasta Sosiaaliministeriössä sekä jaettiin hankekokemuksia Teletornissa.

Kesäterveiset sidosryhmille!

Kuntakokeilun sidosryhmätiedote on luettavissa täältä. Otsikoissa mm.: Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä, Sosiaaliasemalla kuntakokeilun palveluille suuri kysyntä, Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutosaikeet huolestuttavat kunnissa ja Töihin!-palvelun palautekyselyn antia.

Suuri työllisyyspaneeli toi työllisyydenhoidon osapuolet yhteen

Kuntakokeilun, Töihin!-palvelun ja Työnhakijoiden foorumin järjestämä Suuri työllisyyspaneeli toi työnantajat, työnhakijat, työllisyydenhoidon parissa työskentelevät ja poliittiset päättäjät yhteen. Jyväskylän kaupunginkijraston Minnansali tuli täyteen kuulijoita. Yhteensä paikalla oli noin 110 henkeä. Kantava ajatus oli, että työllisyys on kaikkien yhteinen asia ja että yhteisillä talkoilla voidaan työttömyystilannetta parantaa. Tilaisuus suunnattiin työttömille työnhakijoille, alan toimijoille ja kaikille työllisyydestä kiinnostuneille.

Paneelissa käytiin mielenkiintoista keskustelua työnhakijoiden kokemuksista työllisyyspalveluista sivuten työllistämistoimien toimivuutta, työnhakijoiden ja -antajien kohtaamista sekä mielikuvia työttömyydestä päätyen lopulta työmarkkinoiden tulevaisuuteen. Yleisö osallistui aktiivisesti esittämällä hyviä kysymyksiä mm. hyvin koulutettujen työttömyydestä ja työkokeilujen käytännöistä. Panelistien puheenvuorot olivat niin ikään valaisevia ja toivat selkeästi esiin eri toimijoiden erilaiset näkökannat. Kaikki olivat lopulta sitä mieltä, että eteenpäin päästään vain mahdollisimman kattavalla ja tiiviillä yhteistyöllä. Panelisteina olivat Töihin!-palvelun työhönvalmentaja Eero Lappi, Työnhakijoiden foorumin edustaja YTM Anne Siekkinen, Keski-Suomen Yrittäjänaisten varapj Milla Kuparinen, Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäki ja Jyväskylän SDP:n valtuustoryhmän pj Jari Blom.

Paneelin taustalla on Työnhakijoiden Foorumi. Se on Työllisyyden kuntakokeilun Töihin!-palvelun asiakkaille tarkoitettu vaikuttamiskanava, jossa työnhakijat voivat jakaa kokemuksiaan työnhausta ja työllisyyspalveluista sekä pääsevät vaikuttamaan kuntakokeilun ja Töihin!-palvelun tarjoamien palveluiden kehittämiseen ja sisältöön. Tarkoitus on helpottaa työnhakijoiden osallistumista työllisyyspoliittiseen keskusteluun. Tilaisuudesta YLEllä: http://areena.yle.fi/tv/2283736?start=4m43s.

NYTKE-tilaisuudessa 21.5.2014 koulittiin nuorten palvelujen kenttää yksinkertaisemmaksi

Nuorten työllisyyden, yritteliäisyyden ja osallisuuden parissa toimivat kokoontuivat kolmatta kertaa NYTKE-tilaisuuteen Jyväskylässä. Tapaamisten tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja palvelujen ja toimintojen järkeistäminen nuorten näkökulmasta. Tilaisuus oli tällä kertaa myös kanava vaikuttaa ja viestiä suoraan rahoittajille, kun iltapäiväksi seuraan liittyy päättäjiä ja vaikuttajia. NYTKEestä kerrottiin Keski-Suomen uutisissa YLE2:lla keskiviikkona: http://areena.yle.fi/tv/228300

Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä

Työllisyyden kuntakokeilu järjesti 9.5. Jyväskylässä työttömien työkyvyn arvioinnin koulutus- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa nousi esiin tarve kouluttaa erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia työ- ja toimintakyvyn tehokkaaseen arviointiin. Toimivien palvelujen aikaan saamiseksi tarvitaan myös organisoitua moniammatillista yhteistyötä eri alojen välillä.

Terveydenhuoltohenkilökunta kokee ajanpuutteen haittaavan ja jopa estävän tarpeeksi kokonaisvaltaisen perehtymisen asiakkaan tilanteeseen työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi luotettavasti. Tällöin taas saattavat jopa lievät kehitysvammat jäädä huomaamatta ja asiakasta pyöritetään turhaan tilanteeseen sopimattomissa palveluissa vuosikausia. Jos ihmisellä ei ole kykyä suunnata työelämään ja häntä sinne silti kerta toisensa jälkeen ohjataan, jatkuvat epäonnistumisen kokemukset ja pettymykset voivat johtaa terveydentilan huonontumiseen entisestään. Lisäksi julkisia varoja kuluu suuret määrät hukkaan, kun sopimattomista palveluista ei kukaan hyödy. Toimivasta työttömien työkyvyn arvioinnista hyötyvät paitsi asiakas itse, myös kunta ja sitä mukaa koko yhteiskunta niin inhimillisesti kuin rahallisestikin, kun ihmisiä saadaan ohjattua tarpeenmukaisiin palveluihin ja oikeille tulonlähteille.

Tilaisuuteen osallistui yksi lääkäri ja lukuisia muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä kuntakokeilukunnista ja lähialueilta sekä KELAn ja TE-toimiston edustajat. Pääpuhujana oli pitkän linjan työ- ja toimintakyvyn asiantuntija Lapin ylilääkäri ja kuntoutuslääkäri Raija Kerätär. Kuntakokeilu ottaa asiakseen järjestää yhteistyötä eri toimijoiden välillä työkyvyn arvioinnin palveluiden organisoimiseksi.

Kuntakokeilun ja Töihin!-palvelun vuosikertomukset 2013 ilmestyneet!

"Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen Työllisyyden kuntakokeilussa hyviä suorituksia tehtiin viime vuonna paljon. Yli 900 henkilöasiakasta osallistui kuntakokeilun tarjoamiin palveluihin. Lähes 500 yritystä ja muuta työnantajaa teki kuntakokeilun kanssa yhteistyötä. Niistä syntyi viime vuonna yli 200 työsuhdetta, mukaan lukien useita oppisopimuksia. Työsuhde on työllistämisprojektin päätulos, muttei suinkaan ainoa. Joskus tärkeintä on löytää syy työttömyyden pitkittymiseen. Syylle voi olla ihan oikea selitys ja selitykselle voi löytyä ihan oikeat lääkkeet, kuten sopiva kuntoutus. Viime vuonna kuntakokeilussa moni sai uutta uskoa omiin työllistymismahdollisuuksiinsa.

Kuntakokeilu ei kuitenkaan yksin saa aikaan mitään. Me tarvitsemme luotettavia kumppaneita ja meidän on oltava kumppaneillemme luottamuksen arvoisia. Viime vuosi osoitti monella tavalla sen, että yhteistyö eri kumppaneiden kanssa toimii ja kehittyy. Erityisen iloinen olen työnantajien halusta olla mukana kehittämässä työllisyydenhoitoa ja vastuusta tarjota erilaisia mahdollisuuksia työnhakijoille.

Vuosikertomuksemme* myötä pääset myös hetkeksi mukaan Paavon, Mirkan, Juuson, Aapon, Joonaksen ja Tuulan tarinaan. Jokainen tarina on erilainen, niin kuin me kaikki. Onneksi!"

-hankepäällikkö Harri Halttunen

*Vuosikertomuksen asiakastilastoihin on livahtanut virhe Jämsän kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääriin. Oikea luku on yhdeksän sijaan 29. Yhteensä kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut siis lähes sata asiakasta.

Töihin!-palvelu Jyväskylän oma vuosikertomus on myös julkaistu ja luettavissa täältä. Käy tutustumassa työhönvalmentajien ja yrkorien arkeen ja lue yhteistyöyrittäjien ja työnhakija-asiakkaiden monivaiheisia tarinoita!

Töihinpotkijat-blogissa työllistämisen ammattilaiset avautuvat

Osoitteessa http://toihinpotkijat.wordpress.com/ työhönvalmennuksen ammattilaisemme Timo ja Mikko kertovat tunteella, mutta suoria sanoja säästelemättä työnhausta ja sitä ympäröivästä maailmasta. Lukematta et voi tietää, mitä kaikkea oletkaan oikeastaan aina halunnut aiheesta tietää! Valmistaudu myös vakuuttumaan itse omista kyvyistäsi.

Miten työnhakijan ohjaaminen oikeastaan toimii?

Mitä työhönvalmentaja oikeastaan tekee ohjatessaan työnhakijaa? Minkälaisia vaiheita valmennusprosessissa on? Minkälaisia rooleja työhönvalmentajalla on suhteessa asiakkaaseensa? Muun muassa näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin perehtyy Ella Valveen ja Eeva Erkkilän ansiokas erityispedagogiikan pro gradu -työ (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, 2013). Tutkimuksen etnografinen osuus on tehty seuraamalla Jyväskylän Töihin!-palvelun työhönvalmentajia työssään.

Työ on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosta. Tiivistettyyn artikkeliin voi tutustua täällä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2014 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta