Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko ja hallinto » Strategia ja hankkeet » Hankkeet » Työllisyyden kuntakokeilu (2012 - 2015)

Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu kiittää yhteistyötahoja

Työllisyyden kuntakokeilu -hanke päättyy 31.12.2015. Kunnat ovat kuluvan syksyn aikana tehneet päätöksiä hankkeessa kehitettyjen hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisesta
ja iloksemme voimme todeta, että suuri osa hankkeen toiminnoista tulee jatkumaan tulevaisuudessa kuntien omana toimintana.

Haluamme kiittää hankkeen yhteistyötahoja ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä!

Hyvää joulunodotusta ja loppuvuotta toivottaen

Kuntakokeilun väki

Hankkeen loppuraportti luettavissa

Valtakunnallisen Työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaari Jyväskylässä 27.11.

Seminaarin avaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen
Mitä Työllisyyden kuntakokeilussa saatiin aikaan ja mitä kuntakokeilun jälkeen?
Kuntakokeilun pääsihteeri Erja Lindberg ja kuntakokeiluhankkeet esittelevät parhaita käytänteitä
Keskustelupaneeli: Työllisyyden uudet uutiset
Panelisteina mm. eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen (kok.), kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.), kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto
Puheenvuoroja valtakunnan työllisyydestä
Kansanedustaja Juhana Vartiainen ja hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä
Seminaarin juontaa
Madventures-ohjelmasta ja Helsingin Sanomien kolumnistina tunnettu Riku Rantala
Seminaariin vapaa pääsy

Yrittäjä työllistää -juhlaseminaari Jyväskylässä 26.11.

On tullut aika muistaa ja juhlia yrittäjiä, jotka työllistävät haasteellisista ajoista huolimatta.
Yrittäjä työllistää -juhlaseminaarissa puhutaan yrittäjälle tärkeistä asioista:
Kilpailukyvystä, Arvoista, Markkinoinnista
Seminaarin avaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo koivisto.
Puhutaan talouden näkymistä ja siitä, miltä tulevaisuus näyttää: Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen
Yrittäjä on useasti ison kysymyksen äärellä: kumpi edellä - kilpailukyky vai arvot? Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen
Miten pienyrittäjät ovat selviytyneet tämän päivän haastavassa ajassa? Miten yhdistää innovatiivisuus, kilpailukyky, markkinointi ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta?
Kasvu Open -voittajat kertovat oman yrittäjätarinansa.
Markkinointi on useasti kaiken A ja O. Joskus se on niin vakava juttu, ettei paljon naurata. Vai naurattaako kuitenkin?
Stand up –esiintyjä Mikko Vaismaa tarkastelee asioita pilke silmäkulmassa.
Töihin!-palvelu palkitsee vastuullisia työllistäjiä
On musiikkia, on ruokaa, on verkostoitumista
Osallistumismaksu 80€.
Tervetuloa!

Suurten kuntakokeilujen viimeinen tapaaminen Tampereella

Tapaamisessa saimme kuulla mm.
- Missä mennään ja mitä on tullut tehtyä?”, pääsihteeri Erja Lindberg, Kuntaliitto
- Ajankohtaista työllisyydenhoidossa, Erikoisasiantuntija Tommi Eskonen, Kuntaliitto
- Millaisia verkkoja Suomessa ja Euroopassa työllisyydessä
kudotaan - tai pitäisi kutoa? Robert Arnkil
- Toiveikkuus voimavarana – ajatuksia tulevaisuuteen, Dosentti Marja-Liisa Manka
- Torikojuilla kuultiin kuntakokeilu-hankkeiden parhaista käytännöistä

Kuntakokeilussa on työllistetty ja kehitetty tulevaisuuden työllistämistä

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaista 40 % työllistyi

Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen Työllisyyden kuntakokeilussa on ollut yhteensä 2251 pitkäaikaistyötöntä asiakasta, joista noin tuhannen asiakkuus on päättynyt. Työllisyyden kuntakokeilun päättyneistä asiakkaista 40 % työllistyi ja heistä yli puolet yrityksiin avoimille työmarkkinoille. Ilman palkkatukea heistä työllistyi 152 henkilöä ja 258 palkkatuella. Joka viides kuntakokeilun asiakas on tarvinnut työkyvyn arviointipalveluita. Lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut yhteensä 402 henkilöä. Yritys- ja työnantajayhteistyötä on tehty hankkeen aikana lähes 1000 yrityksen kanssa.

Kuntien työllisyydenhoidon mallien valmistelu

Kuntakokeilun tärkein anti on ollut asiakastyössä saavutettujen tulosten lisäksi kuntien työllisyydenhoidon mallien kehittäminen ja se että kunnat ovat ottaneet vastuuta tulevaisuuden työllisyydenhoidosta.
Jyväskylässä on perustettu kaupungin elinkeinoyksikkö, johon työllisyyspalvelut sijoittuvat. Kuntakokeilu on ollut mukana kehittämässä työllisyyspalveluiden toimintatapoja Jyväskylässä.
Jämsässä on valmisteilla kunnan työllisyysohjelma, joka valmistuu syksyn aikana. Jämsässä on kehitetty TYP-toiminnan palveluprosessia, joka perustuu vahvaan paikalliseen verkostoon.
Muuramessa kuntakokeilu oli mukana valmistelemassa kunnan työllisyysohjelmaa, joka valmistui loppuvuodesta 2014. Työllisyysohjelman toimeenpano on käynnistynyt kuntakokeilun viimeisen toimintavuoden aikana mm. resursseja lisäämällä.

Kuntakokeilun aikana on kehitetty monia hyviä käytänteitä, mm.

• työnantaja- ja yritysyhteistyö (yritysyhteistyö ja työhönvalmennus)
• työkyvyn arviointi, joka toteutetaan kuntoutuspsykologin, kuntoutusohjaajatoiminnan ja konsultaatiolääkärin sekä ostopalveluiden avulla
• kuntouttava työtoiminta työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi
• palveluohjaus, joka sisältää palvelutarpeen arvioinnin ja palveluun ohjaamisen
• Huhtasuon osahankkeen kautta saatu kokemus matalan kynnyksen palvelusta
• jalkautuva lähipalvelumalli asiantuntijaresurssina (työkyvyn arviointi)
Työllisyyden kuntakokeilu on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä valtakunnallinen hanke. Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke on ollut valtakunnallisesti suurin kokeiluhanke. Tavoitteena on ollut etsiä ratkaisuja pitkään työttömänä olevien henkilöiden työllistymiseen ja luoda kunnille oma työllistymisen malli tehokkaan ja vaikuttavan yhteistoiminnan avulla. Kolmivuotisen hankkeen hallinnoijana on toiminut Jyväskylän kaupunki. Työntekijöitä kuntakokeilussa on ollut keskimäärin 30 henkilöä. Hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet Keski-Suomen Ely-keskus, Jyväskylän ja Jämsän kaupungit sekä Muuramen kunta. Kuntakokeilu päättyy vuoden 2015 lopussa.

Hankkeen tuloksia on esitelty median edustajille

Kutsuimme median edustajia kuulemaan kuntakokeilun tuloksista 2.9. Jyväskylään ja 3.9. Jämsään.
Saimme ihan mukavan määrän juttuja eri medioihin aiheesta, tässä alla linkkejä.
Kuuntele Työllisyyden kuntakokeilun tuloksista kertova juttu Radio Jyväskylä

Työttömien palvelutarpeen arviointi

Yksi osa kuntakokeilun palveluohjaajien työtä on ollut uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeita on kartoitettu hankkeen aikana usealla eri mallilla ja jokainen työntekijä on testannut itselleen parhaiten sopivaa tyyliä. Keskeistä arvioinnin tekemisessä on asiakkaiden henkilökohtainen palvelu, asiakkaan mielipiteen kunnioitus ja kokonaistilanteen huomioiminen sekä tarvittaessa yhteistyötahojen kuuleminen. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen suunnitelma tavoitteineen ja tarvittaessa heidät ohjataan eteenpäin tarkoituksenmukaisiin palveluihin.
Maanantaina 21.9. palveluohjaustiimi järjesti yhteistyössä TE-toimiston kanssa ensimmäisen ryhmäinfon, johon oli kutsuttu 32 yli 300 päivää työmarkkinatukea saanutta henkilöä kuulemaan TE-palveluista sekä kaupungin omista työllisyyspalveluista. Infon jälkeen työnhakijoille varattiin tarvittaessa henkilökohtainen tapaamisaika oman palvelutarpeensa arvioimiseksi yhdessä palveluohjaajan tai TE-asiantuntijan kanssa. Infon jälkeen oli varattu aikaa myös kysymyksille ja keskusteluille. Niin kaupungin kuin TE-toimistonkin palvelut herättivät paljon kiinnostusta.
Ryhmäinfojen lisäksi palveluohjaajille ohjautuu asiakkaita palvelutarpeen arviointiin edelleen myös ”perinteisiä” väyliä pitkin, eli TE-toimistosta, sosiaaliasemalta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. Huhtasuolla suurin osa asiakkaista on jo pidemmän aikaa tullut palveluun omaehtoisesti.

Jämsässä työllisyydenhoidon valmistelu etenee

Jämsän kaupungin työllisyysohjelma 2016-2018 valmistuu syyskuun aikana ja se viedään Jämsän kaupungin hallituksen iltakouluun lokakuun alussa ja myöhemmin lokakuun aikana valtuuston käsiteltäväksi. Jämsän kaupungin sosiaalityön tulosaluejohtaja Heikki Oksanen kommentoi, että kaupungin puolesta ollaan oltu kuntakokeiluun tyytyväisiä ja sitä pidetään onnistuneena hankkeena.
Jämsän kaupunki on saanut kuntakokeilusta tärkeän lisäresurssin asiakastyöhön. Lisäksi kuntakokeilun kautta on saatu hyvä kokemus siitä, kuinka paljon erilaisia palvelutarpeita työllisyydenhoitoon liittyy.

Tietokone työnhaussa -koulutusta jälleen tarjolla

Seuraava Tietokone työnhaussa –koulutus alkaa tiistaina 29.9.
Ilmoittautumiset Töihin!-palvelun työhönvalmentajille Eevalle, Janille, Jussille, Iirikselle tai Kaisalle.
Koulutuksen ohjelma

Kipinöitä työnhakuun 30.9.

Töihin!-palvelu järjestää Huhtasuon Kylätoimistolla Työnhaun teemailtapäivän keskiviikkona 30.9. klo 12.00-16.00.Tule keskustelemaan työhönvalmentajien kanssa ja saamaan vinkkejä omaan työnhakuusi kahvikupin äärellä.
Pohditaan yhdessä esimerkiksi seuraavia asioita:
- Mistä saan tukea työllistymiseen?
- Millainen on toimiva ansioluettelo?
- Miten kirjoitan hyvän työpaikkahakemuksen?
- Miten hyödynnän palkkatukea työllistymiseen?
- Mitä työkokeilu tarkoittaa?

TEM ja Kuntaliitto: Uusia tehokeinoja työttömyyden hoitoon on luvassa

TEMin ja Kuntaliiton tiedote

Töihin!-palvelu järjestää Työnhakumestariksi-koulutuksen

aika: 2.-3.9.2015 klo 8.30-15.00
paikka: Matarankatu 4, 1. krs MAT 100
Ohjelmassa mm.
- Mitä työnantajat odottavat työnhakijalta?
- Esiintyminen työnhaussa
- Miten ja mistä töitä haetaan?
- Työhaastatteluharjoitukset
- Yrittäjyys, oman yrityksen ja yrittäjyyden tarina
- Yritysvierailu
- Työelämätietous

Oman osaamisen markkinointi –koulutusta jälleen tarjolla

Töihin!-palvelu järjestää Oman osaamisen markkinointi –ryhmävalmennuksen 22.-23.9. klo 9-14, osoitteessa Matarankatu 4, Jyväskylä. Ryhmävalmennuksen teemana on oman osaamisen tunnistaminen, vahvuuksien löytäminen ja itsestä kertominen työnhaussa.
Päivän aikana löydät vastauksen mm. näihin kysymyksiin:
- Millaisia taitoja juuri minulla on?
- Miten teen positiivisen vaikutuksen työhaastattelussa?
- Miten erotun muista työnhakijoista?
- Miten tuon esiin osaamiseni?
Ryhmävalmennus sisältää ennakkotehtävän, ryhmätyöskentelyä, yksilötyöskentelyä, työhaastattelu-harjoituksen uudella tavalla, uusia näkökulmia omaan osaamiseen.
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 17.9. mennessä työhönvalmentajalle

Ajankohtaista Huhtasuon syksyssä

Kuntakokeilu ja sen osahanke Huhtasuolla päättyy tämän vuoden lopussa. Syksyllä toiminta jatkuu Huhtasuolla hiukan pienemmällä resurssilla.
Palveluohjaaja Anne Valppu-Vanhainen on siirtynyt toisiin tehtäviin ja sen vuoksi Huhtasuolla jatketaan yhden palveluohjaajan eli Timo Kiiverin voimin.
Timo jatkaa työtä kuntouttavan työtoiminnan parissa ja uudetkin työtoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita juttusille.
Timon tavoitat päivittäin Huhtasuon kylätoimistolta os. Nevakatu 1. Timon ollessa tienpäällä, jätä kylätoimistolle yhteydenottopyyntö tai soita Timolle P. 050 366 2556 ja sovi tapaamisesta.

Valtakunnallisen Työllisyyden kuntakokeilun seurantatutkimuksen loppuraportti on julkaistu

Valtakunnallisen työllisyyden kuntakokeilun seurantatutkimuksen (syksy 2013 – maaliskuu 2015) tehtävänä oli tutkia kuntakokeilussa kehitettyjä työllisyyden edistämiseen liittyviä palvelumalleja, asiakasvaikuttavuutta, julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyön ja kuntien roolin muutoksia pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämisessä ja työvoiman monialaisten palvelukeskusten (TYP) sijoittumista ja kehittämistä edellä mainittujen suhteen.
Lue seurantatutkimuksen loppuraportti
Oheinen linkki vie suoraan seurantatutkimuksen loppuraporttiin:

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmämuotoisten palveluiden pilotit käyntiin syksyn aikana!

Työtoiminnan määrällinen kasvu on jatkunut tasaisesti koko Kuntakokeilun ajan.
Yksilölliset työtoimintamahdollisuudet ovat edelleen keskiössä ja niitä mahdollisuuksia onkin tarjolla erittäin hyvin ja tehtäviä löytyy lähes alalle kun alalle.
Yksilöllisten työtoimintamahdollisuuksien rinnalle ollaan pilotoimassa ryhmämuotoisia palveluita. Ensimmäinen ryhmä käynnistyy Jyväskylän keskustan alueella 28.8..
Toinen ryhmä starttaa Huhtasuolla 4.9. ja Huhtasuon ryhmään on tällä hetkellä vielä tilaa! Myös maahanmuuttajille tullaan pilotoimaan oma ryhmä.
Ryhmäpalvelun aikana pyritään rakentamaan yksilöllisiä polkuja kohti työelämää.

Hyvää alkanutta syyskautta!

Suurin osa työntekijöistämme on palannut lomilta ja työn äärellä toimitaan jälleen!
Työllisyyden kuntakokeilu kestää vuoden loppuun saakkaa. Toiminta ja asiakastyö jatkuvat edelleen normaalisti.

Töihin!-palvelun uutiskirje

Kuntakokeilun sidosryhmätiedote

- Jämsässä valmistellaan parhaillaan työllistämisohjelmaa
- TYP-verkoston muodostuminen Keski-Suomessa (tilannekatsaus 10.6.)
- Ajankohtaista Työllisyyden kuntakokeilussa
- Työkyvyn arvioinnin malli täydentyi konsultaatiolääkärin palvelulla
Työllisyyden kuntakokeilu toivottaa aurinkoista kesää!

Voimat varoiksi - kunnat työllisyyden hoidon keskiössä -seminaari 27.11. Jyväskylän Paviljongissa

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen avaa seminaarin. Luvassa kiinnostavia puheenvuoroja valtakunnan työllisyydestä. Puhujina mm. kansanedustaja Lauri Ihalainen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Mitä kuntakokeilussa saatiin aikaan ja mitä seuraavaksi: valtakunnallinen kuntakokeilun päätösseminaari.

Yrittäjä työllistää -seminaari 26.11. Jyväskylän Paviljongissa

Teemana Kilpailukyky-Arvot-Markkinointi. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto avaa seminaarin. Kiinnostavia puheenvuoroja: mm. Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja Kasvu Open –voittajat. Vastuullinen työllistäjä –palkitseminen. Juhlapäivällinen ja stand up -esiintyjänä Mikko Vaismaa.

Oman osaamisen markkinointi -koulutus

Töihin!-palvelu järjestää oman osaamisen markkinointi –ryhmävalmennuksen 16.6.2015 klo 9-15 osoitteessa Matarankatu 4. Ryhmävalmennuksen teemana on oman osaamisen tunnistaminen, vahvuuksien löytäminen ja itsestä kertominen työnhaussa.
Päivän aikana löydät vastauksen mm. näihin kysymyksiin:
- Millaisia taitoja juuri minulla on?
- Miten teen positiivisen vaikutuksen työhaastattelussa?
- Miten erotun muista työnhakijoista?
- Miten tuon esiin osaamiseni?
Ryhmävalmennus sisältää ennakkotehtävän, ryhmätyöskentelyä, yksilötyöskentelyä, työhaastattelu-harjoituksen uudella tavalla, uusia näkökulmia omaan osaamiseen. Ryhmäkooksi on suunniteltu 8-12 hlöä.
Koulutuksessa tarjotaan aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas on omakustanteinen.
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 9.6. mennessä työhönvalmentaja Niinalle (niina.sapattinen@jkl.fi)

Hankemessut Keski-Suomen TE-toimistossa

Hankemessut Te-toimistossaKeski-Suomen TE-toimistossa järjestettiin 18.5. hankemessut, joihin oli kutsuttu työllisyydenhoidon hankkeita esittäytymään TE-toimiston kutsumille asiakkaille.
Töihin!-palvelusta paikalla edustivat Anne ja Iiris. Tapahtumassa esiteltiin Töihin!-palvelua ja käytiin keskusteluja asiakkaiden kanssa. Mukava viikonaloitus, kommentoivat iloiset naiset!

Jämsässä oltiin tyytyväisiä kuntouttavaan ryhmätoimintaan

Tiistaina 5.5. vietettiin Jämsässä kuntouttavan työtoiminnan viimeistä ryhmäkertaa. Ryhmäläiset kiittelivät ohjaajia Merjaa, Eevaa ja Elinaa siitä, että ohjelmassa oli hyvin huomioitu heidän toiveensa ja kiinnostuksenkohteensa. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmään osallistui yhteensä 9 henkilöä, joista kaksi on työllistynyt Jämsän työllisyyspalveluiden kautta jakson aikana. Lopuksi sovittiin ryhmäläisten kanssa jatkosuunnitelmista ja esiteltiin erilaisia jatkopolkuja.

Onnistuneita työllistämistarinoita

Suur-Jyväskylä-lehti sivu 12: http://www.surkkari.fi/pdf/

Suur-Jyväskylä-lehti sivu 19: http://www.surkkari.fi/pdf/2015/201511_ke/index.php

Työnhakumestariksi!

Töihin!-palvelun Työnhakumestariksi-koulutuspäivät käynnistyivät yrittäjä Samuli Sorsan puheenvuorolla "Mitä työnantajat odottavat työnhakijalta?".
Kaksipäiväisen koulutuksen aikana perehdytään työnhakuun, työnhakupapereihin työhaastatteluun, yrittäjyyteen, työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä käydään yritysvierailulla. Koulutukseen osallistuu 25 henkilöä.

Työkokeilu onnistui ja asiakas työllistyi

24-vuotias nuori mies tuli Töihin!-palvelun asiakkaaksi 3. sektorilta loppuvuonna 2014. Asiakkaalla on puusepän ja pintakäsittelijän ammattitutkinnot ja hän kaipasi apua työnhakuun ja kontaktien löytämiseen.Valmennustapaamisissa hiottiin asiakkaan cv:tä ja tehtiin työhakemuksia. Samaan aikaan yritysyhteistyön kautta tuli avoimeksi paikka puualan tehtaaseen. Yritykseen laitettiin cv, hakemus, portfolio sekä työhönvalmentajan suositus.

Asiakas pääsi työhaastatteluun, jossa sovittiin 1kk työkokeilusta, jonka jälkeen töitä voisi olla noin puoleksi vuodeksi.Työkokeilukuukausi meni nappiin, asiakas työllistyy toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella nk. kovalla rahalla. Suuri kiitos työnantajalle, joka antoi mahdollisuuden työllistymiseen ja onnea asiakkaalle, joka lyhyessä ajassa vakuutti osaamisellaan!

Tämä on yksi monista onnistuneista työllistämistarinoista, joita toivotaan edelleenkin tulevaisuudessa runsaasti lisää!

Lahdessa suurten kaupunkien kuntakokeilutapaamisessa

Kuntakokeilutapaamisessa LahdessaLahdessa järjestettiin 16.-17.4. Työllisyyden kuntakokeilun suurten kuntakokeilukaupunkien tapaaminen, johon Jyväskylän väki osallistui. Lahdessa kuultiin useita esimerkkejä siitä, kuinka työllisyyspalvelut on järjestetty suurissa kaupungeissa ja miten työllisyydenhoito tullaan järjestämään tulevina vuosina. Kaupunkien vastuu työllisyydenhoidon toimijana on kasvamassa ja monessa yhteydessä korostettiin sitä, että työllisyydenhoito tulisi nähdä koko kaupungin yhteisenä asiana – ei ainoastaan työllisyyspalveluiden.

Elämänmakua Huhtasuon ryhmätoiminnasta!

Huhtasuolla käynnistyi kuntouttavan työtoiminnan ryhmä nro 2 huhtikuun alussa. Ryhmä kokoontuu 12 kertaa, joten loppukahvit juodaan juhannusviikolla. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa neljä tuntia kerrallaan.
Ryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä. Ryhmäläiset ovat itse vahvasti rakentamassa sisältöä oman näköisekseen, joten toiveitakin toteutetaan. Luvassa on liikkumista hyvinvoinnin äärellä, tutustumisia eri kohteisiin, keskustelua työstä ja elämästä…
Ryhmän aikana kuntakokeilun palveluohjaaja on tiiviisti mukana ja tarkoituksena on mm. työttömyyden katkaisun lisäksi rakentaa jatkopolkuja jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan. Ryhmä on kokoontunut nyt kahdesti ja tunnelmat ovat olleet reippaat sekä iloiset!

Jämsän Työllisyyspalvelut mukana REKRY-tapahtumassa

Jämsän rekry-tapahtumassaJämsän Työllisyyspalveluista Ari Haggren oli yhdessä Jämsän TE-toimiston Teija Kunnarin kanssa yhteisellä esittelypisteellä Jämsän Rekry-tapahtumassa viime viikolla. Ennen tapahtumaa kontaktoitiin työnantajia ja koottiin Jämsän alueelta 100 työpaikkaa, jotka ovat parhaillaan avoinna. Tapahtumassa oli Arin sanoin innostunut ilmapiiri!

Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut perehtyi opinnollistamiseen

Kuntakokeilun työntekijöitä kävi Bovallius opistolla Ammattiosaamista välityömarkkinoilla -hankkeen Pia-Leena Salon luona perehtymässä opinnollistamiseen ja sen työkaluihin. Asiakkaiden kannalta opinnollistaminen tarjoaa keinon tuoda työtoimintajaksojen aikana hankittu osaaminen näkyväksi ja toisaalta vastaa osaltaan myös työtoiminnan laadulliseen kehittämiseen. Osaamistodistusta voidaan hyödyntää suoraan työnhaussa tai osana tulevia ammatillisia opintoja.

Ohjaamo-hanke käynnistyi Jyväskylässä

Jyväskylässä järjestettiin valtakunnallisen Ohjaamo-hankkeen aloitusseminaari, jossa paikan päällä oli muutama kuntakokeilun työntekijä mukana. Ohjaamo-hankkeita koko valtakunnassa on yhteensä 14, joista Jyväskylän seudun hanke on yksi. Ohjaamo-hanke on käynnistynyt maaliskuun alussa.
Ohjaamo on ns. yhden luukun, monialainen ja matalan kynnyksen ohjauksen palvelupiste, jossa nuori saa tukea, neuvontaa ja ohjausta oman elämän hallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen.

Tietokone työnhaussa

Kuntakokeilun Töihin!-palvelussa kehitetään jatkuvasti uusia toimintatapoja. Uusimpana ryhmävalmennuksen muotona on pienryhmänä toteutettava Tietokone työnhausssa-koulutus, joka on järjestetty alkuvuoden aikana kaksi kertaa. Koulutus on kestänyt neljä iltapäivää, jolloin on konkreettisesti harjoiteltu tietoteknisiä taitoja, kuten tekstinkäsittelyä, sähköpostin käyttöä ja työpaikkojen hakua internetistä. Koulutus on tarkoitettu niille työnhakijoille, joille tietokoneen käyttö on vieraampaa.
Koulutuksesta on saatu hyvää palautetta ja kokemuksia, joten jatkoa on luvassa!

Vuoden 2014 vuosikertomus on ilmestynyt

"Vuosikertomuksessa 2014 esitellään laajasti niitä käytännön toimia, joita kuntakokeilussa on tehty. Toiminta kattaa niin yritys- ja työantajayhteistyötä, palveluohjausta ja kuntouttavaa työtoimintaa kuin työkyvyn arviointia. Kaikki mainitut palvelut kuuluvat kunnan työllisyyspalvelujen kokonaisuuteen.
Jokaisen työttömyydestä kertovan tilastoluvun takana on ihminen ja tarina. Vuosikertomuksen sivuilla on esitelty tarinoista muutama." Hankepäällikkö Harri Halttunen kuvailee kuntakokeilun vuosiraportin alussa.

Työllisyyden kuntakokeilun vuosikertomus

Töihin!-palvelun vuosikertomus

Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen työkokous

Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut järjestivät yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Laukaan kunnan kanssa kuntouttavan työtoiminnan maakunnallisen työkokouksen 10.2.15. Paikalle saapui satahenkinen yleisö Keski-Suomen eri kunnista sekä Pirkanmaalta ja Varkaudesta. Työkokouksen osallistujat työskentelevät kuntouttavan työtoiminnan parissa joko kunnan tai TE-toimiston työntekijöinä tai kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajina.
Työkokouksen teemoina olivat työturvallisuus ja kuntouttava työtoiminta sekä kuntouttavan työtoiminnan muutokset lainsäädännön, työntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. Tilaisuudesta on saatu positiivista palautetta ja uusi työkokous on jo suunnitteilla ensi syksyksi.

Työllistäminen 2015 -seminaari kokoaa työllisyystoimijat yhteen

Finlandia-talolle on 3.2. kokoontunut noin 100 työllisyyspalvelujen asiantuntijaa sekä alalla työskenelevää henkilöä ympäri Suomea. Menossa on kaksipäiväinen Työllistäminen 2015 -seminaari. Puhutaan työllistämisestä, palkkatukiuudistuksesta, kuntakokeilusta, aktivoinnista ja arvioinnista. Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen kuntakokeilua edustavat Harri, Anu, Leena-Kaisa, Eeva ja Mika. Matkassa mukana ovat myös Jyväskylän kaupungilta vastuualuejohtaja Anssi Niemelä, Muuramen sosiaalityön johtaja Auli Lepoaho sekä Jämsän kaupungin tulosalueen johtaja Heikki Oksanen.

Kuntakokeilun kuulumisia sidosryhmätiedotteessa

Työllisyyden kuntakokeilun viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt. Sidosryhmätiedotteesta voit lukea kuntakokeilun kuulumisia Töihin!-palvelu Jyväskylän ja Muuramen, Jämsän työllisyyspalveluiden ja ohjaus-ja kuntoutuspalveluiden näkökulmista. Lisäksi Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kertoo Muuramen työllisyydenhoidon strategian valmistelusta ja valtakunnallisen kuntakokeilun pääsihteeri Erja Lindberg näkemyksiään kuntakokeiluiden etenemisestä.

Kuntakokeilun viimeinen toimintavuosi käynnistyi

Kuntakokeilun hankepäällikön mietteitä viimeisen hankevuoden alussa :

Kunnissa kiinnostus työllisyydestä, työttömyydestä ja työllisyydenhoidon keinoista on kasvanut koko kuntakokeilun ajan. Siihen on vaikuttanut sekä työttömien määrän jatkuva kasvu että tarve ihan vakavasti miettiä uusia keinoja. Työllisyyden kuntakokeilu on oikeastaan työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton yhdessä perustama ”kenttäolosuhteissa” toimiva laboratorio uusien keinojen etsimiseen ja niiden käytännön soveltamiseen.

Vuosi 2015 on vuosi, jolloin mitataan kuntakokeilu-nimisen laboratorion tuloksia. Lopulliset tulokset nähdään vasta sitten, kun kunnat ovat tehneet ratkaisut hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisesta. Jyväkylän, Muuramen ja Jämsän hankkeessa on monta hyvää käytäntöä odottamassa kuntien päätöksiä. Jyväskylässä tämänhetkinen tilanne on kutkuttava. Kaupunki on päättänyt perustaa konsernihallintoon elinkeinoyksikön. Ihan lähipäivinä kuullaan uutisia siitä, mitä uusi yksikkö tulee tekemään. Muuramessa on valmistunut uunituore työllisyysohjelma. Ohjelma antaa vahvan perustan jatkotoimille. Jämsän osahankkeessa kehitetty seinätön TYP on päätöksiä vaille valmis pohja monialaisen yhteispalvelun rakentamiseen. Hankkeessa kehitetyn työkyvyn arviointimallin juurruttamistyö on Jyväskylässä etenemässä hyvää vauhtia. Samoin on hahmottumassa työnantajapalvelujen tulevaisuus. Odotettavissa on siis varsin mielenkiintoinen vuosi.

29.1.2015 Harri Halttunen

hankepäällikkö, Työllisyyden kuntakokeilu

Tietoa ja materiaalia työllistämisen tuista yrittäjille

Yrittäjäjärjestöt, Töihin!-palvelu ja Nuorille töitä -projekti järjestivät tietoiskutilaisuuden yrittäjille työllistämisen tuista Matarankatu 4:ssä 25.9. Aiheina olivat palkkatuki, nuorten työllistäminen, oppisopimuskoulutus, Jyväskylä-lisä sekä Kanto-hankkeen ja Töihin!-palvelun palvelut. Tilaisuus veti paikalle yhteensä 70 osallistujaa. Tarvetta tiedolle työllistämisen tuista siis on. Yleisöltä tuli runsaasti eri tukimuotoihin liittyviin kokemuksiin liittyviä kommentteja ja kysymyksiä. Tilaisuuden materiaalit

Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaari 19.9. kokosi yhteen maakunnan työllisyydenhoidon vaikuttajia ja tekijöitä

Jämsän Himos Areenalla 19.9. järjestettyyn Keski-Suomen kuntien työllisyysseminaariin osallistui noin 140 maakunnan työllisyydenhoidon vaikuttajaa ja tekijää. Tilaisuudessa keskustelua herätti mm. tulevien Työvoimanpalvelukeskusten asiakasryhmän ja TE-toimiston 3. palvelulinjan asiakasryhmän päällekkäisyys. TE-toimiston puheenvuorossa kerrottiin, että yhteistyötä välityömarkkinoiden kanssa kehitetään, jotta palveluihin saadaan portaittaisuutta ja selkeämpää työnjakoa. Suurin haaste TYPille on yritysyhteistyö. Kuntaliiton apulaisjohtaja Reijo Vuorento kertoi kuntien kasvavasta roolista työllisyydenhoidossa ja peräänkuulutti mentaliteettia, jonka mukaan jokaisen on tehtävä jotain yhteiskunnallisen tuen saamiseksi. Työ tulisi jakaa entistä useamman kesken ja entistä joustavammin. Hän kiitteli kuntien osuutta säästötalkoissa.

Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kertoi työllisyydenhoidosta osana kuntastrategiaa. Muuramessa elinkeino- ja mainestrategia ohjaa kunnan toimintaa käytännössä. Ranta-aho ei valita kunnan vastuun kasvamisesta, koska työllisyys on kaikkien yhteinen asia. Muuramen lääke on kunnanjohtajan koordinoima aktiivinen elinkeinopolitiikka, työttömien ryhmän analysoiminen ja palveluiden tarjoaminen kohdennetusti. Lisäksi tialisuudessa puhuttiin Teos-työryhmän työstä, jonka tarkoitus on keskittää sosiaalihuollollista sääntelyä yhteen lakiin. Lakien yhtenäistämisessä on työllisyydenhoidon ja osallistamisen kannalta tärkeää muutokset kuntouttavassa työtoiminnassa. Keskeistä on, että nykyisen kaltaisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa voidaan käyttää osallisuutta ja toimintakykyä tukevana toimintana pitkäkestoisesti. Lopuksi Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän kuntakokeilun hankepäällikkö ja kuntoutuspsykologi kertoivat Jämsän Seinätön TYP -mallista, joka kiinnosti erityisesti työkykyarvioiden osalta. Leena-Kaisa demonstroi, kuinka mittaviin aineellisiin ja henkisiin säästöihin päästään työkykyarvioilla.

Yritysyhteistyö TE-toimiston asiantuntijan kanssa toimii Jämsässä

Jämsän työllisyyspalveluissa yritysyhteistyötä tehdään yhdessä TE-toimiston yritysasiantuntijan kanssa. Jämsän alueen yritysasiantuntija Teija Kunnari ja yrityskoordinaattorimme Ari pitävät palavereja kuukausittain, käyvät yhdessä yrityksissä, vaihtavat tietoa avoimista työkokeilu-, palkkatuki- ja työpaikoista ja jakavat osaamistaan ja kertynyttä tietoutta Jämsän yrityskentästä ja yrittäjille suunnatuista palveluista keskenään. Teija paneutuu yritystapaamisissa TE-palveluiden ja ELYn yrittäjäpalveluihin ja Ari kuntakokeilun tarjoamiin mahdollisuuksiin.

He pitävät yhteistyötään hedelmällisenä, sillä palvelujen tarjoaminen näyttäytyy työnantajien suuntaan suunnitelmallisena ja hallittuna. Laaja palvelupaletti luo positiivista mielikuvaa työnantajien suuntaan sekä Jämsän työllisyyspalveluista että TE-palveluista.

Kuntakokeilun kehittämistyöpaja 21.8.2014

Asiantuntijakokoonpano pohti perjantaina 21.8. Keski-Suomen paikallislähtöistä työllisyyttä edistävää kumppanuusmallia kuntakokeilun kehittämistyöpajassa. Pajan antia hyödynnetään valtakunnallisen kuntakokeilun seurantatutkimuksessa ja hankkeen jatkotoiminnassa. Torstaina vastaava työpaja järjestettiin Keuruulla.

Mukana pajassa olivat edustettuina Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän sekä Keuruun kuntakokeiluhankkeiden lisäksi TYP, kuntien työllisyydenhoito, Oppisopimuskeskus, Sovatek, Katulähetys, KK Kunto, Keski-Suomen sote-hanke ja KYT. Työnantajanäkökulmaa edustavat kolme yrittäjää: Juhlatalo Juurikkasaaresta, Seikkailupuisto Peukkulasta ja Ravintola Patapirtistä Jämsästä. Työpajan tarkoituksena on luoda yhteistä kuvaa siitä, millainen kuntakokeilun edistämä paikallinen työllisyydenhoidon kumppanuus 2.0. on alueelle syntymässä.

Tulevat mallit riippuvat paljon tulevista kunta-, sosiaali- ja terveysalaa koskevista ratkaisuista ja ovat nimenomaan paikallisia. Kaikkialla on lopulta yhtä olennaista saada yhteistyöverkosto puhumaan samaa kieltä ja puhaltamaan yhteen hiileen. Tarvitaan yhteinen tavoite. Tiedonkulku on olennaista eri alueiden välillä hyvin käytäntöjen jakamisessa. Myös työnantajille on edelleen saatava jaettua tietoa ja positiivisia kokemuksia työllistämisestä.

Keskusteluissa muistutettiin mm., että työttömät ovat keskivertokansalaisia. On päästävä eroon ajatuksesta, että se on automaattisesti jokin vika tai sairaus. Jyväskylälle ehdotettiin entistä syvällisempää paneutumista sosiaalisiin kriteereihin kaupungin hankinnoissa. Tarvitaan jalkautuvaa palvelua yrityksiin tiedonvälityksessä. Yhteistyö TE-palveluiden vastaavien palveluiden kanssa toimii hienosti esimerkiksi Jämsässä.

Töihin!-palvelun puolivuotisraportti 2014

Miten Töihin!-palvelun ensimmäinen puolisko vuodesta 2014 on sujunut? Kaikkea etukäteen suunniteltua ei ole pantu toimeen, mutta tilalle on tullut paljon muuta. Lue lisää täältä.

Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014

Varaa allakkaan: Yrittäjä työllistää -seminaari 1.12.2014. Seminaarissa mm. raikkaita ideoita johtamiseen ja jaksamiseen, sujuvuutta vuorovaikutukseen, tehokasta ja monipuolista verkostoitumista, puhtia kasvuun ja menestykseen, vastuullinen työllistäjä -palkitseminen, juhlapäivällinen. Tilaisuuden yhteydessä palkitaan Työllisyyden kuntakokeilun Töihin!-palvelun työnantajakumppaneita Vastuullinen työllistäjä -kunniakirjalla.

Linkki seminaarikutsuun https://cross.media.fi/TPSeminaari2014.

Kuntakokeiluväki kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.

Kuntakokeiluväkeä eri puolilta Suomea kokoontui Tallinnaan 2.-3.6.2014. Reissulla tutustuttiin Viron parlamenttiin Riigikoguun, seurattiin hetki pääministerin kyselytuntia, saatiin mielenkiintoinen keskusteluhetki Viron konservatiivipuolueen kansanedustajan kanssa, kuultiin Viron työllisyystilanteesta ja -politiikasta Sosiaaliministeriössä sekä jaettiin hankekokemuksia Teletornissa.

Kesäterveiset sidosryhmille!

Kuntakokeilun sidosryhmätiedote on luettavissa täältä. Otsikoissa mm.: Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä, Sosiaaliasemalla kuntakokeilun palveluille suuri kysyntä, Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutosaikeet huolestuttavat kunnissa ja Töihin!-palvelun palautekyselyn antia.

Työttömien työkyvyn arvioinnissa tarvitaan koulutusta ja yhteistyötä

Työllisyyden kuntakokeilu järjesti 9.5. Jyväskylässä työttömien työkyvyn arvioinnin koulutus- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa nousi esiin tarve kouluttaa erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia työ- ja toimintakyvyn tehokkaaseen arviointiin. Toimivien palvelujen aikaan saamiseksi tarvitaan myös organisoitua moniammatillista yhteistyötä eri alojen välillä.

Terveydenhuoltohenkilökunta kokee ajanpuutteen haittaavan ja jopa estävän tarpeeksi kokonaisvaltaisen perehtymisen asiakkaan tilanteeseen työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi luotettavasti. Tällöin taas saattavat jopa lievät kehitysvammat jäädä huomaamatta ja asiakasta pyöritetään turhaan tilanteeseen sopimattomissa palveluissa vuosikausia. Jos ihmisellä ei ole kykyä suunnata työelämään ja häntä sinne silti kerta toisensa jälkeen ohjataan, jatkuvat epäonnistumisen kokemukset ja pettymykset voivat johtaa terveydentilan huonontumiseen entisestään. Lisäksi julkisia varoja kuluu suuret määrät hukkaan, kun sopimattomista palveluista ei kukaan hyödy. Toimivasta työttömien työkyvyn arvioinnista hyötyvät paitsi asiakas itse, myös kunta ja sitä mukaa koko yhteiskunta niin inhimillisesti kuin rahallisestikin, kun ihmisiä saadaan ohjattua tarpeenmukaisiin palveluihin ja oikeille tulonlähteille.

Tilaisuuteen osallistui yksi lääkäri ja lukuisia muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä kuntakokeilukunnista ja lähialueilta sekä KELAn ja TE-toimiston edustajat. Pääpuhujana oli pitkän linjan työ- ja toimintakyvyn asiantuntija Lapin ylilääkäri ja kuntoutuslääkäri Raija Kerätär. Kuntakokeilu ottaa asiakseen järjestää yhteistyötä eri toimijoiden välillä työkyvyn arvioinnin palveluiden organisoimiseksi.

Miten työnhakijan ohjaaminen oikeastaan toimii?

Mitä työhönvalmentaja oikeastaan tekee ohjatessaan työnhakijaa? Minkälaisia vaiheita valmennusprosessissa on? Minkälaisia rooleja työhönvalmentajalla on suhteessa asiakkaaseensa? Muun muassa näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin perehtyy Ella Valveen ja Eeva Erkkilän ansiokas erityispedagogiikan pro gradu -työ (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, 2013). Tutkimuksen etnografinen osuus on tehty seuraamalla Jyväskylän Töihin!-palvelun työhönvalmentajia työssään.

Työ on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosta. Tiivistettyyn artikkeliin voi tutustua täällä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta