Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö

Kiinnostaako tuki- ja/tai sijaisperhetoiminta?

Tulossa vuoden 2017 valmennuksia

  • Sijaisperheille PRIDE-valmennus
  • Tukiperheille
  • Sijaishoitajille

Kokoamme parhaillaan jo syksyn 2017 valmennusryhmiä. Ota yhteyttä ja kysy lisää puh. 014 266 3525.

PRIDE-valmennus

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö Facebookissa

Katso myös www.sijaisvanhemmaksi.fi

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö on alueellinen lastensuojelun erityisyksikkö, joka antaa sijaishuollon palveluja 23 keskisuomalaiselle kunnalle. Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön toiminta rahoitetaan kuntarahoituksella. Toimintaa hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikköön kuuluu 4 sosiaalityöntekijää, sihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä. Yksikön työntekijöiltä odotetaan koulutuspätevyyden lisäksi vahvaa lastensuojelun ammattitaitoa ja lastensuojelun työkokemusta lisäkoulutuksineen. Kaikilla yksikön sosiaalityöntekijöillä on sijais- ja adoptioperheiden sekä sukulaissijaisperheiden valmentajakoulutus.

Yksikön tehtävänä on tarjota kunnille laadukkaita, lapsilähtöisiä, tasapuolisia sekä kuntataloudellisesti edullisia sijaishuollon palveluita. Yksiköllä on vahvaa sijaishuollon erityisasiantuntijuutta. Yksikön sosiaalityöntekijät etsivät lapsen tarpeiden mukaisen sijaishuoltopaikan. Yksikkö valmentaa tuki-ja sijaisperheet, ja kartoittaa luvanvaraiset ammatilliset perhekodit ja lastensuojelulaitokset. Sijoituspaikan valinta perustuu lapsen ja nuoren tarpeisiin sekä sijoituspaikan vahvuuksiin. Sijoitustyöskentely tapahtuu yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa, sosiaalityöntekijöiden ja muiden lapsen elämään liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Sijoitusten tuki-ja seurantatyöskentely järjestämisestä päävastuu on sijoittavalla kunnalla.

Lisäksi yksikkö järjestää tuki-ja sijaisperheille ja lastensuojelun työntekijöille koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota. Aktiivisella tiedottamisella pyritään herättämään kiinnostusta tuki-ja sijaisvanhemmuutta kohtaan. Sijaishuollon tukimuotoja toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä kuntien ja alan järjestöjen kanssa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje