Suoraan sisältöön

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö on alueellinen lastensuojelun erityisyksikkö, joka antaa sijaishuollon palveluja 24 keskisuomalaiselle kunnalle. Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön toiminta rahoitetaan kuntarahoituksella. Toimintaa hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Yksikön tehtävänä on tarjota kunnille laadukkaita, lapsilähtöisiä, tasapuolisia sekä kuntataloudellisesti edullisia sijaishuollon palveluita. Yksiköllä on vahvaa sijaishuollon erityisasiantuntijuutta.

Henkilöstöresurssit ja osaaminen

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikköön kuuluu 4 sosiaalityöntekijää, sihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä. Yksikön työntekijöiltä odotetaan koulutuspätevyyden lisäksi vahvaa lastensuojelun ammattitaitoa ja lastensuojelun työkokemusta lisäkoulutuksineen. Kaikilla yksikön sosiaalityöntekijöillä on sijais- ja adoptioperheiden sekä sukulaissijaisperheiden valmentajakoulutus.

Ajankohtaista Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikössä

Infotilaisuus perhehoidosta kiinnostuneille perheille
keskiviikkona 22.4. klo 17–19 Mattilan perhetukikodilla Jyväskylässä,
osoitteessa Mattilankatu 9.

Tilaisuudessa kerrotaan perhehoidon erilaisista mahdollisuuksista, sijais- ja tukiperheenä toimimisesta sekä näihin liittyvistä valmennuksista ja koulutuksista.

Sijaisperheitä tarvitaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille lyhyt- ja pitkäkestoiseen lastensuojelun perhehoitoon, kehitysvammaisten lasten lyhyt- ja pitkäkestoiseen perhehoitoon sekä tukiperheiksi ja sijaishoitajiksi.

Tervetuloa kuuntelemaan, kiinnostumaan ja keskustelemaan aiheesta.

Llisätietoa
p. 040 832 2613 (lastensuojelun perhehoito)
p. 014 266 2493 (kehitysvammaisten lasten perhehoito)

Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö ja Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi –pilotti

www.jyvaskyla.fi/vammaiset
www.sijaisvanhemmaksi.fi

Uusien sijaisvanhempien valmennuskurssi käynnissä
Ennen valmennuskurssille osallistumista perheiden odotetaan täyttävän heille toimitetut esitietolomakkeet. Uusia sijaisvanhempia myös tavataan heidän kotonaan ennen kurssin alkua.
Lisätietoja sosiaalityöntekijä Riitta Siekkinen, p. 050 5703368, riitta.siekkinen(at)jkl.fi

Pride-valmennus

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta