Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Sosiaalipalvelut » Asuminen ja asumisen tuki » Tukipalvelut » Vammaisten henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu

Kuka saa henkilökohtaista apua?

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle, jonka tarkoitus on auttaa häntä omien valintojen toteuttamisessa. Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaisen avustajan työhön kuuluu avustaminen

 • päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaisen avun järjestämiselle on edellytyksenä, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa ja näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla.

Palvelutarve

Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarvetta yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän perheen tai muun lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin arviota vamman tai sairauden aiheuttaman haitan pysyvyydestä. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Palvelun suunnittelu

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella palvelusuunnitelmassa oleviin tietoihin tukeutuen.

Hakeminen

Palvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä hakemuslomakkeella. (Hakemus henkilökohtaisesta avusta)

Maksut

Henkilökohtainen apu on maksuton palvelu käyttäjille. Vammaisen henkilön toimiessa työnantajana, kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset kohtuulliset kustannukset.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen

Henkilökohtainen apu toimii pääasiassa työnantajamallilla, jolloin vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana sillä viikko- tai kuukausituntimäärällä, mikä hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty. Vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen avustajan ja toimii avustajan työantajana. Toisinaan henkilökohtainen apu voi toimia siten että vaikeavammainen saa kunnan järjestämää tai hankkimaa apua.

Lisätietoja antavat sosiaalityöntekijät

Henkilökohtaisen avun palveluohjaus, neuvonta ja avustajien välitys

Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja on tukena henkilöille, jotka ovat saaneet vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun päätöksen ja toimivat työnantajamallilla henkilökohtaisen avustajan työnantajana.

Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja auttaa tarvittaessa työnantajuuteen liittyvissä tehtävissä:

 • avustajan hankinnassa ja haastattelussa
 • työsopimuksen teossa
 • työaikasuunnittelussa
 • palkan maksussa
 • vero/sotu maksuissa sekä
 • kausi- ja vuosi-ilmoituksen teossa verohallinnolle

Henkilökohtaisen avun palveluohjauksen ja neuvonnan palveluohjaaja välittää uusia avustajia, esihaastattelee heitä, välittää valikoituja avustajia vammaisille henkilöille sekä ohjaa ja neuvoo molempia osapuolia työsuhteen eri vaiheissa.

Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja

Mari Mäkelä, yhteydenotot arkisin klo 9.00-12.00 puh. 014 266 3906 (tekstiviestit 050 511 1468)
henkilokohtainen.apu@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje