Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Sosiaalipalvelut » Asuminen ja asumisen tuki » Tukipalvelut » Vammaisten asumisen tukipalvelut

Vammaisten asumisen tukipalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään yhdessä palvelutarpeen selvitys. Avun, tuen ja kuntoutuksen muodot kirjataan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma. Päätökset palveluista tehdään erikseen.

Vammaispalveluista saat lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä.
Soittoaika sosiaalityöntekijöille ma–pe klo 11–12.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus: Sosiaalityöntekijä puh. 014 266 3957, arkisin klo 9-12

Vammaispalvelulaki ja -asetus (Finlex)

Vammaisten asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Lue lisää

Palveluasuminen

Lue lisää

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvaukset koneista ja laitteista ovat vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraisia. Esimerkiksi autoavustusta haettaessa tarkistetaan ensisijaisen lainsäädännön perusteet (autoveronpalautus).
Jyväskylän kaupungissa tuki on kohdennettu ensisijaisesti vaikeavammaisille henkilöille. Korvaus on yleensä puolet hankintahinnasta.

Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.
Päivätoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy.

Lue lisää

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen sekä hänen ja hänen perheensä tukeminen. Kurssitoimintaa kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon, Kelan ja eri vammaisjärjestöjen kanssa. Sopeutumisvalmennus on vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraista. Jyväskylän kaupungin sopeutumisvalmennus kohdennetaan ensisijaisesti vaikeavammaisten henkilöiden viittomakielen kotiopetukseen ja liikkumistaidon ohjaukseen.

Tulkkipalvelut

Puhe-, kuulo- ja kuulonäkövammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kela vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain mukaisesti. Kelan sivulta löytyy lisätietoa tulkkauspalveluista.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje