Suoraan sisältöön

Perheneuvolan ryhmät

Perheneuvolassa toimii erilaisia ryhmiä lasten ja perheiden auttamiseksi. Ryhmissä voi jakaa kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja näin löytää uusia selviytymisen keinoja. Ohjaajina toimivat alan ammattilaiset, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Maksuttomat ryhmät ovat tarkoitettu alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille. Ryhmät kokoontuvat perheneuvolan tiloissa, Väinönkatu 6, 3 kerros.

Ryhmiin ilmoittautuminen
 • Ilmoittautumiset ja lisätiedot perheneuvolasta p. 014 266 3590.
TAHDOLLA JA TAIDOLLA - parisuhteen parhaaksi
 • Parisuhteen kehittämiseksi parisuhteestaan kiinnostuneille pareille
 • Sisältää alustuksia ja oman kumppanin kanssa tehtäviä harjoituksia
 • Kaksi kertaa vuodessa, talvella ja syksyllä käynnistyvät ryhmät sisältävät 3 tapaamiskertaa, joista 2 arki-iltana ja yksi lauantaina
 • Seuraava ryhmä alkaa syyskuussa 2015
EROSEMINAARI -jälleenrakennus eron jälkeen
 • Suomalainen eroseminaarin tavoitteena on auttaa aikuisia selviytymään erokriisistä mahdollisimman hyvin työstämällä eroon liittyviä tunteita
 • Eronneille tai eroa harkitseville lapsiperheen vanhemmille
 • Kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin käynnistyvät ryhmät sisältävät 11 tapaamiskertaa
 • Seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2015
VANHEMMAN NEUVO -rohkaisua ja uusia oivalluksia eron jälkeiseen vanhemmuuteen
 • Vertaisryhmä eronneille alaikäisten lasten vanhemmille, jotka haluavat pohtia omaa ja yhteistä vanhemmuutta sekä lastensa tilannetta. Tavoitteena on oman yhteistyövanhemmuuden vahvistaminen ja lasten tarpeiden huomioiminen
 • Jokainen ryhmään tuleva tavataan henkilökohtaisesti ennen ryhmän alkua
 • Kerran vuodessa käynnistyvä ryhmä sisältää 8 tapaamiskertaa
 • Seuraava ryhmä alkaa maaliskuussa 2015 (4.3.-22.4.2015 välisenä aikana)
VANHEMPANA VAHVEMMAKSI -kohti myönteistä vuorovaikutusta
 • Pohditaan yhdessä muiden vanhempien ja ohjaajien kanssa vanhemmuutta ja lasten kasvatusta
 • Kerran vuodessa syksyisin käynnistyvä ryhmä sisältää 8 tapaamiskertaa
 • Seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2015
ISÄN PAIKKA -vanhemmuusryhmä miehille
 • Pohditaan omaan isyyteen ja vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä
 • Kaksi kertaa vuodessa, talvella ja syksyllä käynnistyvät ryhmät sisältävät 5 tapaamiskertaa
 • Seuraava ryhmä alkaa keskiviikkona 18.3.2015 (tapaamiset joka toinen viikko)
MITÄ KIELTÄÄ, MITÄ SALLIA - murrosikäisten vanhemmille
 • Keskustellaan ja mietitään vertaistuen hengessä perheen murrosikäisen kehitysvaiheen mukanaan tuomia vanhemmuuden iloja ja haasteita
 • Ryhmään voi osallistua toinen tai molemmat murrosikäisen vanhemmista
 • Kerran vuodessa käynnistyvä ryhmä sisältää 8 tapaamiskertaa
 • Seuraava ryhmä alkaa tammikuussa 2016
SURURYHMÄ -lapsena tai nuorena kuolleiden vanhemmille
 • Käydään läpi surua muiden vanhempien ja työntekijöiden kanssa
 • Kerran vuodessa, tammikuussa käynnistyvä ryhmä sisältää 7 tapaamiskertaa
 • Ryhmä toteutetaan perheneuvolan ja sairaalapastorien yhteistyönä
 • Seuraava ryhmä alkaa tammikuussa 2016

Seuraaviin terapiaryhmiin ohjautuminen perheneuvolan asiakasarvioinnin kautta.

PERHEKOULU- ylivilkkaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
 • Tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen (5 lasta vanhempineen/ryhmä)
 • Kerran vuodessa käynnistyvä ryhmä sisältää 10 tapaamiskertaa
 • Seuraava ryhmä alkaa keväällä 2016
LATO-ryhmä
 • Tarkoitettu 6-10-vuotilaille lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden ilmaisussa ja säätelyssä, vuorovaikutuksessa sekä ryhmätaidoissa. Ryhmään otetaan 5-6 lasta ja ryhmä kootaan aina ikäryhmiltään sopiviksi
 • Lasten ryhmän rinnalla on vanhemmilla kuusi ryhmätapaamista
 • Kaksi kertaa vuodessa, talvella ja syksyllä käynnistyvät ryhmät sisältävät 12 tapaamiskertaa
LASTEN ERORYHMÄ
 • Tarkoitettu 6-10 -vuotiaille lapsille perheen hajoamiseen liittyvien kokemusten ja tunteiden käsittelyyn
 • Lasten ryhmän rinnalla on vanhemmilla kolme ryhmätapaamista
 • Kaksi kertaa vuodessa, talvella ja syksyllä käynnistyvät ryhmät sisältävät 8 tapaamiskertaa
 • Seuraava ryhmä alkaa helmikuussa 2015
MUSIIKKITERAPIA -ryhmä lapsille
 • Kuntoutus ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään muun toiminnan (pelit, piirtäminen) ohella vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Ryhmä kootaan samanikäisistä lapsista
 • Viikoittain tapaava ryhmä joka kestää 1-2 vuotta
 • Lapsen terapian tukemiseksi jokaisen lapsen perheellä on oma vastuutyöntekijä perheneuvolassa terapian keston ajan
LASTENTUTKIMUSKLINIKAN KUNTOUTUSRYHMÄT
 • Kuntoutusryhmiä mm. luku- ja kirjoitustaidon, tarkkuuden, oman toiminnan jaksamiseen sekä visuaalisten taitojen ja opiskelutaitojen tukemiseksi
 • Kuntoutusryhmät, jotka toteutuvat Jyväskylän perheneuvolan ja Niilo Mäki instituutin ylläpitämällä lastentutkimusklinikalla
 • http://www.nmi.fi/klinikka

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta