Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki

Ikääntyneet

Palveluopas

Palvelut ikääntyville
Neuvonta ja ohjaus (OIVA-keskus), Asuminen, Ennaltaehkäisevä työ, Kotihoito ja kotin annettavat palvelut, Muistipalvelut, Omaishoito, päiväkeskukset, Veteraanikuntoutus, Pitkäaikaishoito, Tuet, maksut, lomakkeet

Erityisliikunnan välinevuokraamo
Tarjolla on liikunta- ja toimintavälineitä kaikille liikkumiseen erityistä tukea tarvitseville, jokaiselle vuodenajalle ja vaihteleviin maastoihin.

Esteettömyyskartta
Julkisten rakennusten esteettömystietoa Jyväskylässä kartalla

Hoitotarvikejakelu
Hoitotarvikejakelu palvelee kotona ja palveluasunnoissa asuvia pitkäaikaissairaita. Maksuttomia hoitotarvikkeita saa omasairaanhoitajan tai lääkärin lähetteen perusteella.

Kansalaisopisto
Jyväskylän kansalaisopisto järjestää monissa aineryhmissä ikääntyneille kohdennettuja kursseja, muun muassa seniorikuoro ÄäniSet ja lavatanssit jatkukoot. Tarjolla on tietotekniikan alkeita ja erilaisia liikuntaryhmiä. Näitä ikääntyneiden ryhmiä voi etsiä aineryhmän erityisryhmistä ilmoittumisen www-osoitteessa.

Klemmari.info*
Omarahoitteiset ja palveluseteleillä maksettavat hyvinvointipalvelut yhdestä osoitteesta.

Kotona asumisen tukeminen
Jyväskylässä palveluiden järjestämisen lähtökohta on, että ikääntyvät voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden turvin.

Kuntoutus- ja terapiapalvelut
Apuvälinepalvelu, Fysioterapia, Puheterapia, Toimintaterapia

Ohjattu liikunta(Erityisliikunta)
Liikuntaryhmien aikataulut, ryhmiin ilmoittautuminen, yhteystiedot

Palveluliikenne
Jyväskylässä toimii kaupungin järjestämää palveluliikennettä: Linkki VIP palveluliikenne. Entisen Korpilahden kunnan alueella toimii takseilla hoidettu asiointiliikenne. Aikataulut ja pysäkit.

Seniorikortti +65
Jyväskyläläisillä yli 65-vuotiailla henkilöillä tai vuoden 2015 aikana täyttävillä on mahdollisuus hankkia seniorikortti omatoimiseen liikunnan harrastamiseen.

Seniorikuntosali
Seniorikuntosalilla järjestetään ohjattuja kuntosaliryhmiä yli 65 -vuotiaille henkilöille sekä aikuisille, joilla on liikuntarajoitteita tai pitkäaikaissairauksia.

Taideapteekki
Taideapteekki on kulttuuripalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamaa ikääntyneille suunnattua kulttuuritoimintaa.

Vanhusten ja vammaisten ruokapalvelu
Vanhus- ja vammaisasiakkaille tarjotaan aterioita päiväkeskuksissa, kotiin kuljetettuna, palveluasumisen yksiköissa, pitkäaikaishoidon osastoilla ja terveyskeskuksissa.

Uimahallikuljetukset