Suoraan sisältöön

Teatteri ja draamakasvatus

Draama on tarinaa, puhetta, laulua, liikettä ja eleitä yhdistävä taidemuoto. Taiteellisen ilmaisun instrumenttina toimii ihminen itse, toiveineen, pelkoineen ja omine kehoineen. Olennaista on myös toimiminen ryhmän kanssa. Harjoitteiden ja yhteisten esitysten onnistumisen kannalta on tärkeää, että ryhmässä vallitsee turvallinen ilmapiiri: teatteri opettaakin hyvin ryhmätyötaitoja ja eläytymiskykyä sekä toisten ja omien tarpeiden kuuntelemista. Teatteriharjoituksissa erilaisia tunteita ja rooleja pääsee kokeilemaan turvallisesti sadun ja leikin kautta: lapsi voi luvan kanssa olla prinsessa, voittaja, pieni, heikko, rohkea tai maailman ihanin olento. Teatteri opettaa myös kuuntelemaan ja keskittymään sekä tavoittelemaan ryhmässä yhteistä päämäärää. Teatteri-ilmaisussa on tärkeä saada jokaisen ääni kuuluviin. Improvisaatioharjoitukset opettavat sietämään omia ja toisten virheitä; virheet ovat luovuuden parasta materiaalia!

Päiväkodissa tutuimmat teatterimuodot ovat lasten omat esitykset, joita voidaan rakentaa perinteisten näytelmätekstien tai satujen pohjalta, tai niin että koko esitys keksitään alusta lähtien yhdessä. Lisäksi tuttuja ovat nukketeatteri sekä pöytäteatteri. Muita päiväkotiin mainiosti sopivia teatterin eri muotoja ovat varjoteatteri, tanssiteatteri, spontaani ja vuorovaikutukseen perustuva tarinateatteri ja pantomiimi.

Draamakasvatus on teatterin muotoja hyödyntävää kokemuksellista toimintaa. Siinä missä teatteria tehtäessä tähdätään esitykseen, draamassa keskitytään enemmän toimimiseen eli prosessiin. Draamatyöskentely yhdistää leikin ja kasvatuksen teatterin keinoihin. Opettaja voi tehdä kysymyksiä tyyliin "Miltähän pienestä siilistä tuntui kun sitä ei otettu leikkiin mukaan?" Keskiössä ovat kuvitteelliset roolit ja todellisuus. Draamatuokion voi rakentaa vaikkapa tutun sadun/kirjan pohjalle, jolloin tarinan hahmot heräävät eloon ja lasten kanssa voidaan käsitellä eri asioita ja tunteita.


Tartu näihin:

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/yleisotyo

NUKKETEATTERI CAPELLE
http://www.teattericapelle.fi/

TEATTERIKONE

http://www.teatterikone.fi/

TEATTERI- MUSIIKKIRYHMÄ PIKKIRII
http://pikkirii.net/

Materiaalia suunnittelun tueksi

Kirjallisuutta:
o Karppinen, S., Puurula, A. & Ruokonen, I. Taiteen ja leikin lumous. 4-8-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus.
o Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä.
o Lastenkulttuurikeskus ARX, Hämeen taidetoimikunta: Pipo silmillä, lastennäytelmiä
o Reetta Vehkalahti: Leikkivä teatteri
o Pekka Korhonen - Anna-Lena Østern (toim.) KATARSIS - Draama, teatteri ja kasvatus

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun