Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus

Varhaiskasvatus Jyväskylässä

Palveluohjaus


Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnalliset ja yksityiset lasten päivähoitoa, esiopetusta ja avoimia varhaiskasvatuspalveluja antavat päiväkodit, perhepäivähoitajat, kerhot ja perhepuistot. Varhaiskasvatuspalvelujen sivuilta löytyy tietoa lasten päivähoidosta, esiopetuksesta ja kerhoista Jyväskylässä sekä linkit kaupungin ylläpitämiin päiväkoteihin, kerhoihin ja perhepuistoihin.

Palveluohjausyksikkö palvelee perheitä, jotka tarvitsevat tietoa päivähoidosta ja sen vaihtoehdoista lapsen hoidon järjestämiseksi sekä neuvoo hakumenettelyyn liittyvissä asioissa.

Hakeminen kunnalliseen päivähoitoon Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan
Hakeminen yksityiseen päivähoitoon Perhe voi valita kunnallisen päivähoidon sijaan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai päivähoidon palvelusetelin.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Jokaisessa päiväkodissa on lisäksi oma varhaiskasvatussuunnitelmansa ja kaikille lapsille laaditaan yhdessä perheiden kanssa Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu). Varhaiskasvatuspalveluita ovat päivähoito päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetus ja kerhotoiminta. Kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa Jyväskylässä on voimassa palvelutakuu.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016