Suoraan sisältöön
opetus
Jyväskylän kaupunki > Palvelut > Opetus > Perusopetus > 7. luokalle

Seitsemännelle luokalle

Seitsemännelle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä haulla ajalla 26.1.-6.2.2015. Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat viikolla 3 kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä. Yläkoulujen rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja oppilasvalinnat ovat nähtävissä koulujen ulko-ovissa ja Wilma-järjestelmässä 31.3.2015.

Seitsemännen luokan aloittavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu pääsääntöisesti kotiosoitteen mukaisesti. Musiikkiluokalle valitut oppilaat siirtyvät Kilpisen kouluun, englanninkielisen opetuksen oppilaat Viitaniemen kouluun ja ruotsinkielisen opetuksen oppilaat Kuokkalan kouluun. Yhtenäiskoulujen oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omassa yhtenäiskoulussa koko perusopetuksen ajan.

Jyväskylään muuttava oppilas ilmoittautuu 7. luokalle ottamalla yhteyttä kotia lähinnä olevaan yläkouluun. Mikäli lähin yläkoulu ei ole tiedossa, ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä perusopetuspalveluihin p. 014 266 4028.

Jyväskylän koulut

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton perusteet kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.

6. luokalta siirrytään yläkouluun pääsääntöisesti:
6. luokan koulu Luokat 7-9 / Yhtenäiskoulut
Luonetjärvi, Puuppola Tikkakoski
Keski-Palokka, Mankola Mankola
Jokela, Palokka Palokka
Pohjanlampi, Tikka Kuokkala
Jyskä, Vaajakoski Vaajakoski
Vaajakumpu Vaajakumpu
Halssila, Huhtasuo, Pupuhuhta Huhtasuo
Keljo, Keljonkangas*, Keltinmäki, Kypärämäki Kilpinen
Keljonkangas*, Lehtisaari Lehtisaari
Korpilahti, Saakoski, Tikkala Korpilahti
Kortepohja, Lohikoski, Puistokoulu, Vesanka Viitaniemi

*) Kartta Keljonkankaan koulun 6. luokkalaisten siirtymisestä Kilpisen ja Lehtisaaren kouluihin löytyy tästä.

Perusopetuksen 7. luokalle tulevan oppilaan lähikoulun määrittelyssä huomioidaan myös koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä koulutilojen riittävyys perusopetusalueen muissa kouluissa. Koulupaikkaan vaikuttavat lisäksi neljännellä luokalla valittu A2-kieli, sisarusperuste sekä opiskelu musiikki-, englannin/ruotsinkielisellä- tai urheiluluokalla.

Oppilas saa bussilipun hänelle osoitettuun kouluun, jos hänen koulumatkansa on yli 5 kilometriä. Muuhun kouluun matkat on maksettava itse. Oppilas on velvollinen omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.

Oppilaalla on oikeus pyrkiä myös muuhun, kuin Jyväskylän perusopetuksen osoittamaan lähikouluun. Oppilaaksiottopäätös toissijaiseen kouluun voi olla määräaikainen. Toissijaiseen kouluun hakeutuvan oppilaan koulumatkakustannuksista vastaa oppilaan huoltaja. Lisätietoja oppilaaksioton perusteista.

Kouluun pyrkijöistä jyväskyläläiset hakijat asetetaan etusijalle. Normaalikoululle on määritelty oma oppilaaksiottoalue.

 Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta