Suoraan sisältöön
opetus
Jyväskylän kaupunki > Palvelut > Opetus > Perusopetus > 7. luokalle

Seitsemännelle luokalle siirtyminen

Seitsemännelle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 26.1.-6.2.2015. Kuudesluokkalaiset saavat ennen ilmoittautumisajankohtaa kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä. Yläkoulujen rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja oppilasvalinnat ovat nähtävissä koulujen ulko-ovissa ja Wilma-järjestelmässä huhtikuussa.

Seitsemännen luokan aloittavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu pääsääntöisesti kotiosoitteen mukaisesti. Musiikkiluokalle valitut oppilaat siirtyvät Kilpisen kouluun, englanninkielisen opetuksen oppilaat Viitaniemen kouluun ja ruotsinkielisen opetuksen oppilaat Kuokkalan kouluun. Yhteinäiskoulujen oppilaat opiskelevat omassa yhtenäiskoulussa koko perusopetuksen ajan.

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton perusteet kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.

6. luokalta siirrytään yläkouluun pääsääntöisesti:
6. luokan koulu Luokat 7-9 / Yhtenäiskoulut
Luonetjärvi, Puuppola Tikkakoski
Keski-Palokka, Mankola Mankola
Jokela, Palokka Palokka
Pohjanlampi, Tikka Kuokkala
Vaajakoski Vaajakoski
Jyskä, Vaajakumpu Vaajakumpu
Halssila, Huhtasuo, Pupuhuhta Huhtasuo
Keljo, Keljonkangas*, Keltinmäki, Kypärämäki Kilpinen
Keljonkangas*, Lehtisaari Lehtisaari
Korpilahti, Saakoski, Tikkala Korpilahti
Kortepohja, Lohikoski, Puistokoulu, Vesanka Viitaniemi

*) Kartta Keljonkankaan koulun 6. luokkalaisten siirtymisestä Kilpisen ja Lehtisaaren kouluihin löytyy tästä.

Perusopetuksen 7. luokalle tulevan oppilaan lähikoulun määrittelyssä huomioidaan myös koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä koulutilojen riittävyys perusopetusalueen muissa kouluissa. Koulupaikkaan vaikuttavat lisäksi neljännellä luokalla valittu A2-kieli, sisarusperuste sekä opiskelu musiikki-, englannin/ruotsinkielisellä- tai urheiluluokalla.

Oppilas saa bussilipun hänelle osoitettuun kouluun, jos hänen koulumatkansa on yli 5 kilometriä. Muuhun kouluun matkat on maksettava itse. Oppilas on velvollinen omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.

Kouluun pyrkijöistä jyväskyläläiset hakijat asetetaan etusijalle. Normaalikoululle on määritelty oma oppilaaksiottoalue.

 Copyright © Jyväskylän kaupunki 2014 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta