Suoraan sisältöön
opetus
Jyväskylän kaupunki > Palvelut > Opetus > Perusopetus > 1. luokalle

1. luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella tammikuussa. Perheet saavat hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen alkamista koteihin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä. Rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja oppilasvalinnat ovat nähtävissä koulujen ulko-ovissa huhtikuun aikana.

Lukuvuonna 2015-2016 ensimmäisen luokan aloittavat kaikki vuonna 2008 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Jyväskylässä ensimmäisen luokan opetusta annetaan 35 kaupungin koulussa ja kolmessa yksityiskoulussa. Lapsen ensisijainen lähikoulu määräytyy lapsen terveydentilan, sisarusperusteen sekä koulumatkan pituuden ja turvallisuuden mukaan. Lähikoulun määrittelyssä huomioidaan myös koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä koulutilojen riittävyys perusopetusalueen muissa kouluissa. Sivistyslautakunta päättää vuosittain opetusresurssit, jolloin kaikki oppilaat eivät välttämättä pääse lähinnä kotia sijaitsevaan kouluun. Tällöin koulupaikka osoitetaan muuhun alueen kouluun ja lähikoulu on lapselle osoitettu koulu. Kouluun oppilaita valittaessa etusijalla ovat jyväskyläläiset oppivelvollisuusikäiset lapset.

Lapsen kotiosoite vaikuttaa lähikoulun määrittelyyn. Oppilaan osoitteeksi tulee ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisterissä olevan lähihuoltajan osoitteen mukaisesti. Jos myöhemmin selviää, ettei koulupaikka ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, voidaan lapselle osoittaa uusi koulupaikka.

Jyväskylään muuttava oppilas ilmoittautuu 1. luokalle ottamalla yhteyttä kotia lähinnä olevaan kouluun tai perusopetuspalveluihin, p. 014 266 4028.

Jyväskylän koulut

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton perusteet kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.

Normaalikoululla on oma oppilaaksiottoalue, joka määritellään vuosittain.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun, kuin hänelle osoitettuun kouluun ja hänet voidaan toissijaiseen kouluun ottaa, joutuu silloin koulumatkat kustantamaan itse.

Ilmoittautuminen 1. luokalle varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen

 Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta