Suoraan sisältöön
opetus
Jyväskylän kaupunki > Palvelut > Opetus > Perusopetus > 1. luokalle

1. luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella ajalla 25.1.-7.2.2016. Perheet saavat viikolla 4 kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä. Perusopetuksen palveluohjaus ja rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset. Oppilasvalinnat ovat nähtävissä koulujen ulko-ovissa 13.4.2016 .

Lukuvuonna 2016-2017 ensimmäisen luokan aloittavat kaikki vuonna 2009 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Jyväskylässä ensimmäisen luokan opetusta annetaan 34 kaupungin koulussa ja kolmessa yksityiskoulussa. Lapsen ensisijainen lähikoulu määräytyy lapsen terveydentilan, sisarusperusteen sekä koulumatkan pituuden ja turvallisuuden mukaan. Lähikoulun määrittelyssä huomioidaan myös koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä koulutilojen riittävyys perusopetusalueen muissa kouluissa. Sivistyslautakunta päättää vuosittain opetusresurssit, jolloin kaikki oppilaat eivät välttämättä pääse lähinnä kotia sijaitsevaan kouluun. Tällöin koulupaikka osoitetaan muuhun alueen kouluun ja lähikoulu on lapselle osoitettu koulu. Kouluun oppilaita valittaessa etusijalla ovat jyväskyläläiset oppivelvollisuusikäiset lapset.

Lapsen kotiosoite vaikuttaa lähikoulun määrittelyyn. Oppilaan osoitteeksi tulee ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisterissä olevan lähihuoltajan osoitteen mukaisesti. Jos myöhemmin selviää, ettei koulupaikka ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, voidaan lapselle osoittaa uusi koulupaikka.

Jyväskylään muuttava oppilas ilmoittautuu 1. luokalle ottamalla yhteyttä perusopetusen palveluohjaukseen tai kotia lähinnä olevaan kouluun.

Jyväskylän koulut

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton perusteet kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.

Normaalikoululla on oma oppilaaksiottoalue, joka määritellään vuosittain.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun, kuin hänelle osoitettuun kouluun ja hänet voidaan toissijaiseen kouluun ottaa, joutuu silloin koulumatkat kustantamaan itse.

Ilmoittautuminen 1. luokalle varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen

 Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta