Suoraan sisältöön

JYVÄSKYLÄN METSÄOHJELMA

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt metsäohjelman laadinnan. Kaupungin omistamia metsiä on noin 8600 hehtaaria, niistä yli puolet on virkistysmetsiä ja lähimetsiä.

Metsäohjelmatyön tavoitteena on metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Tavoitteena on luoda johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kussakin niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen.

Metsäohjelma valmistuu noin vuoden kuluttua keväällä 2018. Metsäohjelman vaiheista ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan prosessin kuluessa tällä sivulla.

Metsäohjelman linjaukset jalkautuvat käytännön tasolle kaupungin metsäsuunnitelman kautta. Metsäsuunnitelma on metsäkuviotasoinen suunnitelma siitä, miten eri alueita on tarkoitus hoitaa.

Linkki metsäsuunnitelmaa esittelevälle sivulle: http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsasuunnitelma

Yhteistyöryhmä

Työsuunnitelmaa laaditaan parhaillaan yhteistyöryhmässä, johon kuuluu sekä kaupungin edustajia että eri sidosryhmiä. Metsäohjelmatyön tavoitteiden toteutuminen edellyttää avaintoimijoiden aktiivista panosta ja yhteistyötä. Yhteistyöryhmän lisäksi myös muita sidosryhmiä ja kuntalaisia tullaan osallistamaan prosessiin. Yhteistyöryhmän jäsenet pitävät aktiivisesti yhteyttä omiin taustaryhmiinsä.

Yhteistyöryhmän kokoonpano

 • Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki (mervi.vallinkoski [at] jkl.fi)
 • Marko Kemppainen, Jyväskylän kaupunki (marko.kemppainen [at] jkl.fi)
 • Merja Kytömäki, Jyväskylän kaupunki (merja.kytomaki [at] jkl.fi)
 • Reijo Puttonen, Jyväskylän kaupunki (reijo.puttonen [at] jkl.fi)
 • Katriina Peltonen, Jyväskylän kaupunki (katriina.peltonen [at] jkl.fi)
 • Kari Häkkinen, Jyväskylän kaupunki (kari.hakkinen [at] jkl.fi)
 • Seppo Moilanen, Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta (kevään 2017 ajan) - uusi lautakunnan edustaja nimetään kesän aikana
 • Panu Halme, Jyväskylän Yliopisto (panu.halme [at] jyu.fi)
 • Raimo Itkonen, Metsähallitus (raimo.itkonen [at]metsa.fi)
 • Miia Kokkonen, Luonto-Liitto Keski-Suomen piiri & Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistys (miia.p.kokkonen [at] student.jyu.fi)
 • Tuomo Pihlaja, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys (tuomo.pihlaja [at] latvasilmu.fi)
 • Matti Rossi, Metsä Group (matti.rossi [at] metsagroup.com)
 • Ellen Tuikkanen, Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry (ellen.tuikkanen [at] elisanet.fi)

Fasilitaattorina yhteistyöryhmän keskusteluissa toimii Akordi Oy, josta mukana työssä ovat Jonna Kangasoja, Sanna Rönkkönen sekä Lasse Peltonen.

Metsäohjelman laadinnan vaiheet

Metsäohjelman laadinnassa sovelletaan Akordi Oy:n fasilitoimana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä (http://akordi.fi/?page_id=220&lang=fi).

Metsäohjelman laadinnan pohjaksi toteutettiin vuonna 2016 alkukartoitushaastatteluja. Haastatteluista koottu raportti (pdf)

Metsäohjelman laadinnan työsuunnitelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 30.5.2017. Siihen pääsee tutustumaan täältä (pdf).

Parhaillaan on menossa yhteisen tietopohjan koontivaihe. Tulossa on mm. yhteistyöryhmän maastokäynti kesäkuussa sekä yhteinen tietopohjaseminaari elokuussa.

Syksyllä 2017 tullaan asukkaiden mielipiteitä selvittämään kyselyin ja yleisötilaisuuksin.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta