Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Ympäristö ja luonto » Metsät ja puistot » Metsät » Ulkoilu- ja virkistysmetsien sekä muiden erityismetsien hoito

ULKOILU-, VIRKISTYS- JA MUIDEN ERITYISMETSIEN HOITO

Ulkoilu- ja virkistysmetsiä sekä muita erityismetsiä hoidetaan pääasiassa metsähoidollisten tarpeiden näkökulmasta. Virkistys-, ulkoilu-, maisema-, suoja- ja suojeluarvot otetaan hoitotöissä aina huomioon.

Myös alueen mahdollinen kaavamerkintä ohjaa metsänhoidollista toimintaa ja sen suunnittelua. Virkistysarvojen lisäksi metsillä voi olla hoitoluokasta riippuen myös taloudellinen tuottovaatimus.

Jyväskylän ulkoilu-, virkistys- ja erityismetsien hoitamisen periaatteet käyvät ilmi voimassa olevasta metsäsuunnitelmasta.

Palautteet ja kysymykset

Metsäasioista voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta. Asiakaspalvelu hoituu myös Rakentajantalon Palvelupiste Hannikaisessa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta