Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki > Kirjasto ja kulttuuri > Kulttuuriaitta

Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta toimii seudullisesti yhdeksän kunnan alueella. Kulttuuriaittaan kuuluvat Jyväskylä, Muurame, Hankasalmi, Toivakka, Uurainen, Laukaa, Petäjävesi, Multia ja Keuruu.

Kulttuuriaitta
Jyväskylän kaupunki/ Kulttuuripalvelut
Käynti: Matarankatu 6 (2. krs), Jyväskylä
Posti: PL 341, 40100 Jyväskylä

Koordinaattori
Marjo Tiainen-Niemistö
p. 014 266 4048 / 040 736 4328

Suunnittelija
Johanna Rossi
p. 014 266 4046 / 040 707 2146

Kulttuuriyhdysopettaja

Paula Ohranen (ma-ti)
p. 014 266 4047 / 050 590 1045

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@jkl.fi

Kulttuuriaitta

Tervetuloa kulttuuriaitan sivuille. Kulttuuriaitta on Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen, Toivakan, Uuraisten, Laukaan, Petäjäveden, Keuruun ja Multian alueella toimiva lasten- ja nuortenkulttuurikeskus. Lue lisää Kulttuuriaitasta »

Ajankohtaista

KULTTUURIAITAN KEVÄT

Taidetyöpajat ovat yhä suositumpi tapaa opettaa ja innostaa lapsia ja nuoria kulttuurin pariin. Ohjaamiskompetenssia omaavat taiteilijat muodostavatkin uuden, lisääntyvässä määrin käytetyn ammattikunnan. Kulttuuriaitta ylläpitää lasten ja nuorten kanssa työskentelevistä taidetyöpajaohjaajista tietopankkia, jonne on kevään kunniaksi saatu mukaan taas uusia taiteilijoita: http://www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/

Hyvä esimerkki pitkäjänteisestä lasten ohjaamisesta ovat kuvataiteilijat Johanna Juvonen ja Biagio Rosa, jotka työskentelevät neljässä Kulttuuriaittakunnassa kevään aikana. Hankasalmella perehdytään suosittuun kahvimaalaukseen ja Petäjävedellä lapset toteuttavat uuteen päiväkotiin itse ideoimansa petäjäaiheisen puuteoksen! Jyväskylässä Huhtasuon terveysasema saa jälleen uutta ilmettä kun taiteilijaparivaljakko auttaa iltapäiväkerholaisia toteuttamaan omaan hammashoitolaan piristävän seinämaalauksen.

Keuruulla tuore Kulttuuriportaat - suunnitelma testataan ensimmäistä kertaa koko laajuudessaan tänä keväänä. Tarjolla on vaikuttava kattaus eri taidelajeja, työpajojen, esitysten ja konserttien muodossa. Laukaassa ja Uuraisilla toimintakevättä maustaa teatteri. Laukaassa on tiedossa runsaasti kokeilevaa nukketeatteria kun kaikki nelosluokkalaiset tutustuvat keppinukkien liikutteluun oikeissa lavasteissa. Uuraisilla on tavoitteena juurruttaa teatteriretket pysyväksi osaksi kulttuuriopetusta. Tänä keväänä kaikki eskarit sekä 1.-2. -luokkien oppilaat matkaavatkin Jyväskylän kaupunginteatterin Viiru ja Pesonen -esitykseen.

Jean Sibelius on juhlavuoden kunniaksi itseoikeutettu vieras vähintään joka kouluun Kulttuuriaitan kautta jaettavan kauniin Soiva Metsä -kirjan muodossa. Lasten Keskuksen kustantaman kirjan on kirjoittanut ja kuvittanut Katri Kirkkopelto.

Lastenkulttuuri ja taidetoiminta vahvistuu alueella edelleen yhdessä tehden. Tärkeänä tavoitteena on saada kulttuurikasvatussuunnitelmat myös entistä vahvemmin osaksi tulevaa, uutta opetussuunnitelmaa.

KULTTUURIOPETUSSUUNNITELMAT KAIKKIIN SUOMEN KUNTIIN!

Kymmenesosa Suomen kunnista on ottanut käyttöön perusopetuksen kulttuuriopetuksen suunnitelman. Näissä kunnissa lapset ja nuoret pääsevät tasavertaisesti tutustumaan kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja taiteeseen sekä osallistumaan itse kulttuurin tuottamiseen.

Kulttuuriaittakunnista kulttuuriopetussuunnitelmat ovat käytössä Jyväskylässä, Muuramessa, Petäjävedellä, Hankasalmella, Uuraisilla, Toivakassa ja Keuruulla. Kulttuuriaitan Voltti -pilottiprojekti toteutetaan Laukaassa kevään 2015 aikana.

Kulttuurivoltti-hankkeessa tuotetaan opasmateriaali ja järjestetään koulutusta perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemiseen ja käyttöönottoon kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2015–2016.

Kulttuurivoltti-hanke toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaedotusta (2014). Hankkeen päätoteuttajat ovat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Lastenkulttuurikeskusten verkosto.

Lisätietoja: http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuurivoltti/

LASTENKULTTUURILLE LISÄÄ RAHOITUSTA
Kulttuuriaitta osa laajenevaa verkostoa

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt avustuksia lastenkulttuurikeskuksille ympäri maata yhteensä 1 388 000 euroa, jossa on kasvua viime vuodesta 80 000 euroa. Kahdessa vuodessa ministeriön tukemien lastenkulttuurikeskusten määrä on noussut 11:stä 17:ään. Uusia avustuksen saajia ovat tänä vuonna Turun ja Espoon kaupunkien lastenkulttuurikeskukset. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Jyväskylän, Muuramen, Laukaan, Petäjäveden, Uuraisten, Toivakan, Hankasalmen, Keuruun ja Multian alueella toimiva Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta on osa valtakunnallista Lastenkulttuurikeskusten verkostoa, joka toteuttaa Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaehdotusta vuosille 2014-2018. Kulttuuriaitta saa tänä vuonna valtionavustusta 110 000 euroa ja loput rahoituksesta tulee mukana olevilta kunnilta.

Lastenkulttuuripoliittisena tavoitteena on laajentaa lastenkulttuurikeskusten verkosto koko maan ja kaikki lapset kattavaksi. Viime vuonna lastenkulttuurikeskuksien toimintaan osallistui 360 000 lasta. Lastenkulttuurikeskusten toiminnasta suuri osa tapahtuu osana lasten koulu- tai päivähoitopäivää.
- On tärkeää lisätä lasten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin sekä edistää taide- ja kulttuurialan yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa, toteaa ministeri Pia Viitanen. Lastenkulttuurikeskusten avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön merkittävin vuosittainen tuki lastenkulttuurin edistämiseen.

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/02/lastenkulttuurikeskukset.html?lang=fi
http://www.lastenkulttuuri.fi/

KULTTUURIAITASTA MYÖS AIKUISILLE ILOA JA OPPIA

Kulttuuriaitta järjestää myös lasten kanssa työskenteleville aikuisille vuosittain kursseja ja koulutusta. Parhaillaan Jyväskylän koulujen opettajat täydentävät Savesta keramiikaksi -kurssilla saven käsittely- ja polttotaitojaan.

Myös Muuramen päivähoidon henkilöstö pääsi herättelemään savea henkiin. Kulttuurikaruselli –koulutus tutustutti tammikuussa saven lisäksi akryylimaalauksen, sarjakuvan, mosaiikkityön sekä kierrätystaiteen saloihin. Koulutus pohjusti päiväkodeille suunnattua kevään ohjelmaa.

Kulttuuriaittayhteistyönä toteutetaan puolestaan Taide oppimisen välineenä -opintokokonaisuus Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Kurssi rakentaa siltaa taidemenetelmien ja oppimisprosessin välillä. Miten ryydittää opettamista taiteen avulla niillekin, joille tavallinen pänttääminen ei sovi?

Aikuisten kursseillakin taide taipuu moneksi, myös oppimisen iloksi.

TAIKALAMPUSTA LASTENKULTTUURIKESKUSTEN VERKOSTO

Lastenkulttuurikeskusten verkosto on toiminut vuodesta 2003, jolloin se aloitti opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämishankkeena. Vuosina 2003–2014 verkoston nimi oli Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu. Nimi muuttui tämän vuoden alusta Lastenkulttuurikeskusten verkostoksi, muutos on seurausta verkoston toiminnan vakiintumisesta ja yhteistyön laajenemisesta.
www.lastenkulttuuri.fi

VERKOSTO TAVOITTI ENEMMÄN LAPSIA KUIN KOSKAAN

Lastenkulttuurikeskusten verkosto tavoitti valtakunnallisesti vuonna 2014 toiminnassaan
360 000 alle 18-vuotiasta lasta. Lisäystä edellisvuoteen oli 60 000 lasta, mikä on seurausta verkoston uusista lastenkulttuurikeskuksista. Valtakunnalliseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä viisitoista toimijaa eri puolilta maata.

Verkoston keskeinen tavoite on huolehtia lasten ja nuorten tasavertaisesta oikeudesta kulttuuriin ja taiteeseen. Tämä varmistetaan erilaisten saavutettavien lastenkulttuuripalveluiden kautta. Monet lastenkulttuurikeskukset laajentavat toimintaansa myös sosiaali- ja terveyssektorin suuntaan.

Taidetta ja kulttuuria myös maaseutukuntiin

Kulttuuripalveluiden tasavertaisuus lapsille on haaste erityisesti haja-asutusalueilla, missä ei ole teattereita ja muita kulttuurilaitoksia. Suurissa kaupungeissakaan alueellinen tasa-arvo ei välttämättä toteudu, koska kauempana keskustoista sijaitsevien koulujen on vaikea tehdä kulttuurilaitosvierailuja. Koulujen ja päiväkotien kanssa toteutettavat taidetyöpajat, kiertävät esitykset ja näyttelyt antavat tuhansille lapsille kokemuksen kulttuurista ja tarjoavat mahdollisuuden luoda itse taidetta ja kulttuuria.

Kymmenesosalla Suomen kunnista on käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma, joka takaa kaikille perusopetusikäisille vuosittain kosketuksen kotipaikkakunnan kulttuuritarjontaan. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuessa jokainen vuosiluokka pääsee esityksiin, näyttelyihin ja museoihin osana koulupäivää. Tänä vuonna lastenkulttuurikeskukset edistävät kulttuurikasvatussuunnitelmien määrän kasvattamista Kulttuurivoltti-hankkeella, jota tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa Lastenkulttuurikeskusten verkostosta: www.lastenkulttuuri.fi

UUSI VUOSI TUO LASTENKULTTUURIIN UUDEN BLOGIN

Lastenkulttuurikeskusten verkosto ryhtyy julkaisemaan kuukausittain oman alansa aiheisiin laajemmin ja vapaammin pureutuvaa blogia, jonka aloittaa verkoston koordinaattori Saara Vesikansa tunnelmoinnillaan uuden vuoden toiveista ja tavoitteista.

Kevään aikana verkoston eri keskukset tuovat keskusteluun omia mielenkiintoisia näkökulmiaan kaikille yhteisestä ja tärkeästä aiheesta. Käy kurkkaamassa: http://www.taikalamppu.fi/index.php/fi/blogi/116-blogitekstit/562-uuden-vuoden-toiveetCopyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta