Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Pääsymaksut ja aukioloajat

KESKI-SUOMEN MUSEO ON SULJETTU PERUSKORJAUKSEN VUOKSI 2017-2019.

Ks. myös
poikkeavat aukioloajat.

Saapumis- ja pysäköintiohje »

Tilaa Keski-Suomen museon uutiskirje
Yhteystiedot

 Keski-Suomen museo

 Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo

Näyttelyt ja opetus
Museon info
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4346

Toimisto, arkistot, tutkimus ja kulttuuriympäristön hoito sekä maakunnallinen museotyö
Vapaudenkatu 28, 1 krs.
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Avoinna ma-pe klo 9-16
Puhelin (014) 266 4349

Kokoelmat ja konservointi
PL 634, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin (014) 266 4361, (014) 266 4351

Huom! Keski-Suomen museon museorakennus Ruusupuistossa on suljettu peruskorjauksen vuoksi. Peruskorjattu museorakennus uusine näyttelyineen avautuu yleisölle uudelleen vuonna 2019.

Opintokäynnit Jyväskylän kaupungin 5.-luokkalaisille

Oivalluksia itsestä ja ympäristöstä

Keski-Suomen museon museoarakennuksen ollessa suljettu kevään 2018 vierailukohteena ovat Keski-Suomen museon Käsityöläismuseo Toivolan Vanhalla Pihalla.

Keski-Suomen museo tarjoaa oppijalle tietoa, tekemistä ja elämyksiä sekä monipuolisen ja helposti saavutettavan oppimisympäristön. Oppimistilanteista pyritään luomaan innostavia ja monipuolisia. Oppijan aikaisemmat tietämykset ja osaamiset sekä erilaiset oppimistyylit ja oppimistavoitteet ovat tärkeitä oppimistilanteen muokkaajia. Tärkeää on oppijan motivaation synnyttäminen antamalla mahdollisuus mielikuvitukseen ja emotionaalisuuteen. Paitsi ajatuksellinen ja tiedollinen linkki menneisyyteen tärkeää on myös tiedon liittäminen entistä yksilöllisempiin konteksteihin.

Museossa oppimisen ohella tärkeää on myös, että oppija oppii käyttämään museota hyväkseen itselleen mielekkäällä tavalla. Museokäynti on onnistunut, kun hän oivaltaa jotain itsestään ja ympäristöstään. Tähän liittyy Keski-Suomen museossa kulttuuriperintökasvatuksessa tärkeänä tavoitteena nähty (kulttuuri)ympäristölukutaito. Museo kannustaa oppijoita tiedon aktiivisiksi muokkaajiksi ja tulkeiksi sekä oman museokäyntinsä yksilöllisiksi toimijoiksi.

Viikit viihtymään ja oppimaan!

Kevät 2018

Keski-Suomen museo toivottaa viidesluokkalaiset lämpimästi tervetulleiksi vuosittaiselle Kompassi-retkelle!
Kevään 2018 vierailukohteena ovat Keski-Suomen museon Käsityöläismuseot Toivolan Vanhalla Pihalla. Museoretken tavoitteena on herättää kiinnostusta historiaan ja historian opiskeluun, tutustua museoympäristöön sekä saada hauskalla tavalla tietoa elämästä 1800-luvun lopun Jyväskylässä.

Tammikuusta 2018 alkaen vierailevat ne viikkiluokat, jotka tulevat kaksi luokkaa kerrallaan (bussilla). Toinen luokka tutustuu ensin kaupunginkirjaston musiikkiosastoon ja toinen luokka Toivolan Vanhaan Pihaan ja Käsityöläismuseoon, puolessa välissä vaihdetaan paikkoja.

Toivolan Vanhalla Pihalla vieraillaan siis yksi luokka kerrallaan. Luokka jaetaan kahteen osaan, eli Pihalla liikutaan kahdessa ryhmässä.

1.ryhmä: Opastus, jossa tutustutaan Kuparisepän ja Puusepän taloihin ja pohditaan yhdessä, millaista oli käsityöläisten elämä 1800-luvun Jyväskylässä.
2.ryhmä: Toiminnallisia tehtäviä Sparvinen talossa.

Aika: Viikot 3-17, ti-pe klo 11 jälkeen. Opintokäynnin kesto n. 2 h.
Ilmoittautumiset: Keski-Suomen museon Käsityöläismuseot p. (014) 266 0955 / 050 563 8823, sp. ksmuseo.kasityolaismuseot(a)jkl.fi

Etukäteismateriaali: Ennen käyntiä kannattaa virittäytyä aiheeseen tutustumalla yhdessä Toivolan Vanha Pihan nettisivuihin: http://vanhapiha.fi/
Siellä erityisesti seuraavat osiot on hyvä käydä läpi:
Keski-Suomen museon Käsityöläismuseot: http://vanhapiha.fi/kasityolaismuseot/
Tietoa Pihan ja sen rakennusten historiasta: http://vanhapiha.fi/pihan-tarina/

Opintokäynnit toteuttavat Käsityöläismuseoiden oppaat. Mahdollisuuksien mukaan apuna ovat museon työssä oppijat ja harjoittelijat.

Työpajoja ja oppimateriaalia verkossa

Kuvassa Juuret ja Siivet -verkko-oppimateriaalin hahmot Raisa, Oona ja Matias. Piirros: Jupu Juuret ja Siivet

Juuret ja Siivet on tarinallinen verkko-oppimateriaali ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville ja lukiolaisille. Se on matka jokaisen opiskelijan omaan kulttuuriperintöön. Tätä matkaa opiskelijan kanssa tekevät myös fiktiiviset hahmot Raisa, joka on intoileva pinko sekä luova ja kriittinen Oona sekä Matias, jota tytöt toisinaan nimittävät leikkimielisesti flegu-Sveitsiksi.

Juuret ja Siivet on suunniteltu tukemaan ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisiä opintoja, kuten Taide ja kulttuuri, Ympäristötieto ja Kulttuurien tuntemus. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät näiden ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin. Sivuja voivat hyödyntää vapaasti muutkin tahot omassa opetuksessaan. Oppimateriaalissa on mukana myös mediakasvatuksellinen näkökulma.

Lataa Juuret ja Siivet -esite

Päivä EilisessäPäivä Eilisessä

Päivä Eilisessä -sivusto tarjoaa tietoa ja käytännön opastusta kotiseutumuseoiden ja koulujen yhteistyön pohjaksi. Päivä Eilisessä -työpajat antavat mahdollisuuden osallistuvaan ja elämykselliseen oppimiseen. Entisaikojen elämään tutustutaan kokeilemisen ja kokemisen kautta.

Haloo, minä täällä!

HALOO, minä täällä! on ylä-asteikäisille koululaisille suunnattu verkkotyöpaja.Työpajassa tutkitaan yksilön valintoja ja kokemuksia eri vuosikymmenillä Keski-Suomessa ja käsitellään eri ilmiöitä kuten koulua, harrastuksia, sotaa, jälleenrakennusta, nuorisokulttuuria ja teknologiaa reilun 100 vuoden ajalta (1880–2000). Tavoitteena on rakentaa työpajaan osallistuvan omaa identiteettiä, tutkia omia juuria ja omaa elinympäristöä.

Heiskan taiteilijakoti

Keski-Suomen museoon kuuluvassa Heiskan taiteilijakodissa on mahdollista tutustua taiteilijaelämään monella eri vuosikymmenellä ja kahden sukupolven ajan. Eri aihepiirejä käsittelevien kuvataidetehtävien myötä taiteilijakodissa vierailevilla oppilailla on mahdollisuus eläytyä taiteilijaperheen elämään sekä saada tietoa siitä, millainen asuin-, taide- ja kulttuurikaupunki Jyväskylä 1900-luvulla oli.

 
Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta