Suoraan sisältöön

Hissirakentaminen

Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeessa, joka on osa Ympäristöministeriön ”Ikääntyneiden asumisen toteuttamisohjelmaa vuosille 2013–2017”. Hankkeen tavoitteena on edistää hissien rakentamista vanhoihin hissittömiin yli kolmekerroksisiin asuinkerrostaloihin ja kaksinkertaistaa valtakunnallisesti jälkiasennushissien määrä vuoteen 2017 ja edistää myös muita asuinrakennusten ja piha-alueiden esteettömyyskorjauksia.

Ikääntyvälle asukkaalle portaat ovat vaarallisuutensa takia usein ensimmäinen liikkumista vähentävä ja estävä tekijä. Hissi edistää asumisen laatua, lisää asuinympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä sekä mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Hissi mahdollistaa apuvälineitä käyttävien itsenäisen toimimisen ja nostaa asunnon arvoa sekä säästää myös yhteiskunnan varoja.

Mm. hissihankkeen etenemistä on kuvattu hankkeen kotisivuilla: www.hissiin.fi

Samalta sivustolta löytyy myös hissiesite "Hissillä kotiin", johon kannattaa tutustua.

Asiasta kertoo havainnollisesti myös Helsingin Sanomien juttu "Hissien jälkiasennus tulee taloyhtiöille halvaksi – yhteiskunta voi maksaa puolet".

Ympäristöministeriön ”Ikääntyneiden asuminen” -sivuilla kerrotaan mm. ennakoinnista ja varautumisesta sekä esteettömyydestä ja asuntojen korjaamisesta.

Hissityöryhmä

Paikallinen hissityöryhmä perustettiin virallisesti syksyllä 2013. Työryhmän tarkoituksena on jakaa tietoa taloyhtiöiden omistajille, asukkaille, isännöitsijöille ja hallitusten jäsenille hissien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja näin edistää jälkiasennushissien rakentamista.

Työryhmän kokoonpano:

Irja Putkuri-Niemistö, puheenjohtaja
toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Ari Viinikainen
toimitusjohtaja, Isännöitsijätoimisto A.Viinikainen Ky

Jouni Nurminen
johtava palotarkastaja, Keski-Suomen Pelastuslaitos

Rauno Hokkanen
puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Raili Rissanen
puheenjohtaja, Vanhusneuvosto

Vesa Moisio
kiinteistönpitopäällikkö, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA)

Paula Hartman
projektipäällikkö, maankäyttö, Jyväskylän kaupunki

Vesa Kantokoski
kaupunkikuva-arkkitehti, rakennusvalvonta, Jyväskylän kaupunki

Pertti Viitanen
korjausneuvoja, asuntotoimi, Jyväskylän kaupunki

Eija Kuokkanen
asuntoasiantuntija, rakentaminen ja ympäristö/ asuntotoimi, Jyväskylän kaupunki
työryhmän vetäjä, varapuheenjohtaja, sihteeri

Työryhmän asiantuntijoina toimivat hissitoimittajat ja hissirakentamisen ammattilaiset sekä Hissi - Esteetön Suomi 2017 -hankkeen hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta.

Hissiavustus

Avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen voi saada yhteensä jopa 60 prosenttia .

Valtio avustus
jälkiasennushissien rakentamiseen on 50 prosenttia hyväksyttävistä kohtuullisista sekä kilpailutetuista kustannuksista. Näitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu-, valvonta- ja yleiskulut.

Hissiavustushakemus jätetään asuntotoimeen, joka lähettää ne lausunnollaan varustettuna edelleen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan. Työt voidaan aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Samassa yhteydessä kannattaa hakea myös avustusta liikkumisesteiden poistamiskustannuksiin, joita ARA myös avustaa 50 prosentilla.

Hissiavustuksella ja liikkumisesteiden poistamiseen tarkoitetuilla avustuksilla on jatkuva hakuaika.

ARAn ohjeet ja lomakkeet:
http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Hissiavustus
http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Esteettomyysavustus


Kaupungin hissiavustus

Kaupungin avustuksen määrä on enintään 10 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustus myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen ja se haetaan yhtä aikaa valtion hissiavustuksen kanssa.

Ota yhteyttä:

Korkotukilainat ja investointiavustukset sekä korjaus- ja energia-avustukset
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
Puh. (014) 266 5019

Asumisoikeusasunnot ja aravalainojen perintä
Asuntoasiainsihteeri Pia Toivonen
Puh. (014) 266 5020

Korjausneuvonta ja korjaus- ja energia-avustukset
Korjausneuvoja Pertti Viitanen
Puh. (014) 266 5018

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta