Suoraan sisältöön

Korjaus- ja energia-avustukset

Korjaus- ja energia-avustusten hakuaika on päättynyt 24.3.2016.

Rakennettavia hissejä (hissiavustus) sekä muun liikuntaesteen poistamista koskevia (esteettömyysavustus) korjausavustuksia voi hakea jatkuvasti

Korjausavustukset

Korjausavustuksia voidaan myöntää

Kunta myöntää:
• vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen (tulorajat ja varallisuusharkinta)
• kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin
• kaupungin oma hissiavustus hissin rakentamiseen (jälkiasennus) kohteisiin, joihin ARA on myöntänyt valtion hissiavustuksen; jatkuva hakuaika

ARA myöntää:
• uuden hissin rakentamiseen (jälkiasennus, hissiavustus)
• muun liikuntaesteen poistamiseen (esteettömyysavustus)

Energia-avustukset

Energia-avustuksia voidaan myöntää

Kunta myöntää:
• enintään 2-asuntoisen pientalon energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseen liittyviin korjaustoimenpiteisiin (tulorajat, ei varallisuusharkintaa)

Hakeminen ja hakulomakkeet

• Rakennettavia hissejä (hissiavustus) sekä liikuntaesteiden poistamista (esteettömyysavustus) koskevia korjausavustuksia voi jättää ilman hakuaikaa.
• Avustuksia haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn lomakkeilla, jotka löytyvät seuraavista linkeistä:
- kunnan myöntämät
- ARAn myöntämät: hissiavustus ja esteettömyysavustus

Hakemukset jätetään Palvelupiste Hannikaiseen, Hannikaisenkatu 17 tai Jyväskylä-neuvontaa Asemakatu 7 tai Jyväskylän yhteispalvelupisteisiin (Korpilahti ja Tikkakoski) tai toimitetaan postitse osoitteella Jyväskylän kaupunki/Rakentaminen ja ympäristö / asuntotoimi, PL 233, 40101 Jyväskylä.

Korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty (kohteelle annettu aloittamislupa), ellei avustuksen myöntäjä erityisestä syystä toisin päätä.

Tarkemmat ohjeet

Tarkemmat ohjeet avustuksista löytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) sivuilta seuraavien linkkien avulla:
Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 (pdf)
Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2016 (pdf

Ota yhteyttä:

Korkotukilainat ja investointiavustukset sekä korjaus- ja energia-avustukset
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
Puh. (014) 266 5019

Asumisoikeusasunnot ja aravalainojen perintä
Asuntoasiainsihteeri Pia Toivonen
Puh. (014) 266 5020

Korjausneuvonta ja korjaus- ja energia-avustukset
Korjausneuvoja Pertti Viitanen
Puh. (014) 266 5018

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta