Suoraan sisältöön

Savulahti I kaava-alueen katujen Lippakatu, Lusikkakatu, Mutkapohja, Savulahdentie ja Vaappukatu katusuunnitelmat

Savulahti I kaava-alue sijaitsee Ruokkeentien ja Laajavuorentien risteyksen tuntumassa Tuomiojärven rantamaisemissa. Etäisyyttä Jyväskylän keskustaan on n. 6,5 km ja Palokankeskukseen n. 2 km. Asemakaava muodostaa Savulahden alueelle uuden kerros- ja pientalovaltaisen asuinalueen. Lisäksi alueelle on kaavoitettu varaus päiväkoti-koulua varten. Suunnittelu-alueella sijaitsee kuusi omakotitaloa ja asumaton Savulahden vanha päärakennus.. Asemakaava on saanut lainvoiman 11.10.2016.

Asemakaavan mukaisen katualueen leveys Savulahdentiellä on 16 metriä, Lippakadun, Lusikkakadun, Mutkapohjan ja Vaappukadun katualueen leveys on 12 metriä. Savulahdentien ajoradan päällystetty leveys on 6 metriä, reunakivellä erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän päällystetty leveys on 3,5 metriä. Muiden katujen ajoratojen päällystetty leveys on 5 metriä. Mutkapohjan ja Vaappukadun välisen sekä Lusikkakadun ja Ruokkeentien välisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,5 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon asemakaavassa osoitettujen hulevesien viivytysalueiden kautta. Hulevesien viivytyksessä käytetään suodatusrakenteita, jotka estävät hulevesien mukana kulkeutuvan hienoaineksen pääsyn Syväjokeen ja Tuomiojärveen. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2017 on alustavasti varattu 250 000 euron ja vuodelle 2018 450 000 euron määräraha Savulahti I –alueen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Vuonna 2017 rakennetaan Mutkapohja, muiden katujen rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2018 ja ne otetaan liikenteelle 12.6.2018.

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 19.5.–2.6.2017. Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 2.6.2017 kello 15.00 mennessä.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Lippakatu, pituusleikkaus (pdf)

Lusikkakatu jkpp-väylä, pituusleikkaus (pdf)

Mutkapohja, jkpp-väylä, pituusleikkaus (pdf)

Savulahdentie, pituusleikkaus (pdf)

Vaappukatu, pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta