Suoraan sisältöön

Ihantolantien katusuunnitelma

Ihantolantie sijaitsee Jyväskylän keskustan tuntumassa Harjun alueella. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Sepänkadun koulukortteliin, etelässä Harjun puisto- ja virkistysalueeseen, idässä Harjukatuun ja lännessä Pitkäkatuun.

Ihantolantien linjauksen siirto perustuu asemakaavamuutokseen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.-27.2.2017.

Ihantolantien linjausta siirretään Pitkäkadun risteyksen alueella etelään päin. Linjauksen siirtämisellä mahdollistetaan stadionin yleisöpihan rakentaminen. Linjausta siirtämällä parannetaan myös alueen liikenneturvallisuutta ja selkeytetään risteysalueen olosuhteita. Ihantolantien varteen rakennetaan jalkakäytävä stadionin pääportille asti. Lisäksi harjua kiertävän ulkoilureitin ylityskohta siirretään suojatien yhteyteen. Ihantolantielle pääportin kohdalle rakennetaan hidastekoroke.

Asemakaavassa muutosluonnoksen katualueen leveys on 13,5 metriä. Ihantolantien ajoradan leveys on 6,0 metriä ja korotetun jalkakäytävän leveys 3,5 metriä. Ajoradan ja jalkakäytävän välissä on 0,5 metrin betonikivikaista. Jalkakäytävä rajautuu stadionin yleisöpihan tukimuuriin. Ihantolantien rakennettava osuus on 175 metriä. Pääportin eteläpuolelle on esitetty pysäköintialue 13 autolle. Ihantolantien länsipuolelle esitetään kaksi runkolukitustelinein varustettua polkupyöräparkkia.

Ihantolantie kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Kadulle asetetaan aluepysäköintikielto, pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla.

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä, hulevedet johdetaan nykyisiin hulevesiviemäreihin. Valaistus uusitaan, kadun vierialueet maisemoidaan ympäristöön sopivaksi.

Ihantolantien suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 153 000 euroa. Hankkeen toteutusajankohta on touko-kesäkuussa 2017.

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14.–28.3.2017 väliseksi ajaksi. Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 28.3.2017 kello 15.00 mennessä.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta