Suoraan sisältöön

TYKKI-ohjelma
Työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelma

TYKKI2016-ohjelma täältä pdf-muodossa

Ohjelman tavoitteet

TYKKI2016-ohjelma tarkastelee työpaikka- ja yritystoimintoihin liittyvän maankäytön kokonaiskuvaa ja toteutuksen tulevia painopisteitä vuosina 2016-2026. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa määrällisesti ja laadullisesti riittävä tonttitarjonta. Mukana ovat teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakentaminen. Asuinrakentamiseen keskittyvän KymppiR-ohjelman tapaan se toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä.

Työpaikka-alueiden maankäytön toteutusohjelmalla tuetaan kilpailukykyisten toimintaympäristöjen kehittämistä Jyväskylästä sijoittumispaikkaa hakeville yrityksille ja työpaikkatoiminnoille. Lisäksi tarkoituksena on, että työpaikka-alueiden toteutukseen tähtäävät investoinnit ovat ennakoituja. Työ tuottaa lähtökohtia muun muassa kaavoitusohjelmalle, investointiohjelmille, maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja elinkeinomarkkinoinnille.

Liike-, toimisto- ja teollisuusrakentamiselle asetetut tavoitteet ja tulevien vuosien painopisteet

Liike- ja toimistorakentamisen varannolle ei ole asetettu määrällistä tavoitetta, mutta varannon riittävyyttä ja uusien alueiden kehittämistä seurataan suhteessa kysyntään. Seuraavan 10 vuoden aikana toimistorakentamisen pääpaino on Kankaalla.

Liikerakentamisen osalta tarvitaan jatkossakin asemakaavamuutoksia siihen sopivilla alueilla. Uusien kaupan alueiden ja yksiköiden kehittämisessä kiinnitetään huomiota yhdyskuntarakenteen kestävyyteen, keskustan elinvoimaisuuteen sekä palveluiden saavutettavuuteen. Kilpailun edistämiseen tulee kiinnittää huomiota erityisesti uusilla alueilla, joita kehitetään kaupungin aloitteesta.

Teollisuus- ja varastorakentamisessa määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 10 hehtaaria uutta asemakaavoitettua aluetta kaupungin omistuksessa oleville maille vuosittain. Jatkossa tavoitteen toteutumista seurataan usean vuoden keskiarvona, sillä vuosittaiset määrät vaihtelevat huomattavasti. Vuoden 2016 osalta keskimääräinen tavoite toteutuu. Lähivuosina tavoitteen toteutumista tukee erityisesti vireillä oleva Itäisen Palokärjen asemakaava, jonka myötä uutta teollisuustonttimaata tulee noin 50 hehtaaria.

Teollisuus- ja varastorakentamisen laadullisena tavoitteena on kehittää alueellisesti monipuolista ja erilaisille toiminnoille soveltuvaa varantoa. Tätä edistetään Itäisen Palokärjen lisäksi muun muassa Kauramäen ja Tikkakosken asetehtaan alueiden kaavahankkeilla sekä Keljonlahden ja Hämeenlahden kehittämissuunnitelmilla.

TYKKI-ohjelman laatiminen ja hyväksyminen

Ohjelman laadintaan osallistuvat asemakaavoitus, tontit ja maahallinta, liikenne ja viheralueet, elinkeinopolitiikan ohjaus ja erityishankkeet sekä Jyväskylän Energia. Päävastuu on yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto -yksiköllä. TYKKI-ohjelmaa päivitetään tarvittavilta osin vuosittain ja sen toteutumista seurataan tiiviisti.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vuoden 2016 ohjelman ohjeellisena noudatettavaksi työpaikka-alueita koskevissa kaavoitushankkeissa ja muussa maankäytön toteutuksessa. Ohjelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, p. 014 266 2479

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta