Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kaavoitus ja tontit » Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

KAAVOITUS

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Jyväskylässä kaavat valmistelee kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen vastuualue maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.

AJANKOHTAISTA

Vireillä olevatVireillä olevat asema- ja yleiskaavat sekä projektit ja ohjelmat

Asumisvisio 2025 on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 25.3.2014

yleisötilaisuusKivääritehtaankadun asemakaavan muutosehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa 3.4.2014 Ravintola Aimossa (Kivääritehdas) osoitteessa Asekatu 3 klo 17–19.

Jyväskylän keskustassa järjestettiin televisioitava Uusi Jyväskylä! –arkkitehtuurityöpaja 26.-28.3.2014. Lisätietoa työpajasta ja esitetyistä ideoista.

Kankaan Piippurannan arkkitehtuurikilpailun kilpailutyöt ovat nähtävillä ja kommentoitavissa 9.4.2014 asti.

Tourujoki Tourujoen kehittämissuunnitelman laadinta on käynnistynyt vuoden 2014 alussa. Kehittämissuunnitelma koskee koko Tourujokea lähiympäristöineen ja sen tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys joen ja sen varsialueiden kehittämistarpeista. Tutustu kehittämissuunnitelman sisältöön ja osallistu keskusteluun Tourujoen kehittämissuunnitelman internetsivulla.

kaavoituskatsaus 2014Kaavoituskatsaus on Jyväskylän kaupungin työohjelma vuosille 2014-2016.

asuntomessutVuoden 2014 Asuntomessut Jyväskylän Äijälänrannassa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2014 • Sivun alkuunTietoja sivustosta