Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Tietosuoja

Henkilötietojen suoja on osa yksityisyydensuojaa, joka on kansalaisen perusoikeus. Digitaalisten palvelujen yleistyessä tietosuoja on myös asiakkaan luottamuksen perusedellytys ja palvelun laadun tae. Jyväskylän kaupungin palveluissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään vain palvelun edellyttämässä laajuudessa ja vain kustakin palvelusta säädetyn erityislain puitteissa taikka joissakin erityistapauksissa myös henkilön nimenomaisella suostumuksella (esim. markkinointiviestintä).

Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. Henkilötietolaissa, Julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevässä erityislaeissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittely on kuvattu jokaisen rekisterin osalta erillisessä tietosuojaselosteessa, josta ilmenevät käsiteltävät tiedot, käsittelyn laillinen peruste, suojauksen keinot sekä rekisteröidyn oikeudet. Asiakkaalla (rekisteröidyllä) on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän rekistereissä sekä oikeus pyytää oikaisua, mikäli tiedoissa on virheitä. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus ja siten henkilötietojen käsittely.

Yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti kaupungilla on nimettynä tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava Liina Kuusela p. 041 266 2487
Perusturvan tietosuojavastaava Irma Latikka p. 014 336 6892
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Katso myös

Julkisuuslaki
Henkilötietolaki
Yleinen tietosuoja-asetus

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje