Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Kotihoito

kotihoito, jalkojen rasvaus

Kotona asumiseen
Omatoimisuutta ylläpitäen
Tukea ja turvaa luoden
Ihmisläheisellä asenteella
Hoitoa ja huolenpitoa
Osaavasti ja ammattitaidolla
Itsemääräämisoikeutta kunnioittaen
Tavoitteellista toimintaa
Omaisten kanssa yhteistyössä
(palvelulupaus 2013 -2016)

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaisia hoito- ja hoivapalveluita, jotka tukevat jyväskyläläisten asumista kotona. Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalveluiden avulla. Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa.
Hänen avun tarpeensa on säännöllistä ja päivittäistä. Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.

Palvelutarpeen kartoitus

Uusi asiakas

  • Kaikki yli 75-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin viipymättä. Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.
  • Yhteyttä voivat ottaa henkilöt itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.
  • Kotihoidon tarpeen arvioi palveluohjaaja yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.
  • Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.
  • Yhteystiedot: OIVA-keskus p. 014 266 1801 arkisin klo 9-15.

Kotihoidon asiakas

  • Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja arvioi asiakkaan palveluntarvetta säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa jokaisella kotikäynnillä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.
  • Kotihoidon henkilöstö tiedottaa asiakkaille kuuluvista palveluista ja etuuksista, sekä tarvittaessa auttaa niiden hakemisessa.
  • Yhteystiedot: oma kotihoidon alue arkisin klo 9-11, kotihoidon palveluesimiehet toimivat alueiden yhteyshenkilöinä.

Kotihoidon maksut

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetusten mukaan. Maksut vahvistetaan perusturvalautakunnassa. Maksu määräytyy palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisen kustannuksia.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje