Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

1. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

Klikkaamalla tavoitetta näet tarkemmin mitä tavoitteesta on kirjattu, kuinka toteutumista mitataan ja ketkä ovat vastuutahot.

1.1 Kiusaamiselle 0-toleranssi, joka koskee sekä lapsia että aikuisia
- Kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä käytössä olevien kiusaamisenehkäisyohjelmien toteutumista seurataan koulu- ja päiväkotikohtaisesti ja käydään läpi perusopetuksen lukuvuosiarviossa, varhaiskasvatuksen toimintavuoden arvioinnissa sekä sivistyksen johtoryhmäkäsittelyssä.
- Esiin tuleviin epäkohtiin puututaan

1.2 Lasten ja hänen huoltajiensa osallisuus arjessa toteutuu
- Vanhemmilla on edustus yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä yms. vastaavissa ryhmissä
- Henkilöstölle tarjotaan osallisuuskoulutusta
- Lapsivaikutusten arviointia toteutetaan
- Varhaiskasvatuksen asiakasraatitoimintaa kehitetään
- Lapsen huoltajien kanssa laaditun lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan
- Varhaiskasvatuksen ”Hyvä alku” – toimintatapojen toteutumista seurataan

1.3 Oikea-aikaisen tuen avulla ehkäistään ongelmien kasaantumista
- Yhdenvertaistetaan tuen saamisen mahdollisuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa mm. kohdentamalla ja mitoittamalla oikein resursseja, kartoittamalla tuen nykytilanne ja tekemällä suunnitelma tuleville vuosille
- Yhdenvertaistetaan mahdollisuus koulujen iltapäivätoimintaan mm. toteuttamalla maksualennuksia ja maksuvapautuksia vähävaraisille perheille
- Valitaan käyttöön otettavat toimintamallit sosiaali- ja terveysministeriön Kasvun tuki -työkalupakista
- Uudistetaan eroauttamisen toimintamalli järjestämällä koulutusta ja tekemällä yhteistyötä 3. sektorin kanssa
- Tuetaan lapsiperheitä tarjoamalla unikoulutoimintaa, parisuhdeneuvontaa sekä tuki- ja lomaperhetoimintaa
- Kehitetään lastensuojeluperheiden kuntoutusta mm. liikunnan, kulttuurin ja muun harrastustoiminnan avulla

1.4 Yhteistyö asiakkaiden ja toimijoiden kesken tiivistyy
- Perhekeskusverkoston toiminnan sisällöt selkeytetään, toiminta vakiintuu seitsemällä jo toiminnassa mukana olevalla alueella ja laajenee muille alueille vaiheittain
- Kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimintaa hyödynnetään toiminnassa ja kehittämisessä avo-, sijais- ja jälkihuollossa esim. VoiKukkia -vertaisryhmätoiminta

1.5 Kaikille tarjotaan mahdollisuus kulttuuriin ja harrastustoimintaan
- Toteutetaan koulujen kulttuuriopetussuunnitelmaa
- Vahvistetaan maksutonta Liikuntalaturi-toimintaa ja käynnistetään LiikuntaVeturi-toiminta
- Perustetaan ja kehitetään lähiliikuntapaikkoja lähiliikuntapaikka-ohjelman mukaisesti
- Selvitetään ”harrastuskoordinaattori”-toimintaa
- Vesi kuuluu meille kaikille -hankkeen avulla tarjotaan maksutonta uintiharrastustoimintaa perheille
- Kipinä-kortilla tarjotaan maksuttomia ja edullisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja

1.6 Edistetään terveyttä ja terveitä elämäntapoja
- Ehkäistään lasten ylipainoa liikuntaneuvonta- ja liikuntalähetekäytäntöjä kehittämällä
- Edistetään karkittomuutta päiväkodeissa ja kouluissa
- Toteutetaan liikkuva koulu ja liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmia kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa
- Toteutetaan lastenneuvolan terveystarkastukset ympärivuotisesti ja oikea-aikaisesti ilman loma-aikojen palveluiden supistuksia
- Kouluterveyskyselyjen ja laajojen terveystarkastusten luokkayhteenvetojen hyödyntäminen

Klikkaamalla tavoitetta näet tarkemmin mitä tavoitteesta on kirjattu, kuinka toteutumista mitataan ja ketkä ovat vastuutahot.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje