Suoraan sisältöön

Hulevedet

Kunnallinen maksu tasapuolistaa hulevesien hallintakustannuksia

Lue juttu 17.5.2017 ilmestyneen Jyväskylä-lehden sivulta 5.

Kaupunginvaltuusto päätti uudesta järjestelmästä hulevesien hallinnan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi

Kaupunginvaltuusto teki hulevesiasiassa kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen esitysten mukaisen päätöksen 20.2.2017.

Kaupunginvaltuuston kokoksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesiasia löytyy kohdasta 1)

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesiasia löytyy kohdasta 13)

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesiasia löytyy kohdasta 3)

Hulevesien hallinnan järjestämistä ja rahoittamista koskevaa asiaa käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 17.1.2017. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta ja kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta. Lautakunta päätti esittää myös, että kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa ja hulevesiä voidaan myös viivyttää ja imeyttää. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi kaupungin on tehtävä päätös lain mahdollistaman hulevesien hallinnan järjestämisestä sekä hulevesitaksan käyttöönottamisesta. Päätöksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Hulevesitaksan suuruudesta päättää erikseen kaupunkirakennelautakunta.

Lautakunnan esityksen toteutuessa vesihuoltolain mukaiset huleveden toiminta-alueet lakkautetaan. JE purkaa kaikki huleveden liittymäsopimukset ja lopettaa liittymismaksun sekä perusmaksun perimisen sen asiakkaina olleilta kiinteistöiltä. JE omistaa ja hoitaa hulevesiviemäriverkoston sekä investoi uuden hulevesiverkoston rakentamiseen. Kaupunki rahoittaa yleisillä alueilla kaiken hulevesiin liittyvän rakentamisen verovaroin ja asemakaava-alueella oleville kiinteistöille osoitetulla hulevesimaksulla ja määrittää kiinteistöille tarkoituksenmukaisimman hulevesien johtamistavan. Kaupunki määrittää hulevesimaksun suuruuden ja perii sitä asemakaava-alueen kiinteistöiltä sekä maksaa korvausta JE:lle hulevesiviemäriverkon käytöstä osana hulevesien kokonaishallintaa.

Mistä on kyse?

Lisätietoja asiasta:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva, p. 014 266 5117, mika.koliseva[at]jkl.fi
- vesihuollon johtava asiantuntija Markku Hantunen, Jyväskylän Energia Oy, p. 050 310 0140, markku.hantunen[at]jenergia.fi


Muuta asiaa hulevedestä

Hulevesitulvariskien alustava arviointi (pdf)

Hulevesiohjelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta